Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


2000 - 2009

Jubilejní ročníky závěru dvacátého století přinesly rozšíření počtu pořadů, zvýšily počet návštěvníků, vžil se model vícedenního kontinuálního trvání festivalu. Do nového tisíciletí vstoupil festival s ambicí v tomto trendu pokračovat, hlavním úkolem proto bylo festival dlouhodobě zajistit finančními prostředky a pevněji jej zakotvit do litomyšlského zámku dlouhodobými smlouvami. Po novém ustavení Pardubického kraje byl festival zařazen do tzv. „tváře kraje“, označen jako nejvýznamnější kulturní podnik kraje a Pardubický kraj se od roku 2004 stal spolupořadatelem Smetanovy Litomyšle. Oficiální posílení regionálního významu mělo také vliv na získání nového generálního partnera Skanska DS a.s., který poprvé v historii uzavřel s organizátory víceletou smlouvu a zvýšil tak jistotu pořádání v dalších letech.

42. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl | 2000

Datum konání:

15. – 25. června 2000

Čestný výbor:

Pavel Dostál – ministr kultury České republiky, předseda čestného výboru
Mgr. Eduard Zeman – ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
JUDr. Petra Buzková – místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
JUDr. Miloslav Výborný – člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ThDr. Jaroslav Škarvada – generální vikář Arcidiecéze pražské, titulární biskup litomyšlský
Libor Pešek – dirigent
Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. – přednosta kliniky dětské onkologie FN Motol, děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Dramaturgie 42. ročníku 2000 byla sestavena s ohledem na právě končící století a tisíciletí. Rekapitulovala to nejvýznamnější, co bylo v hudbě vytvořeno. Vrátila se k úplnému počátku operní hudby – v české premiéře byla provedena vůbec nejstarší dochovaná opera Jacopa Periho „Euridice“. Diváci měli možnost zhlédnout tři exklusivní představení této operní prvotiny v zámeckém divadélku. Hudebního nastudování a režie se ujal Vojtěch Spurný. V roce 2000 bylo čtyřsté výročí premiéry Euridiky a zároveň tedy čtyřsté výročí vzniku opery.
Tisíciletí bylo zastoupeno skladateli Johannem Sebastianem Bachem – Varhanní koncert, který se konal 17. 6., souhrnné provedení sonát a partit houslistou Leošem Čepickým ve dvou večerech 20. a 22. června, Stokowského transkripce Chorálové předehry, Toccaty a fugy d moll ve středu 21. června. Tento koncert se konal v rámci Evropského dne hudby v České republice a pod záštitou Asociace hudebních festivalů České republiky.

Dalším významným skladatelem byl Wolfgang Amadeus Mozart – Kouzelnou flétnu uvedla Janáčkova opera Národního divadla v Brně, režíroval Jan Kačer.

Dvacáté století zastoupil Bohuslav Martinů – Řecké pašije v zámeckém amfiteátru představilo Národní divadlo Brno, režii měl Václav Věžník. Gilgameše provedla Pražská komorní filharmonie a Kühnův smíšený sbor s vypravěčem Otakarem Brouskem, dirigoval Jiří Bělohlávek.

Světové války, které krutě poznamenaly celé století, byly připomenuty českou premiérou díla Michaela Tippeta „Dítě naší doby“. Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Pražský filharmonický sbor dirigoval Leoš Svárovský. Toto oratorium přímým přenosem vysílala Česká televize.

Rok 2000 byl „Rokem opery“, nebylo myslitelné neprovést žádnou operu Bedřicha Smetany. V repertoáru předních Českých scén však žádná jeho opera, technicky přenositelná do litomyšlského zámku či umělecky vyhovující, toho roku nebyla. Proto pořadatelé poprvé přistoupili k vlastní produkci, speciálně pro litomyšlské zámecké nádvoří byla nastudována a inscenována Smetanova opera Dalibor. Byla provedena ve dvou reprízách nejlepšími českými pěvci současnosti – Evou Urbanovou, Evou Dřízgovou, Ivanem Kusnjerem, Leo Marianem Vodičkou, Richardem Novákem a dalšími. Nejen špičkové obsazení, ale i celé provedení v režii Františka Preislera bylo odbornou kritikou skvěle hodnoceno, a tak práce na náročném projektu, který byl sám jakýmsi „festivalem ve festivalu“, byla odměněna úspěchem.

V programu však bylo oper více. Již zmíněná Kouzelná flétna, Řecké pašije a také úplná novinka Ilji Hurníka, veselá opera Oldřich a Boženka, kterou přivezl soubor opery Slezského divadla v Opavě (režie Jany Pletichová – Andělová). Na tento pořad bylo možno zakoupit tzv. rodinnou vstupenku, tedy se dvěma platícími dospělými mohly přijít až dvě děti zdarma. Hlediště tak bylo plné malých posluchačů, kteří sledovali operu s takovým zaujetím, že „rodinné vstupné“ bylo potom nabízeno na vybrané pořady i v dalších ročnících. Bohužel pořad rušil poměrně silný déšť.

Krásné árie z oper slyšeli posluchači i v koncertu nazvaném Kouzelný svět dětí v opeře a samozřejmě v závěrečném Galakoncertu pěvkyně Evy Urbanové, jehož přídavkové Proroctví ze Smetanovy Libuše symbolicky pootevřelo dveře tisíciletí novému.

V neděli 18. června se v Kapitulním chrámu Povýšení svatého Kříže konala Pontifikální mše svatá. Hlavními celebrujícími byli titulární biskup litomyšlský Mons. Jaroslav Škarvada, generální vikář Arcidiecéze pražské, a vikář litomyšlské kapituly P. František Beneš. V rámci mše zazněly Biblické písně Antonína Dvořáka v podání Vratislava Kříže a varhanního doprovodu Jaroslava Tůmy.

Odpoledne se konal tradiční Hold u pomníku Bedřicha Smetany, na kterém promluvil jeden z našich nejvýznamnějších současných skladatelů Ilja Hurník. V pondělí 19. června zazněl první klavírní koncert Frederica Chopina, který přednesl francouzsko-americký klavírista ruského původu Eugen Indjic. Program zpestřilo Divadlo Járy Cimrmana hrou s titulem „Cimrman v říši hudby“. Zdánlivým prolnutím žánrů, ve skutečnosti však návratem ke kořenům, byl recitál folkového písničkáře Jaroslava Hutky s Radimem Hladíkem.

Během 11 festivalových dní se uskutečnilo 19 pořadů – 9 operních a dramatických představení a 10 koncertů. V rámci festivalu byl uspořádán ceremoniál slavnostního předání listin o zápisu Litomyšle na Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V rodném bytě Bedřicha Smetany byla umístěna výstava věnovaná inscenování Smetanovy opery Dalibor na scénách Národního divadla v Praze. Výstavu tvořila především řada kostýmních návrhů jednotlivých postav opery a fotografie významných pěvců v opeře Dalibor. Skutečným skvostem byl restaurovaný kostým Emy Destinnové, ve kterém v letech 1908 – 1923 zpívala roli Milady.

Státní zámek Litomyšl otevřel nový zámecký prohlídkový okruh, nazvaný Dámské hostinské pokoje, a na druhém zámeckém nádvoří připravil výstavu o renesančních sgrafitech. Ve druhém patře zámku byly znovu otevřené městské obrazárny. V zámeckém pivovaru byly vystaveny sochy Arnolda Bartůňka a v zámecké jízdárně se konala výstava o umění a historii Etrusků – jednalo se o nejrozsáhlejší výstavu o Etruscích v České republice po deseti letech.

Do neděle 25. června probíhala na Toulovcově náměstí výstava fotografií Jana Šibíka a s ní spojená humanitární sbírka pod záštitou Českého výboru pro UNICEF.

Návštěvnost festivalu:

Festival v roce 2000 navštívilo 11.534 posluchačů, mnozí se zúčastnili i doprovodného programu na litomyšlském náměstí, dvou slavnostních mší a tradičního Holdu Bedřichu Smetanovi u jeho pomníku. Průměrná návštěvnost dosáhla 90,66 %, což je oproti předcházejícímu ročníku poněkud méně (95 %), přesto však jedenáct pořadů z devatenácti bylo beznadějně vyprodáno a procento návštěvnosti pořadů bylo i tak neobyčejně vysoké.

Televizní přenos:

Koncert „Dítě naší doby“, konaný na Mezinárodní den hudby 21. 6., vysílala v přímém přenosu Česká televize. Zaznamenána byla také Euridice v zámeckém divadélku pro samostatný střihový pořad.

Sponzoři 42. ročníku:

Generální sponzor: ČS-Živnostenská pojišťovna, a.s.
Hlavní sponzoři: Česká spořitelna, a.s., České radiokomunikace a.s., Vertex, a.s., ŠkodaAuto
Sponzoři: Corfina, a.s., Lesy ČR a.s., Spořitelní investiční společnost, a.s., Východočeská energetika, a.s., Rieter Elitex, a.s., Východočeská plynárenská, a.s., 3 COM, Továrna na piana, a.s., Mach-líhně kuřat, Litagro, a.s., Profistav s.r.o., Hellas s.r.o.
Mediální partneři: Česká televize, Český rozhlas 1 – Radiožurnál, MF Dnes, Mladý svět, Hudební rozhledy, Europlakat Group

42. ročník festivalu byl finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Nadací Bohuslava Martinů, The British Council a Městem Litomyšl.

