Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Působení komunistického ministra Nejedlého paradoxně chránilo festival před politickou profanací, vždy byl pro něj především kulturní a uměleckou záležitostí. To se však po jeho smrti začalo měnit.

Krajské osvětové středisko v Hradci Králové s ředitelem Miloslavem Kubálkem zaslalo výboru Smetanovy Litomyšle dne 12. července 1965 dopis, který byl doporučením, jak festival upravit. Navrhovalo zařadit do programu slavností v letech 1966 – 1970 matiné, spojená s odbornými přednáškami, případně interpretačními semináři, na nichž by účinkovali vybraní sólisté nebo soubory Východočeského kraje:

  • 1966 Smetanova klavírní tvorba
  • 1967 Smetanova komorní tvorba
  • 1968 Smetanova symfonická tvorba
  • 1970 Smetanova sborová tvorba

 

Tato nedělní matiné by programově připravilo Krajské osvětové středisko v Hradci Králové, část přednáškovou ve spolupráci se Společností Bedřicha Smetany v Praze. Místo konání matiné by určil výbor Smetanovy Litomyšle.

Krajské osvětové středisko v Hradci Králové dále navrhovalo jednat s východočeským KNV v Hradci Králové o možnosti vypsat skladatelskou soutěž soudobé sborové tvorby, jejíž výsledek by byl vyhlášen 2. března 1969 u příležitosti oslav 145. výročí narození Bedřicha Smetany a vítězná díla by byla provedena na festivalu v roce 1970.

Znamenalo to prakticky zrušení dosavadního operního festivalu a převedení programu pod kontrolu KNV a KSČ. To se samozřejmě přípravnému výboru v Litomyšli nelíbilo, ale zejména z finančních důvodů neměl moc šancí stávající koncepci festivalu udržet.

Když se v polovině listopadu 1965 po dlouhé době sešel, řešil zásadní otázku, koho mít ve svém čele. Dosavadní předseda Pavel Nádvorník na tuto funkci rezignoval a navrhovaný Ladislav Pulkrábek ji nepřijal. V lednu 1966 pak proběhlo další jednání pořadatelského výboru, kde byly oznámeny negativní informace o tom, že Divadelní ústav ministerstva školství a kultury, Okresní národní výbor ani Městský národní výbor nejsou schopny festival finančně podpořit a také že pražské Národní divadlo dostalo souhlas, aby vystupovalo pouze v kamenných divadlech, což značně komplikovalo jeho případnou účast v Litomyšli.

Bylo zřejmé, že operní festival se v tomto roce nepodaří připravit. Ředitel Muzea Bedřicha Smetany Miloslav Malý byl pověřen jednáním o náhradním programu na druhém zámeckém nádvoří, k jehož realizaci však také nedošlo a činnost pořadatelského výboru byla zastavena.

V roce 1967 se iniciativy opět ujalo Krajské osvětové středisko v Hradci Králové, Svatopluk Kozdera označil dosavadní operní festival za „stereotypní“, když „pro dnešek nejsou typické již velké slavnosti s masovou účastí diváků“ a navrhl novou koncepci hudebních slavností, jejímž jádrem mělo být především uplatnění neprofesionálního umění.

Koncepce počítala s „vytvořením vzorových inscenací operních děl Smetanových, vhodných pro jeviště v přírodě u příležitosti Smetanových jubileí“, která se měla konat vždy po 5 letech a v mezidobí měl být vždy uveden cyklus koncertů neprofesionálních instrumentálních a vokálních těles.

K naplňování této koncepce došlo ještě v roce 1967. V červnu byl na druhém zámeckém nádvoří uspořádán koncert sdružených pěveckých sborů Východočeského kraje a přehlídka amatérských pěveckých sborů, 2. září byl též pod hlavičkou Smetanova Litomyšl 1967 uveden Komorní koncert v zámeckém divadle, v němž Českotřebovské kvarteto (Eduard Vaníček, Josef Petrák, Antonín Šimeček a Josef Hynek) uvedlo Haydnův Smyčcový kvartet D dur „Slavičí“ a Smyčcový kvartet č. 2 d moll „Památce Smetanově“ Milana Balcara.

Během roku 1968 se uskutečnilo několik pořadů „Smetanovy Litomyšle“, zahajovací koncert byl 25. dubna, vystoupil Pěvecký akademický sbor v Göteborgu, pěvecký sbor Vlastimil a sbor Paprsek z Cerekvice nad Loučnou. V květnu se konal koncert Bendova komorního orchestru, v červenci pak Celostátní festival orchestrálních a komorních sdružení (5. – 7. 7.). Chabá účast diváků, obecný nezájem a důležitější probíhající společenské procesy způsobily, že bylo od pokračování v tomto neživotaschopném festivalovém modelu upuštěno a vlastně byl i rychle zapomenut.

Tyto ročníky nikdy nebyly započítávány do festivalové chronologie.