 

43. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl | 2001

Datum konání:

21. června – 1. července 2001

Záštita:

Petr Pithart – předseda Senátu Parlamentu České republiky, Pavel Dostál – ministr kultury České republiky, Roman Línek – hejtman Pardubického kraje

Programová skladba 43. ročníku měla opět slavnostnější ráz. Dramaturgie prvního ročníku nového tisíciletí vycházela nejen z více než padesátileté festivalové historie a tradice, ale stejně tak reflektovala hudbu právě končícího století i některé nové kompoziční trendy.

21. červen, den letního slunovratu, byl vždy spojován s čímsi mystickým, byl inspirací pro pohanské rituály i křesťanské slavnosti. Je dobře, že v dnešních dnech je příchod léta nejčastěji spojován s hudbou. 21. červen je dnem Evropské hudby a v tomto roce se stal také zahajovacím dnem 43. ročníku Smetanovy Litomyšle.

Uznávané profesionální těleso, Janáčkova filharmonie Ostrava, spojila své síly s ryze amatérským, litomyšlským orchestrem a společně provedly známá díla barokních mistrů. Koncert měl být symbolicky situován do nejrušnějšího místa Litomyšle, mezi občany na Smetanovo náměstí, pod sochu velkého rodáka. Bohužel tyto plány pokazilo počasí, koncert musel být na poslední chvíli přenesen do kapitulního kostela a z prostorových i zvukových důvodů byl orchestr značně redukován.

Špatné počasí pronásledovalo celý festival. Koncertní provedení Pucciniho opery Turandot ve světovém obsazení: Eva Urbanová (Turandot), Ernesto Grisales (Kalaf), Youngok Shin (Liu), Ivan Ožvát (Altoum), Peter Mikuláš (Timur), Mikuláš Doboš (Mandarin), Yu Chen (Ping), Peter Jelosits (Pang), Helmuth Wildhaber (Pong), Bratislavský chlapecký sbor, Slovenský filharmonický sbor a Slovenská filharmonie, které dirigoval Ondrej Lenárd, začalo za deště, který sice v průběhu prvního jednání ustal, ale dále bylo velmi chladno.

Ještě chladněji bylo potom při Mozartově Figarově svatbě, kterou provedlo Národní divadlo Praha za režie Jaroslava Chundely, kdy herci obětavě oblékli pod kostýmy vše, co s sebou měli a představení úspěšně odehráli. Tato opera byla náhradou za původně ohlášenou Fibichovu Smrt Hippodamie, jejíž hlavní protagonista onemocněl.

Poněkud lépe bylo na nedělní Koncert na přání, kdy byl na programu Beethovenův „Císařský“ koncert pro klavír a orchestr a Carmina Burana Carla Orffa. Kühnův dětský sbor, Pražský filharmonický sbor a Symfonický orchestr Českého rozhlasu dirigoval František Preisler. Přesto nebýt zastřešení druhého nádvoří, skončil by první festivalový víkend fiaskem.

Mimořádný pořad připravil na nedělní půlnoc Kühnův dětský sbor. Prof. Chvála se nechal inspirovat zvláštní atmosférou piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže s neopraveným, vystěhovaným interiérem a speciálně pro toto prostředí sestavil koncert Ora Mystica založený na noci, tichu, ozvěně, ohni, světelných efektech, vybraných skladbách… Uměleckým přednesem pořad doplnil Radovan Lukavský, hrálo Stamicovo kvarteto. Fantastickou atmosféru vytvořilo absolutní soustředění pěti set diváků, kdy ta nejjemnější pianissima nenarušilo ani prosté vydechnutí. Po půlnoci vyvedl průvod Kühnova dětského sboru se svíčkami v rukou diváky do přilehlých klášterních zahrad, kde koncert skončil uvítáním nového dne. Diváci si odnášeli emocionální zážitek, na který budou jistě dlouho vzpomínat.

Podobně zapůsobily i Sefardské inspirace Vladimíra Merty a Jany Lewitové. Tentokrát bez umělých světelných efektů, zato však se svíčkami a ohni, vytvářejícími stínohru v klenbách kostela, dokreslujícími podtitul koncertu „Písně noci a osamění“.

43. ročník festivalu probíhal opět v modelu jedenácti dní bez přerušení. V pondělí tak diváci shlédli ve Smetanově domě hru Terrence McNellyho Maria Calas Mistrovská lekce, v úterý již zmíněný koncert na pomezí žánrů Sefardské inspirace a ve středu houslový recitál Gabriely Demeterové. Podle zákona schválnosti tyto tři dny, kdy se hrálo „pod střechou“, bylo nádherné letní počasí, které se pochopitelně ve čtvrtek začalo kazit. Státní filharmonie Brno s Leošem Svárovským přednesla na druhém zámeckém nádvoří Poctu Antonínu Dvořákovi – první řadu Slovanských tanců a symfonii Z Nového světa. Páteční Verdiho Trubadúr, kterého provedla Státní opera Praha za režie Martina Otavy, a sobotní „Koncert pro III. tisíciletí“ se opět konal pod zataženou střechou. Jedna z úspěšných skladeb stejnojmenné skladatelské soutěže, Krčkova Desiderata „O věcech potřebných“, dokázala pocit chladu přebít skvělým uměleckým zážitkem. V koncertu dirigovaném Jiřím Bělohlávkem vystoupily nezvykle dvě mezzosopranistky – Karla Bytnarová a Dagmar Pecková. Závěrečná Prodaná nevěsta, se kterou přijelo Národní divadlo Moravskoslezské Ostrava s režií Ilji Racka, musela být i přes příznivé meteorologické prognózy přenesena z rozmočeného zahradního amfiteátru do druhého nádvoří. Části zklamaným divákům bylo z důvodů menší kapacity vráceno vstupné, patnáct set návštěvníků však operu mohlo shlédnout a komornější prostředí inscenaci s drobnými režijními „vtípky“ nakonec velmi prospělo.

V rámci festivalu se v rodném bytě Bedřicha Smetany v zámeckém pivovaru konala výstava „Od Bendy k Fibichovi – Scénický melodram v Čechách“. Výstava byla uspořádána jako vzpomínka dvojitého kulatého výročí nejvýznamnějšího tvůrce českého melodramu – Zdeňka Fibicha (1850 – 1900), které bylo připomenuto již v předešlém roce.

Během 11 festivalových dní se uskutečnilo 17 pořadů – 5 operních a dramatických představení a 12 koncertů. V rámci festivalu byl uspořádán také promenádní koncert dechového orchestru ŠkodaAuto na Smetanově náměstí, tradiční Hold Bedřichu Smetanovi a Slavná mše s Tomášem Halíkem.

Návštěvnost:

Pro 43. ročník festivalu bylo připraveno 11.862 vstupenek. Vydáno bylo 11.058 ks, tj. návštěvnost pořadů činila 93,22 %, přičemž ze 17 pořadů bylo 12 zcela vyprodáno.

Sponzoři 43. ročníku:

Hlavní sponzoři: Česká spořitelna, a.s., České radiokomunikace a.s., Vertex, a.s., ŠkodaAuto

43. ročník festivalu byl významně finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR.

Mediální partneři: Český rozhlas 1 – Radiožurnál, MF Dnes, Žena Revue, Hudební rozhledy, Europlakat

 

44. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl | 2002

Datum konání:

20. – 30. června 2002

Záštita:

44. ročník Smetanovy Litomyšle se konal pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Petra Pitharta, ministra kultury Pavla Dostála a hejtmana Pardubického kraje Romana Línka.

„Slovo, tón, melodie, píseň…“

Výchozím bodem dramaturgie bylo slovo – literární, vypravěčské, poetické – v bohatém žánrovém spektru spojení s klasickou hudbou. Tak se v programu festivalu objevila řada děl přímo vycházejících z literárních předloh – Verdiho Don Carlos podle Schillerova dramatu, Janáčkovy Příhody lišky Bystroušky na motivy Těsnohlídkových příběhů, Gazzanigův resp. Mozartův Don Giovanni na téma juanovské, rozsáhlé kompozice vokálně-instrumentální s účastí vypravěčů – nové oratorium Juda Maccabeus Sylvie Bodorové, Schönbergův apel Ten, který přežil Varšavu i skladby určené pro recitátora a nástroj, mj. Ebenovy varhanní improvizace na Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Nescházel ani písňový recitál Romana Janála na básně W. Müllera (Schubert) a A. Jeittelese (Beethoven) či představení činoherní – Figarova svatba Augustina Carona de Beaumarchais.

44. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl začal monumentálně ve čtvrtek 20. června 2002 Richardem III. Bedřicha Smetany, dále zazněl Dvojkoncert pro housle, violoncello a orchestr a moll Johannese Brahmse a Fantastická symfonie Hectora Berlioze. Sólové úlohy v posluchačsky i interpretačně náročném Brahmsově Dvojkoncertu pro housle, violoncello a orchestr a moll převzali Pavel Šporcl a Jiří Bárta. Technická pohotovost obou sólistů nepřekvapila, avšak způsob, jakým se tito dva nekonformní hráči sklonili před Brahmsem, aby spolu v jedinečné výrazové shodě přednesli jeho nadčasové poselství, byl velkolepý. Téměř baletní způsob dirigování bez taktovky amerického dirigenta Isaiaha Jacksona budil chvílemi na tvářích diváků i úsměv, pražské symfoniky však přivedl k výkonu, který diváci odměnili prvními „standing ovations“. Výkon orchestru na zahajovacím koncertu kulminoval v závěrečné Fantastické symfonii Hectora Berlioze.

V den zahájení tohoto ročníku festivalu byla na budově Sboru církve československé husitské na Toulovcově náměstí slavnostně odhalena pamětní deska Jaromíra Metyše (1896 – 1975), jednoho ze spoluzakladatelů festivalu, organizátora hudebního života v Litomyšli, dirigenta a faráře. Autorem pamětní desky je litomyšlský rodák akademický sochař Jiří Věneček. Na slavnosti vystoupil pěvecký soubor Vlastimil a Litomyšlské žesťové kvinteto. Celým pietním aktem provázel umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle Vojtěch Stříteský.

Druhý den festivalu, v pátek 21. června, měli návštěvníci festivalu možnost zhlédnout představení v podání Státní opery Praha, které mělo původně nabídnout možnost srovnání zhudebnění stejné látky dvěma skladateli – Giuseppem Gazzanigou a Wolfgangem Amadeem Mozartem. Obě díla dělí od svého vzniku pouhých osm měsíců, a tak mnozí byli zvědaví, jak vypadají dvě opery nazvané Don Giovanni zkomponované ve stejné době. Bohužel, vyšší moc zasáhla v nepravou chvíli. Celý den bylo nádherné slunečné počasí, ale těsně před zahájením představení se strhla velká bouře se silnými nárazy větru, které dokonce znemožnily použití zastřešovacího zařízení. Začátek představení byl posunut téměř o hodinu, to znamená, že se začalo hrát těsně před 22.00. Nakonec z časových i akustických důvodů diváci slyšeli jen slavnějšího Mozartova Dona Giovanniho. Vzhledem k 91% vlhkosti vzduchu nebylo možno použít cembalo, tudíž recitativy byly doprovázeny klavírem. Přes veškeré obtíže a jen částečné uskutečnění plánovaného programu odcházeli diváci spokojení. Státní opera Praha podala velmi vyvážený a kvalitní výkon. Publikum nejvíce ocenilo mladého, štíhlého a vysokého šarmantního barytonistu Björna Larssona ze Švédska, kterému dobře sekundoval Jonathan dela Pas Zaens z Filipín jako Leporello. Trojici Donem Giovannim sváděných a svedených žen výborně ztvárnily Ludmila Vernerová (Donna Anna), Hana Jonášová (Donna Elvíra) a Jana Markvartová (Zerlina). V menších, leč velmi náročných rolích, se představili Jaroslav Březina (Don Ottavio), Pavel Klečka (Masetto) a Roman Vocel (Komtur). Hudební nastudování bylo svěřeno snad největšímu znalci Mozartových oper u nás a nastupujícímu novému uměleckému šéfovi Státní opery Praha Vojtěchu Spurnému. Organizátoři festivalu se trochu obávali reakcí publika na poněkud modernější režii Petra Tyce, proto byli mile překvapeni nadšeným přijetím diváků.

Nejsilnějším zážitkem prvních tří dnů festivalu bylo sobotní odpoledne s varhanními improvizacemi Petra Ebena na čtení z Labyrintu světa a ráje srdce ve výtečném přednesu jeho syna Marka. Profesor Eben s tímto programem vystupuje již desítky let a pokaždé jej realizuje s jiným „královským nástrojem“, jehož specifika dávají vznik stále novým obměnám v improvizačním pojetí tématického materiálu. Na nedávno zrekonstruované sto let staré varhany v Kapitulním chrámu Povýšení sv. Kříže doslova kouzlil a daroval tak festivalu jeden z umělecky nejhodnotnějších programů.

Když se 11. září 2001 staly Spojené státy terčem nesmyslného teroristického útoku, při němž zemřely tisíce nevinných lidí, hledali pořadatelé Smetanovy Litomyšle adekvátní vyjádření odporu k těmto činům i vyslovení účasti s nebohými oběťmi i pozůstalými. A protože se festival konal právě ve dnech 60. výročí vyhlazení obce Lidice (10. června 1942), byl do programu zařazen koncert „Na věčnou paměť…“, jehož součástí byla orchestrální skladba Bohuslava Martinů „Památník Lidicím“, kantáta „Ten, který přežil Varšavu“ od Arnolda Schönberga, magnetem se stalo samozřejmě velké „Requiem“, mše za zemřelé Giuseppe Verdiho. Koncert nabídl velmi vysokou interpretační úroveň díky Státní filharmonii Brno, Českému filharmonickému sboru Brno a především vynikajícímu kvartetu sólistů ve Verdiho Requiem. Zaposlouchat se do zpěvu Andy-Louise Bogzy, Karly Bytnarové, Sergeje Ljadova a Petra Mikuláše bylo opravdu velkým uměleckým zážitkem. Hudebního nastudování se ujal každoroční žádaný host festivalu Leoš Svárovský.

Velké očekávání provázelo nedělní představení, neboť bohatá dramaturgie Smetanovy Litomyšle zařadila do programu horkou novinku – oratorium Juda Maccabeus od Sylvie Bodorové. Skladba měla premiéru v rámci Pražského jara 2002 a Litomyšl se stala druhým místem, kde byla uvedena. Oratorium na texty podle Starého zákona skladatelka zhudebnila moderním hudebním jazykem, přesto se jedná o hudbu, které se konzervativní posluchači klasické hudby bát nemusí. Pěveckých partů se zhostili naši význační pěvci Gabriela Beňačková, Ivan Kusnjer a Aleš Briscein s velikým nasazením, jejich výkony by bylo možné hodnotit samými superlativy. Recitátorských rolí se ujali Eva Salzmannová, Pavel Landovský, Otakar Brousek st. a David Prachař. Prolnutím starozákonních textů s válečnou aktualizací se téma jakoby vrátilo k předchozímu večeru, čímž byla emocionální výpověď skladby jenom znásobena. Zasažené publikum na konci nejprve několik nekonečných vteřin ani nedýchalo, než vybuchlo v téměř desetiminutový aplaus. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Vladimír Válek. Představení natáčela za přítomnosti skladatelky Česká televize.

V neděli 23. června se v Kapitulním chrámu Povýšení sv. Kříže konala opět Pontifikální Mše svatá, kterou celebroval titulární biskup, Mons. Jaroslav Škarvada. Odpoledne se uskutečnil Hold u pomníku Bedřicha Smetany, na kterém promluvila Sylvie Bodorová, autorka oratoria Juda Maccabeus.

V následujícím týdnu pokračoval festival méně vážně. Ve Smetanově domě mohli diváci zhlédnout Figarovu svatbu, nikoliv však známou Mozartovu operu, nýbrž její „matku“ – divadelní předlohu Pierra – Augustina Carona de Beaumarchais ve vtipné inscenaci pražského Divadla pod Palmovkou.

„Na hranách stylů“ se pohyboval koncert Mariána Vargy. Kdysi buřičský rocker připomínal roztržitého pana profesora, jehož až úsměvný jevištní projev nikterak nezpochybnil fakt, že je stále klávesovým mágem plným hudební inspirace.

Středeční Koncert na přání s podtitulem „Tenkrát v Americe“ přivedl do hlediště nejen milovníky vážné hudby. Tentokrát se totiž hrál jazz. Ragtime Scotta Joplina a známé melodie Glena Millera v podání Velkého orchestru Paláce Žofín roztleskaly publikum do rytmu. V druhé části koncertu se představil Nelson Goerner, kterému patřil následující večer.

Ve čtvrtek se festival vrátil do své obvyklejší vážné podoby. Nejprve se odehrál sólový recitál argentinského klavíristy Nelsona Goernera věnovaný poctě Niccoly Paganiniho. Klavírista Nelson Goerner, který přijel na festival přímo z amerického Dallasu, se před svým vystoupením ve Smetanově domě svěřil, že v Litomyšli odehraje svůj první sólový recitál v České republice. V polovině 90. let již interpretoval Mozartův klavírní koncert s orchestrem Musici di Praga a dirigentem Vladimírem Válkem v pražském Rudolfinu. Pro svůj litomyšlský recitál nově nastudoval Smetanovu koncertní skladbu Na břehu mořském, kterou si sám vybral z notových materiálů, jež mu zaslal umělecký ředitel festivalu Vojtěch Stříteský. Goerner interpretuje Smetanovu hudbu rád, technicky je totiž blízká Lisztovi, který tvoří jádro jeho repertoáru. Kromě Franze Liszta a Bedřicha Smetany byly také na programu Čtyři balady Fryderyka Chopina.

Večer pak uvedl v Piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže náš nejlepší soubor autentických hudebních nástrojů Musica Florea koncertní provedení alegorické hry Jana Dismase Zelenky Pod olivou míru a palmou ctnosti. Tento titul nahradil původně plánovanou operu Costanza e Fortezza J. J. Fuxe.

V pátek vystoupil ve Smetanově domě ve svém samostatném recitálu houslista Pavel Šporcl. Koncert populárního umělce se pochopitelně neobešel bez velké autogramiády.

Zbývající část festivalu už patřila hlavně opeře. Na zámeckém nádvoří zazněl poprvé Verdiho Don Carlos v podání souboru brněnského Národního divadla, vyšperkovaný vynikajícími výkony pěvců ve všech rolích. Janáčkovu Lišku Bystroušku předvedl stejný soubor pro nepříznivé počasí namísto v zámeckém amfiteátru na druhém zámeckém nádvoří. Podobně jako v roce 2001 u Prodané nevěsty toto prostředí s lepší akustikou inscenaci režiséra Václava Věžníka spíše prospělo. Brněnští se postarali i o závěrečný Galakoncert, který Státní filharmonie Brno se sborem Janáčkovy opery a sólisty pod taktovkou stálého hostujícího dirigenta festivalu Ondreje Lenárda věnoval áriím, duetům a scénám ze Smetanových oper. Sóla patřila hned dvěma držitelům letošní ceny Thálie – Simoně Houdové – Šaturové a Richardu Novákovi, kteří společně s Leo Marianem Vodičkou a Vratislavem Křížem vytvořili vyvážený pěvecký kvartet.

Rozmanitost festivalu doplnil externí koncert v rokokovém zámečku Nové Hrady „Od Purcella ke Gerschwinovi“, kde účinkovalo Ken Shifrinś Posaune voce trio. Dále pak koncert Wihanova kvarteta se zpívající herečkou Světlanou Nálepkovou v Muzeu antického sochařství a architektury a nedělní Sváteční matiné Romana Janála a Jaroslava Tůmy.

Návštěvnost festivalu:

Pro festival v roce 2002 bylo připraveno 12.935 vstupenek. Navštívilo jej 12.490 posluchačů, což znamená, že průměrná návštěvnost činila rekordních 96,6 %. Mnozí návštěvníci se také zúčastnili doprovodného programu na litomyšlském náměstí, slavnostní mše v Klášterních zahradách (celebroval ThDr. Tomáš Halík) a tradičního Holdu Bedřichu Smetanovi u jeho pomníku.

Televizní záznam:

Druhé provedení oratoria Sylvie Bodorové Juda Maccabeus zaznamenala Česká televize. Vysílání 24. 8. sledovalo 0,82 %, tj. 820 tis. diváků.

Sponzoři 44. ročníku:

Generální reklamní partner: Česká spořitelna, a.s.

Hlavní reklamní partneři: České radiokomunikace a.s., Saint-Gobain Vertex, a.s., Moeller Elektrotechnika s.r.o., ŠkodaAuto a.s.

Reklamní partneři: Lesy ČR s.p., Východočeská energetika, a.s., Východočeská plynárenská, a.s., Petrof, a.s., Rieter CZ, a.s., Elektrárna Opatovice a.s., Mlékárna Olešnice RMD, Litagro, a.s., Profistav s.r.o., Mach-líhně kuřat, BGS s.r.o.

Hlavní mediální partneři: Český rozhlas 1 – Radiožurnál, Hospodářské noviny, Ekonom, Europlakát, a.s.

Mediální partneři: Český rozhlas Hradec Králové, Český rozhlas Pardubice, MF Dnes, Rencar

44. ročník festivalu byl podpořen Městem Litomyšl, Pardubickým krajem a Ministerstvem kultury České republiky.

 

45. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl | 2003

Datum konání:

20. června – 5. července 2003

Záštita:

45. ročník Smetanovy Litomyšle se konal pod záštitou předsedy vlády České republiky Vladimíra Špidly, ministra kultury Pavla Dostála a hejtmana Pardubického kraje Romana Línka.

„Rytmus, pohyb, tanec, balet…“

Jestliže minulý ročník festivalu svým podtitulem „Slovo, tón, melodie, píseň…“ zdůraznil význam slova a uměleckého textu pro hudební díla, 45. ročník ve své dramaturgii zaměřil na další jejich neodmyslitelnou složku – rytmus a tanec. Představil tanec v mnoha podobách: od renesančních tanců v podání souboru Chorea Historica až po klasický balet provedený sólisty Národního divadla v Praze. Prostor dostaly i zvláštní projekty či ansámbly – překvapivé bylo spojení varhan a dvou tanečníků v Biblických tancích Petra Ebena, k moravskému folklóru se obracelo hudebně – taneční pásmo O Slunovratu Jiřího Pavlici a Hradišťanu. Stranou nezůstaly ani vlivy tance na tvorbu komorní a symfonickou, provedeny byly například Slovanské tance Antonína Dvořáka.

Páteří programu byla samozřejmě opera. Národní divadlo v Praze hostovalo v Litomyšli s inscenací Její pastorkyně Leoše Janáčka, ostravské divadlo uvedlo Smetanovy Dvě vdovy.

Z operních árií byly sestaveny dva koncerty s pěvci světových jmen. Jednou z událostí české kulturní sezóny byl recitál SERGEJE LARINA, tenoristy účinkujícího v nejpřednějších operních domech světa. Závěrečný galakoncert patřil EVĚ URBANOVÉ, kdy jí byl v převážně italském repertoáru partnerem americký tenorista STEFANO ALGIERI.

Dramaturgie festivalu pokračovala i v zavedených cyklech. Klavírní koncert E. H. Griega zahrál mladičký Lukáš Vondráček, v barokní sérii tentokrát zazněly kompletní Braniborské koncerty J. S. Bacha s Gabrielou Demeterovou, oblíbený „Koncert na přání“ přinesl nejkrásnější hudbu ze slavných baletů. Připomenuto bylo výročí narození Hectora Berlioze provedením jeho velkolepého Requiem s téměř 300 členným ansámblem na pódiu. Pokračováním série méně vážných pořadů bylo ochotnické představení „původní opery“ Josefa Váchala Krvavý román.

Dva externí koncerty rozšířily působnost festivalu i mimo Litomyšl. V krajském městě Pardubicích se konal pořad Slavnosti jara se svěžím účinkováním Kühnova dětského sboru, barokní hudba pak zazněla v beznadějně vyprodaném poutním chrámu na Chlumku u Luže.

Jubilejní 45. ročník Smetanovy Litomyšle byl v dosavadní historii nejrozsáhlejší délkou svého konání (16 dní) i počtem pořadů (20). Díky tomu byla rekordní i návštěva – přes 14 tisíc diváků.

Návštěvnost festivalu:

Pro festival v roce 2003 bylo připraveno 14.909 vstupenek. Navštívilo jej 14.119 posluchačů, což znamená, že průměrná návštěvnost činila 94,7 %.

Televizní záznam:

Requiem Hectora Berlioze zaznamenala Česká televize a bylo uvedeno 5. července ve 22.10 hod. na ČT1.

Sponzoři 45. ročníku:

Na pokrytí čtrnáctimilionového rozpočtu se podílelo Město Litomyšl, Pardubický kraj a Ministerstvo kultury. Největší podíl však připadl na sponzory a reklamní partnery:

Generální reklamní partner: Česká spořitelna, a.s.

Hlavní reklamní partneři: Lesy České republiky, s.p., Saint-Gobain Vertex, a.s., ŠkodaAuto a.s. , Východočeská energetika, a.s.

Reklamní partneři: Český Telecom, a.s., IPB Real, a.s., Východočeská plynárenská, a.s., Petrof, s.r.o., Rieter CZ, a.s., Elektrárny Opatovice a.s., Mlékárna Olešnice RMD, Profistav s.r.o., SaM silnice a mosty Litomyšl, a.s., Mach-líhně kuřat

Mecenáši: Marcela a Štěpán Režovi

Mediální partneři: Prima TV, Český rozhlas Pardubice, Harmonie, MF Dnes, Rencar

 

46. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl | 2004

Datum konání:

17. – 27. června 2004

Záštita:

46. ročník Smetanovy Litomyšle se konal pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Petra Pitharta, ministra kultury Pavla Dostála a hejtmana Pardubického kraje Romana Línka.

Na rok 2004 připadla pozoruhodná řada „kulatých“ jubileí významných českých hudebních skladatelů. Proto Vláda České republiky podpořila vznik projektu „Česká hudba 2004 – nedílná součást evropské kultury“ s předpokládanou účastí nejen státních a polostátních firem, ale i soukromých, jejichž vedení cítí podporu české kultury jako správnou součást svého působení v této zemi.

Smetanova Litomyšl se k programu Česká hudba 2004 připojila nejen proto, že jedním z jubilujících autorů je litomyšlský rodák, zakladatel české národní hudby, Bedřich Smetana (180 let od narození a 120 od úmrtí). Festival pořádaný k jeho poctě dávno již neuvádí pouze jeho opery, ale v programu je každoročně dobrá hudba všech žánrů různých autorů. Proto dramaturgie 46. ročníku odrazila i další jubilea roku 2004 a představila především českou hudbu, přednesenou českými výkonnými umělci.

Nekladla si však za prvoplánový cíl pouze reprezentativní uvádění děl jubilujících skladatelů, ale v prokomponované dramaturgii též poukázala na vzájemné umělecké i životní vazby a vlivy dotčených tvůrců, včetně patřičného kontextu jejich přínosu, vkladu a ovlivnění evropské resp. světové hudby. Proto se festival neodehrával jen na pódiích, ale též ve festivalových tiskovinách a zejména pak na Mezinárodní muzikologické konferenci Obraz Bedřicha Smetany v proměnách času 1824 – 1884 – 2004.

Zásadní pozornost byla věnována přípravě inscenace první Smetanovy opery Braniboři v Čechách, která vznikla v koprodukci Smetanovy Litomyšle a Janáčkovy opery Národního divadla v Brně, dále profilovému cyklu Pocta Petru Ebenovi; významná jubilea Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka byla připomenuta samostatnými koncerty (např. Pocta Antonínu Dvořákovi, Glagolská mše) stejně jako festivalovou premiérou opery Dimitrij.

Tradičně divácky velmi úspěšný byl Koncert na přání, jenž letos přinesl slavnou filmovou hudbu, očekávání splnil Galakoncert Štefana Margity i Recitál Gabriely Beňačkové. V dramaturgii se objevily i dva externí koncerty – v poutním kostele na Hoře Matky Boží v Hedči u Králík a v nádvoří zámku Pardubice.

Uskutečnilo se 22 pořadů, z toho 11 ve II. zámeckém nádvoří, 2 pořady v zámeckém divadélku, jeden ve Smetanově domě, kde se konala i mezinárodní konference o B. Smetanovi, tři koncerty byly v litomyšlských chrámech, jeden na Smetanově náměstí, 2 externí koncerty se odehrály mimo Litomyšl.

Návštěvnost festivalu:

Pro festival v roce 2004 bylo připraveno 13.598 vstupenek. Navštívilo jej 12.635 posluchačů, průměrná návštěvnost činila 92,9 %.

Sponzoři 46. ročníku:

Na pokrytí rozpočtu se podílelo Město Litomyšl, Pardubický kraj a Ministerstvo kultury České republiky.

Generální reklamní partner: Česká spořitelna, a.s.

Hlavní reklamní partneři: Saint-Gobain Vertex, a.s., ŠkodaAuto, Transgas, a.s., Východočeská energetika, a.s.

Reklamní partneři: Lesy České republiky, s.p., České radiokomunikace, a.s., Východočeská plynárenská, a.s., Rieter CZ, a.s., Elektrárny Opatovice a.s., Mlékárna Olešnice RMD, Profistav s.r.o., SaM silnice a mosty Litomyšl, a.s., Mach-líhně kuřat, STORY Design, s.r.o.

Mecenáši: Marcela a Štěpán Režovi

Oficiální dodavatelé: Plzeňský Prazdroj, a.s., Coca-Cola Beverages, Vinselekt Michlovský, a.s.

Mediální partneři: Český rozhlas Pardubice, Harmonie, ACR Alfa, Mezzo, MF Dnes, Rencar

 

47. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl | 2005

Datum konání:

17. června – 4. července 2005

Záštita:

47. ročník Smetanovy Litomyšle se konal pod záštitou prezidenta republiky Václava Klause, ministra kultury Pavla Dostála a hejtmana Pardubického kraje Michala Rabase.

„Smíření“

Základním tématem dramaturgie 47. ročníku Smetanovy Litomyšle se stalo 60. výročí konce druhé světové války. Nebyla pouze prezentována díla vztahující se přímo k II. světové válce, téma bylo pojato v mnohem širším odrazu, zahrnujícím kromě dějinných souvislostí i nedořešené otázky a v době znovu se šířící intolerance také průhled do naší současnosti. Východiskem a festivalovým podtitulem proto bylo SMÍŘENÍ.

Program zahrnoval řadu děl německy mluvících skladatelů (Bach, Beethoven, Mendelssohn-Bartholdy, Wagner, Mahler) stejně jako autorů reagujících na konkrétní události (Šostakovič – „Leningradská symfonie“), hudba znějící v terezínském ghettu (dětská opera „Brundibár“) i téma hledající po válce odpovědi na otázky o kolaboraci, vině a zodpovědnosti umělce – slavné Harwoodovo drama „Na miskách vah“. Ale nebyla to jen válka, ozbrojený konflikt, který výběr reflektoval. Lidská nesnášenlivost má mnoho tváří: ke zkomponování „Requiem“ A. L. Webbera přivedla krátká novinová zpráva o malém kambodžském chlapci, který si měl vybrat – zabít svoji hendikepovanou sestru nebo se sám nechat zastřelit…; libreto Gershwinovy opery „Porgy a Bess“ je prodchnuto humanitou, poukazující na rasovou segregaci, Pavlicovo nové vokálně-instrumentální dílo „Oratorium smíru“ vypovídá v čase náboženských různic o všelidském sbratření – hebrejsky, latinsky, řecky, rusky, staroslověnsky i česky. Bez ohledu na rozdíl víry – židovské, křesťanské, pravoslavné, protestantské – dílo vrcholí nadějným Epilogem „O lásce“. Stejně tak celý festival završila monumentální Beethovenova „Missa Solemnis“ a závěr patřil zklidňujícímu Mahlerově poselství „Písně o zemi“.

Diskuzi mezi konzervativní částí publika a příznivci novátorského inscenačního pojetí vyvolalo představení opery „Prodaná nevěsta“ v podání Opery Národního divadla Praha, zatímco klasické provedení slavného Verdiho díla „La Traviata“ bylo přijato s jednoznačným nadšením. Jedním z vrcholů festivalu se stalo koncertní provedení opery Richarda Wagnera „Tannhäuser“ ve vynikajícím mezinárodním pěveckém obsazení v čele s Evou Urbanovou a Wolfgangem Millgrammem.

Jako každoročně však byl festival též přehlídkou tvorby symfonické, vokální a komorní. Dva koncerty se konaly jako externí mimo Litomyšl – tradičně v krajském městě Pardubicích a poprvé též v Moravské Třebové.

Festival měl, i vzhledem ke zvolenému tématu, výrazný mezinárodní charakter. Kromě našich se tak na něm představili účinkující ze Slovenska, Polska, Ruska, Německa, Francie; ze Spojených států amerických zavítal na festival v rámci evropského turné Pittsburgh Youth Symphony Orchestra.

Uskutečnilo se 24 pořadů, z toho 14 ve II. zámeckém nádvoří, 2 pořady v zámeckém divadélku, jeden v Audienčním sále zámku, dva ve Smetanově domě, tři pořady byly v litomyšlských chrámech, dva externí koncerty se odehrály mimo Litomyšl.

Poprvé byly v roce 2005 paralelně k festivalu probíhající výtvarné výstavy označeny spojujícím názvem Smetanova Litomyšl. Pod názvem „Z českých luhů a hájů“ byly vystaveny krajinomalby, v nově rekonstruovaných prostorách zámeckého pivovaru byla umístěna expozice „Karel Malich v prostoru Josefa Pleskota“, v Galerii Kubík na Smetanově náměstí „Café de la gare – Cesty francouzské fotografie“, vystavena také byla díla manželky velvyslance Catherine Cabaniss.

Návštěvnost festivalu:

Pro festival v roce 2005 bylo připraveno 18.414 vstupenek. Navštívilo jej 16.305 posluchačů, což je rekord v novodobé historii festivalu, průměrná návštěvnost však činila jen 88,5 %.

Sponzoři 47. ročníku:

Město Litomyšl, Pardubický kraj a Ministerstvo kultury České republiky

Generální reklamní partner: Skanska DS a.s.

Hlavní reklamní partner: Česká spořitelna, a.s.

Oficiální reklamní partneři: Východočeská energetika, a.s., Saint-Gobain Vertex, a.s., RWE Transgas, a.s.

Oficiální vůz: ŠkodaAuto

Hlavní mediální partner: Hospodářské noviny

Reklamní partneři: Lesy České republiky, s.p., CAC Leasing, a.s., Východočeská plynárenská, a.s., Karosa. a.s., Rieter CZ, a.s., Elektrárny Opatovice a.s., Mlékárna Olešnice RMD, Profistav s.r.o., SaM silnice a mosty Litomyšl, a.s., Mach-líhně kuřat, STORY Design, s.r.o.

Mecenáši: Marcela a Štěpán Režovi, Kazutami Ando

Oficiální dodavatelé: Plzeňský Prazdroj, a.s., Vinselekt Michlovský, a.s.

Mediální partneři: Český rozhlas Pardubice, Harmonie, Krajské noviny, Rencar, EuroAWK, CZ-Visual Impact, ACR Alfa

 

48. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl | 2006

Datum konání:

16. června – 4. července 2006

Záštita:

48. ročník Smetanovy Litomyšle se konal pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause, ministra kultury Vítězslava Jandáka a hejtmana Pardubického kraje Michala Rabase.

„Dialogy“

Smetanova Litomyšl opět získala podtitul – průvodní motto, které provázelo posluchače a diváky v řadě pořadů. Po Smíření to byly navazující DIALOGY. Mezi hudebníky a posluchači, mezi hudebními epochami, skladateli i žánry. A nejen to – celý rok byl ve znamení oslav 250. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta, autora, který má k Čechám tolik blízko.

A tak nebylo divu, že hned úvodní koncert Pražského komorního orchestru řízeného Leošem Svárovským byl cele věnován právě tomuto skladateli. Nejprve zazněla světová premiéra kompozice Hommage a Mozart pro zámecké arkády Sylvie Bodorové, titul objednaný přímo pro festival a zdejší zámek. Ovace si vysloužila také rakouská pianistka Jasminka Stancul, která s bravurou přednesla Koncert pro klavír č. 27 B dur s kadencemi Bedřicha Smetany. Po přestávce zněly II. nádvořím graciézní Německé tance a koncert vyvrcholil provedením slavnostní Korunovační mše. Bohužel se strhla pravá letní bouřka s hromy, blesky a silným deštěm. Díky zastřešení se koncert mohl dohrát, ale celkový dojem, ke škodě věci, samozřejmě utrpěl.

V sobotu 17. června již bylo krásně a bez vyrušení se konaly hned dva pořady. Nejprve odpoledne v Kapitulním kostele Chrámový koncert, když vrcholem vystoupení Slovenského filharmonického sboru bylo provedení Kabeláčovy 8. symfonie Antifony. Posluchači se rozdělili na přibližně dva stejně velké tábory; jedni náročnou skladbu nepochopili či vůbec nepřijali, druzí hovořili bez zábran o tom, že podobně silné a úžasné dílo dosud neslyšeli. I takové otevřené a potřebné dialogy se vedly… Večer ale na II. nádvoří uchvátil všechny přítomné silný, nadčasový příběh opery Francise Poulenca Dialogy karmelitek v provedení Opery Moravského divadla Olomouc.

V neděli 18. června se festival přestěhoval do České Třebové. Na tradiční Externí koncert byla přizvána Janáčkova filharmonie, Slovenský filharmonický sbor, výborní sólisté a pokračovatel zdejšího muzikantského rodu dirigent František Preisler, který byl, spolu se svým otcem, iniciátorem pozvání. Nejprve zazněla další světová premiéra objednaná pořadateli zvlášť pro festival: Zdeněk Pololáník napsal staroslověnský Chvalozpěv pro soprán a orchestr, sólový part přednesla s citem i bravurou Simona Houda-Šaturová. Poté se zcela zaplněný chrám pohroužil do mistrovského provedení Biblických písní Antonína Dvořáka, když Richard Novák prokázal, že je jejich interpretem vskutku ideálním. Koncert vyvrcholil monumentální Janáčkovou Glagolskou mší a „standing ovation“ nebraly konce…

V mnohem intimnější atmosféře Muzea antiky se konal v pondělí 19. června koncert nazvaný Blízká setkání, v němž se vedle hráčky na esrádž Eleny Kubičkové představili i hosté z Indie. Podobně meditativní charakter měl následující den pořad Dialog lidského hlasu a strun v Kapitulním kostele, kdy si muzikantsky „povídali“ cellista Jiří Bárta a Schola Gregoriana Pragensis.

Ve čtvrtek 22. června naopak Smetanův dům burácel smíchy, neboť organizátoři pozvali k vystoupení Těšínské divadlo s pověstnou hrou Těšínské niebo postavenou na písničkách Jaromíra Nohavici.

V pátek a sobotu 23. resp. 24. června se konaly dlouho očekávané premiéry Smetanovy opery Tajemství, které vznikly jako první část tříleté koprodukční dohody mezi festivalem Smetanova Litomyšl a Operou Národního divadla v Praze. Po poněkud rozpačitých přijetích předcházejících smetanovských inscenací (2004 Braniboři v Čechách, 2005 Prodaná nevěsta) se tentokrát dostavil plný divácký úspěch. První premiéru natáčela Česká televize a záznam shlédlo 130.000 spokojených televizních diváků!

Neděle 25. června patřila opět Mozartovi. Pražská komorní filharmonie pod taktovkou charismatického Vojtěcha Spurného doprovázela v pořadu Dagmar&Amadeus oblíbenou a stále lepší mezzosopranistku Dagmar Peckovou, která přednesla řadu operních i koncertních árií vídeňského autora. Pozdní pondělní noc patřila v zámecké kapli sv. Moniky Nokturnu, na němž vystoupili varhaník Jaromír Tůma, Wihanovo kvarteto a pěvkyně Alena Miro s Editou Adlerovou, které mj. přednesly Stabat Mater G. B. Pergolesiho.

Vždy vyhledávaný Koncert na přání přivedl ve středu 28. června na II. nádvoří brněnskou filharmonii, Český filharmonický sbor a vídeňského dirigenta Caspara Richtera, kteří připravili výběr nejslavnějších oratorních sborů. Nádherným vyvrcholením byl Dvořákův hymnus Hospodine, pomiluj ny a následný přídavek – hold jubilujícímu Mozartovi – ztišené moteto Ave Verum Corpus. Od této chvíle již tak dobře „nastartovaný“ festival jakoby ještě přidal na intenzitě, tempu a síle zážitků. Ve čtvrtek a pátek 29. a 30. června se totiž hrála na II. nádvoří milovaná Rusalka (Státní opera Praha), v sobotu 1. července očekávaný autorský pořad Chvění Jiřího Pavlici, na zámku v Nových Hradech zpívala dvakrát japonská sopranistka Fumiko Nishimatsu. A v neděli a pondělí čekala návštěvníky rocková opera Andrew Lloyd-Webbera Jesus Christ Superstar a závěrečný Galakoncert s Neilem Shicoffem, Mariannou Kulikovou a dirigentem Frédéricem Chaslinem! Nedá se říci, který z těchto pořadů na posluchače a diváky zapůsobil nejvíce, téměř všechny totiž končily dlouhotrvajícím potleskem vestoje.

O lecčems svědčí jeden malý příběh: když opakovanými přídavky končil pořad Chvění a lidé stáli a tleskali dále, na scéně se jeden z hlavních účinkujících dojetím prostě rozplakal… Pak přiznal, že „dělá muziku“ celý život, ale ještě nikdy jej hudba a reakce posluchačů na ni tak „nesebraly“. Také o tom a podobných zážitcích byly Dialogy na 48. Smetanově Litomyšli.

Druhá Smetanova výtvarná Litomyšl přinesla hned šest pozoruhodných výstav. Ve II. patře zámku vystavovali umělci spjatí s Pardubickým krajem a zde byla instalována i výstava Nálady a nokturna Jakuba Schikanedera. V Domě U Rytířů si mohli návštěvníci prohlédnout expozici Deset století architektury a v Galerii Kubík výstavu fotografií Skrytá tvář světa. Zámecký pivovar přivítal dva české soudobé výtvarníky: Jana Mertu a Jiřího Davida. Zvýšený návštěvnický zájem i kvalita prezentovaných výstav dokládají, že vedle Smetanova Litomyšl má i ve své „výtvarné“ podobě ty nejvyšší ambice.

Návštěvnost festivalu:

Pro festival v roce 2006 bylo připraveno 15.949 vstupenek. Navštívilo jej 15.592 posluchačů, průměrná návštěvnost činila rekordních 97,8 %.

Televizní a rozhlasové záznamy:

Premiéru opery Tajemství zaznamenala Česká televize, Koncert na přání – Nejslavnější oratorní sbory byl natočen Českým rozhlasem.

Sponzoři 48. ročníku:

Město Litomyšl, Pardubický kraj a Ministerstvo kultury České republiky

Generální reklamní partner: Skanska DS a.s.

Hlavní reklamní partner: Česká spořitelna, a.s.

Oficiální reklamní partneři: Skupina ČEZ., Saint-Gobain Vertex, s.r.o.

Oficiální vůz: ŠkodaAuto

Reklamní partneři: Lesy České republiky, s.p., Východočeská plynárenská, a.s., RIETER CZ, a.s., International Power Opatovice, a.s., Profistav, s.r.o., Silnice a mosty, a.s., Mach-líhně kuřat, H.R.G. tiskárna, s.r.o., STORY design, s.r.o.

Mecenáši: Marcela a Štěpán Režovi, Kazutami Ando

Oficiální dodavatelé: Plzeňský Prazdroj, a.s., Vinselekt Michlovský, a.s.

Mediální partneři: Česká televize, Český rozhlas Praha, Český rozhlas Pardubice, MF DNES, Harmonie, ACR Alfa, Evropské vydavatelství, Visual Impact, a.s.

 

49. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl | 2007

Datum konání:

15. června – 1. července 2007

Záštita:

49. ročník Smetanovy Litomyšle se konal pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause, ministra kultury Václava Jehličky a hejtmana Pardubického kraje Michala Rabase.

„Ve světě dětí…“

Program 49. ročníku Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl nesl podtitul VE SVĚTĚ DĚTÍ. Ačkoli nabídka dvou desítek pořadů byla tradičně bohatá a pestrá, ústřední téma jednotlivé komponenty celé dramaturgie spojovalo. V programu byly tituly určené pro mladé posluchače, pořady s dětskou tematikou a díla mládeži obecně blízká, pro ni přijatelná.

Zahájení 49. ročníku Smetanovy Litomyšle dne 15. června předcházela slavnostní vernisáž III. ročníku Smetanovy výtvarné Litomyšle. Otevření hlavní výstavy „František Kupka – Člověk a země“ se zúčastnil prezident republiky Václav Klaus, který také zahájil 49. ročník festivalu z pódia II. zámeckého nádvoří a stal se tak vůbec první hlavou státu, která Smetanovu Litomyšl v její dlouhé historii navštívila. Úvodní Galakoncert Evy Urbanové se konal při příležitosti oslavy dvacetiletí umělecké kariéry této české divy, přizvala si ke spoluúčinkování tenoristu Olega Kulka, hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu řízený Ondrejem Lenárdem, zpíval Pražský filharmonický sbor. Dlouho dopředu vyprodaný koncert přinesl průřez áriemi oblíbených postav, které Urbanová ztvárnila – Mařenky, Milady, Rusalky, Santuzzy, princezny Turandot, chybět nemohlo přídavkové Proroctví z Libuše. Melodram Zápas s andělem Sylvie Bodorové dal název celému koncertu ve Smetanově domě, v němž zazněl též Smetanův Smyčcový kvartet č. 2 d moll, Dvořákův Klavírní kvintet A dur a skladba Sbohem lásko Luboše Fišera. Účinkovalo Wihanovo kvarteto, recitoval Otakar Brousek, na klavír hrál Martin Kasík, zpívala Alena Miro. Pořad natočil Český rozhlas. Pro sobotní večer připravila choreografka Ladislava Košíková premiéru originálního tanečního pojetí Kytice Bohuslava Martinů, v tomtéž pořadu diváci zhlédli Janáčkovu scénickou koláž Rákoš Rákoczy. Poprvé se festivalovým divákům představila Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, dirigoval Roman Válek, účinkoval Taneční soubor Hradišťan, spolu se sólisty zpíval Holešovský dětský sbor a sbor Národního divadla moravskoslezského Ostrava. Od neděle obsadilo jeviště zámeckého nádvoří Národní divadlo Praha pro zkoušky nové inscenace opery Hubička, a tak se pořady musely celý týden odehrávat jinde. V neděli se konal první externí koncert v Lanškrouně, pro děkanský kostel Sv. Václava připravil Český filharmonický sbor Petra Fialy noční koncert s mystickou atmosférou zakončený zpěvem spirituálů na přilehlém náměstí. Přesahovým koncertem do etnické hudby bylo vystoupení souboru Czaldy Waldy Quartet v pondělí 18. června. Pořad, nazvaný Putovali hudci I., se konal v nově vybudovaném respiriu pedagogické školy. Nejmenším posluchačům byly nabídnuty operní aktovky Zvířátka a loupežníci Otmara Máchy a Císařovy nové šaty Jiřího Temla, provedené Kühnovým dětským sborem v Lidovém domě (využit poprvé pro festivalový pořad). Byly beznadějně vyprodané stejně jako následující Varhanní mše Johanna Sebastiana Bacha v podání Edity Keglerové (cemballo) a Jaroslava Tůmy (varhany). Další externí pořad přivedl Smetanovu Litomyšli do Chrudimi, kde v nádherném gotickém chrámu Nanebevzetí Panny Marie v české premiéře zazněla duchovní opera Víťazoslava Kubičky Kristův dotyk.

V pátek 22. a v sobotu 23. června již byla provedena premiéra nové inscenace opery Bedřicha Smetany, připravená v koprodukci s festivalem Národním divadlem v Praze. Režii měl Marián Chudovský, scénu z dílů puzzle připravil Jozef Ciller, dirigoval Zbyněk Müller. Sobotní program ještě doplnil pořad Putovali hudci II. s Mužským vokálním kvartetem Q Vox a cimbálistkou Zuzanou Lapčíkovou. Mimořádné zážitky dokonale soustředěnému publiku přineslo Dvořákovo oratorium Svatá Ludmila, odměna v dlouho trvajících ovacích patřila Českému filharmonickému sboru Brno, Filharmonii Brno, Leoši Svárovskému a sólistům Adrianě Kohútkové, Editě Adlerové, Tomáši Černému, Petru Levíčkovi a Jiřímu Sulženkovi. Úplně jiní diváci přišli na následující Koncert na přání, ve shodě s festivalovým podtitulem nesoucím název „Ve světě dětí…“. Melodie známé z pohádek, večerníčků, dětských filmů a seriálů si přišly poslechnout zejména děti, v průběhu večera si mohly dokonce i zasoutěžit. Velký orchestr Paláce Žofín a Sbor JCHS dirigoval, naposled ve svém životě, talentovaný a se Smetanovou Litomyšlí velmi spjatý dirigent František Preisler (tragicky zemřel v červenci 2007).

Dětem byl určen i další pořad ve Smetanově domě, opera Benjamina Brittena Kominíček (Dětská opera Praha). Ve středu 27. června klavírista Eugene Indjic provedl Koncert pro klavír a orchestr č. 3 d moll Sergeje Rachmaninova, ve druhé půlce koncertu se pak do posledního místečka zaplněné hlediště opět dočkalo tolik oblíbené kantáty Carmina burana Carla Orffa. Tentokrát Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK dirigoval sám šéfdirigent Jiří Kout.

Mimořádným projektem byl Ring beze slov. Orchestr pražského Národního divadla provedl pod taktovkou vynikajícího amerického dirigenta Johna Fioreho suitu symfonické hudby z Wagnerovy operní tetralogie Prsten Nibelungův. V pátek a sobotu 29. a 30. června byla na festivalu poprvé uvedena Pucciniho Manon Lescaut (Opera NDM Ostrava, režie Michal Tarant). Sobotní program opět doplnil menší pořad ve Smetanově domě, tentokrát mistrovský kousek basisty Richarda Nováka Maestro di Cappella Domenica Cimarosy. Závěr festivalu patřil hvězdám operního nebe, když se ve stejnojmenném koncertu představil vynikající německý tenorista Torsten Kerl a jeho manželka, sopranistka Elena Batoukova. Torsten Kerl do Litomyšle přicestoval nachlazený, proto požadoval zajištění případného náhradníka. V šatně tak seděl připravený slovenský tenorista Michal Lehotský. Kerl, podle svých slov „oslněný festivalem, zámeckým nádvořím a k prasknutí plným hledištěm“ však zapomněl na indispozici a odzpíval s plným nasazením celý koncert. Bezchybný výkon Pražské komorní filharmonie řízené francouzským dirigentem Alexanderem Joelem završil úspěch 49. ročníku Smetanovy Litomyšle.

Během 17 festivalových dní se uskutečnilo 20 pořadů se vstupným, z toho jedenáct na hlavní festivalové scéně – ve druhém nádvoří zámku Litomyšl. Další se konaly v litomyšlském Kapitulním chrámu, ve Smetanově domě, poprvé v Lidovém domě a respiriu pedagogické školy, v muzeu antiky, externí koncerty byly pořádány v Chrudimi a Lanškrouně.

Doprovodným programem potom byly další akce – od cyklu výstav Smetanovy výtvarné Litomyšle přes tradiční jarmark na Smetanově náměstí až po Slavnou mši svatou v Klášterních zahradách, opět s Tomášem Halíkem.

Návštěvnost festivalu:

Pro festival v roce 2007 bylo připraveno 15.819 míst v hledištích. Navštívilo jej 14.896 posluchačů, průměrná návštěvnost činila tedy 94,2 %. Jedenáct pořadů z 20 bylo zcela vyprodáno.

Televizní a rozhlasové záznamy:

Premiéru opery Hubička zaznamenala Česká televize pro své vysílání, koncert Zápas s andělem byl natočen Českým rozhlasem. Rozsáhlý dokument z festivalu byl odvysílán v hudebním magazínu Terra Musica na ČT2.

Sponzoři 49. ročníku:

Město Litomyšl, Pardubický kraj a Ministerstvo kultury České republiky

Generální reklamní partner: Skanska DS a.s.

Hlavní reklamní partner: Česká spořitelna, a.s.

Oficiální reklamní partneři: Skupina ČEZ., Saint-Gobain Vertex, s.r.o.

Oficiální vůz: Škoda Auto

Reklamní partneři: ČSOB Pojišťovna, a.s., Lesy České republiky, s.p., Východočeská plynárenská, a.s., Pojišťovna České spořitelny, a.s., Mach-líhně kuřat Litomyšl, Profistav, s.r.o., Silnice a mosty, a.s., International Power Opatovice, a.s., Rieter CZ a.s., Mlékárna Olešnice, a.s., Story Design, a.s., H.R.G. spol. s r.o., PETROF, spol. s r.o., Iveco Czech Republic, a.s.

Mecenáši: Marcela a Štěpán Režovi

Oficiální dodavatelé: Plzeňský Prazdroj, a.s., Vinselekt Michlovský, a.s.

Hlavní mediální partner: DENÍK

Mediální partneři: Česká televize, Český rozhlas Pardubice, Harmonie

 

50. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl | 2008

Datum konání:

18. června – 5. července 2008

Záštita:

50. ročník Smetanovy Litomyšle se konal pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause, ministra kultury Václava Jehličky a hejtmana Pardubického kraje Ivo Tomana.

V roce 2008 se konal jubilejní 50. ročník Smetanovy Litomyšle. Oslava kulatého jubilea byla hlavním tématem ročníku – dramaturgie byla zaměřena slavnostně, smetanovsky a operně. Již Bedřich Smetana určil provádění Libuše pro obzvláště slavnostní příležitosti, není tedy divu, že tato jeho opera s Evou Urbanovou v titulní roli a souborem opery pražského Národního divadla 18. června 50. ročník festivalu zahájila, když slavnostní projev přednesla Livie Klausová, choť českého prezidenta, který se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit. Dvakrát potom diváci zhlédli velice úspěšnou novou inscenaci nejoblíbenější české opery Prodaná nevěsta, kterou pro Smetanovu Litomyšl také připravilo Národní divadlo Praha. Dílo Bedřicha Smetany však zaznělo i v dalších pořadech – v cyklu symfonických básní Má vlast provedeného Českou filharmonií s dirigentem Liborem Peškem, autorovu tvorbu komorní ve dvou pořadech představilo Smetanovo trio a klavíristka Jitka Čechová.

Světovou operu reprezentoval Rossiniho Lazebník sevillský (Janáčkova opera Národního divadla v Brně) a Nabucco Giuseppe Verdiho (Státní opera Praha; uveden dvakrát). Operní árie zazněly také v závěrečném koncertu Gala opera – Sólo pro ženy v podání pěvkyň Eleonore Marguerre, Arpiné Rahdjian a Zoryana Kushpler.

Zastoupeny však byly i další hudební formy: balet Romeo a Julie Sergeje Prokofjeva (baletní soubor Národního divadla v Brně), velká oratorní díla Requiem Antonína Dvořáka (s Dagmar Peckovou a Českou filharmonií), díla hudebně-dramatická, koncertní verzí scénické hudby k dramatu Henrika Ibsena Peer Gynt E. H. Griega se známými herci pražských divadel a souborem Státní opery Praha, nebo pořad Vivat Carolus Quartus v zámeckém divadélku (Štěpán Rak a Alfréd Strejček). S orchestrálním koncertem vystoupilo přední americké mládežnické těleso Boston Youth Symphony Orchestra, ve varhanním matiné představil Aleš Bárta českou premiéru transkripce Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka. V koncertu Gershwin – Bernstein s obrovským úspěchem vystoupil turecký klavírista Fazil Say, symfonie Kaddish Leonarda Bernsteina se však bohužel pro dlouhodobý výpadek elektrického proudu (jako následek bouře s vichřicí) nemohla uskutečnit. Pro děti byl určen muzikál The Angels Lukáše Hurníka, duchovní hudbu přinesl meditativní projekt náboženského dialogu sdružení japonských buddhistických mnichů Gjosan-rjú Tendai šomjó a Scholy Gregoriany Pragensis Davida Ebena. Úspěšnou světovou premiéru mělo oratorium Sylvie Bodorové Mojžíš, které naše nejlepší současná autorka komponovala na objednávku Smetanovy Litomyšle. Tradičně uváděný Pořad na přání byl tentokrát věnován široké veřejnosti – ohňostrojný komponovaný pořad věhlasné a mezinárodně uznávané firmy Flash Barrandov byl přístupný všem zdarma.

Celkově lze hodnotit 50. ročník jako mimořádně zdařilý a úspěšný – nejen podle ohlasů veřejnosti, ale i podle vyjádření odborné kritiky, která se na festival dostavila v prakticky kompletní sestavě.

Během 18 festivalových dní se uskutečnilo 23 pořadů se vstupným a dva pořady bez vstupného. Čtrnáct pořadů se odehrálo na hlavní festivalové scéně – ve druhém nádvoří zámku Litomyšl s kapacitou víc než tisíc míst. Další se konaly v litomyšlských chrámech, ve Smetanově domě a unikátním zámeckém divadélku. Externí koncert byl v novém kulturním zařízení Fabrika ve Svitavách. Vstupné nebylo vybíráno na Slavnou mši svatou s hudbou J. S. Bacha a na velkolepé ohňostrojné představení Vivat 50. Smetanova Litomyšl!
Doprovodným programem potom byly další akce – vzpomínkový akt na zakladatele festivalu Jaromíra Metyše, cyklus výstav Smetanovy výtvarné Litomyšle, tradiční jarmark na Smetanově náměstí a přehlídka mažoretkových skupin. Uspořádán byl Den Českého rozhlasu a Den společnosti Skanska na festivalu.

Návštěvnost festivalu:

Celkem bylo návštěvníkům nabídnuto 19.868 míst, vydána vstupenka byla na 19.598 z nich, tedy návštěvnost činila rekordních 98,64 %. Ze 23 pořadů, na něž bylo vybíráno vstupné, bylo zcela vyprodáno osmnáct. Převis poptávky však byl takový, že některé pořady by se prodaly i několikrát. I ne zcela vyprodané pořady však nezůstaly poloprázdné – na závěrečný galakoncert zbylo pouhých 10 vstupenek z 1295, na oratorium Mojžíš 23 z 1102, na Boston Youth Symphony Orchestra 36 z 966. Nevyprodané byly všechny tři pořady ve Smetanově domě. Na Klavírní matiné Jitky Čechové zbylo 70 volných míst ze 479, na Smetanovo trio 25 míst, nejmenší procento obsazenosti sálu měl muzikál The Angels – 77,9 % (zbylo 106 míst ze 479). Do celkového počtu návštěvníků jubilejní Smetanovy Litomyšle je možno započítat cca 5.000 diváků ohňostrojného představení a tisícovku účastníků Slavnostní mše svaté s hudebním doprovodem.

Mediální kampaň, televizní a rozhlasové vysílání, publikace:

Zvýšený zájem médii o jubilejní ročník byl patrný. V tištěné formě byl festival prezentován na stránkách Deníku a MF Dnes, v odborných časopisech Harmonie a Hudební rozhledy, časté zpravodajství uváděly Lidové noviny, Haló noviny, Právo a Hospodářské noviny. Výrazné bylo zpravodajské pokrytí Českým rozhlasem na všech jeho stanicích, Český rozhlas živě přenášel dva koncerty (Klavírní matiné Jitky Čechové a Blízké hlasy z dáli) na stanici ČRo3 – Vltava a současně do mnoha zemí světa sítí EBU, oratorium Mojžíš zaznamenal pro pozdější vysílání. Toto oratorium zároveň také zaznamenala Česká televize. Spolupráce s Českou televizí byla velmi intenzívní – jak zpravodajská, tak dokumentární. V únoru (2. 2. a 7. 2.) byl vysílán osmnáctiminutový pořad o 49. ročníku Smetanovy Litomyšle 2007, díky příspěvku z Evropské unie vznikl 52 minutový dokumentární film o historii a současnosti festivalu, odvysílaný 10. a 12. 5. 2008 s poměrně vysokou sledovaností (rating 2,2 %) a tři patnáctiminutové aktuální pořady z dějiště konání „Smetanova Litomyšl den po dni“ (vysíláno 21. 6., 28. 6. a 5. 7.). Natočený materiál byl využit i v magazínu Terra Musica, dokumentu o vzniku oratoria Mojžíš Putování za Mojžíšem a v pořadu Ohlasy 50. jubilejní Smetanovy Litomyšle.

K jubileu byla v nákladu 1200 ks vydána kniha „50 ročníků Smetanovy Litomyšle“ autora Jindřicha Lněničky. Na 176 stranách s bohatou fotografickou a dokumentační výbavou je popsáno období vzniku festivalu a jeho trvání od roku 1949 až po současnost. Volnou součástí je obrazový dokument o historii na DVD.

Vydána byla kniha fotografií ze zákulisí festivalu Foto Vivo autora Daniela Šperla. Sběratelské vydání mělo prvních 49 kusů signovaných autorem a doplněných autorskou fotografií, celkový náklad byl 500 kusů.

Tradičně vyšel výpravný katalog 50. ročníku (náklad 2000ks) a ke každému pořadu byl vydán obsáhlý program.

Financování festivalu:

Na pokrytí nákladů festivalu se podílely subvence státu (2,4 mil Kč), Pardubického kraje (1,2 mil Kč), města Litomyšl (1,2 mil. Kč) a města Svitavy (300 tis. Kč), na propagaci byla získána dotace ze Společného regionálního operačního programu Evropské unie (1,33 mil. Kč). Výnos ze vstupného činil 6.200 tis. Kč, ostatní náklady pokryly dary sponzorů a výnos společnosti Smetanova Litomyšl, o.p.s. z poskytnutých reklamních plnění.

Reklamní partneři 50. ročníku Smetanovy Litomyšle:

Generální partner: Skanska DS a.s.

Hlavní partner: Česká spořitelna, a.s.

Oficiální partneři: Skupina ČEZ, Saint-Gobain Vertex, s.r.o. a Mikroelektronika, s.r.o.

Oficiální vůz: ŠkodaAuto

Reklamní partneři: ČSOB Pojišťovna, a.s., Lesy České republiky, s.p., Východočeská plynárenská, a.s., Pojišťovna České spořitelny, a.s., Mach-líhně kuřat Litomyšl, Profistav, s.r.o., International Power Opatovice, a.s., Rieter CZ a.s., Plzeňský Prazdroj, a.s., Story Design, a.s., H.R.G. spol. s r.o., PETROF, spol. s r.o., Iveco Czech Republic, a.s.

Mecenáši: Marcela a Štěpán Režovi, Kazutami Ando

Hlavní mediální partner: DENÍK (vydavatelství Vltava-Labe Press)

Mediální partneři: Česká televize, Český rozhlas, Harmonie, Hudební rozhledy, MF Dnes, Evropské vydavatelství, AČR Alfa

 

51.ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl | 2009

Datum konání:

12. června – 6. července 2009

Záštita:

51. ročník Smetanovy Litomyšle se konal pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause, ministra kultury Václava Riedlbaucha a hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka.

Průběh:

51. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl probíhal po dobu 25 dní v období od 12. června do 6. července, mimořádný externí pořad k poctě Bohuslava Martinů se potom konal v Poličce 28. srpna. Celkem se tak uskutečnilo 29 pořadů a šlo tak o historicky nejrozsáhlejší přehlídku programů, pokrývajících širokou škálu uměleckých forem, žánrů a slohů.
Festival zahájil prezident republiky Václav Klaus, koncert věnovaný ukončení Českého předsednictví Evropské unie navštívila téměř celá Vláda ČR a předsednictví na jevišti symbolicky předal premiér Jan Fischer do rukou švédské státní tajemnice pro EU Marie Asenius.

Festival byl v roce 2009 provázen nepřízní počasí, všechny pořady se však díky zastřešení zámeckého nádvoří bez potíží uskutečnily a ani počasí nezkazilo návštěvníkům zážitek z kvalitních uměleckých výkonů. Ovace ve stoje byly téměř pravidelným zakončením pořadů, také odborné kritiky byly vesměs příznivé.

Dramaturgie:

V roce 2009 uplynulo 60 let od konání první Smetanovy Litomyšle v roce 1949, navíc Litomyšl slavila 750 let od povýšení na město a 10 let od zápisu na seznam UNESCO. Rok 2009 byl význačný řadou jubileí, uplynulo 185 let od narození Bedřicha Smetany a 125 let od jeho úmrtí, 50 let od úmrtí Bohuslava Martinů, 200 let od narození Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a od úmrtí Josefa Haydna, 250 let uplynulo od úmrtí Georga Friedricha Händela a 300 let od narození Františka Xavera Richtera. I když to vše program 51. ročníku reflektoval, hlavním tématem dramaturgie bylo evropanství. Podtitul ročníku zněl EUROPA MUSICALIS, zřejmé bylo zaměření na evropskou hudbu, evropská témata a evropské interprety. V období konání festivalu totiž vrcholilo České předsednictví Evropské unii a v rámci festivalu se uskutečnilo předání předsednictví Švédsku, zemi, jež byla pro život litomyšlského rodáka Bedřicha Smetany velmi důležitá.

Program festivalu byl jako obvykle sestaven v několika řadách. Reprezentativní byla řada operní, návštěvníci zhlédli Smetanova Dalibora, který před šedesáti lety festivalovou tradici zahajoval. Nynější provedení bylo premiérou inscenace Národního divadla moravskoslezského Ostrava se zahraničními hosty. Národní divadlo z Prahy připravilo pro Smetanovu Litomyšl originální provedení Dvořákovy Rusalky s Dagmar Peckovou v dvojroli Ježibaby a Cizí kněžny. Představení se konalo současně v zahradním amfiteátru i ve II. nádvoří zámku Litomyšl.

Symbolicky byla provedena v autentickém prostředí Smetanova domu, kde se v roce 1950 konal zinscenovaný politický proces se studenty litomyšlského gymnázia, opera Zítra se bude… o procesu s Miladou Horákovou soudobého českého skladatele Aleše Březiny. Opera světová byla zastoupena Pucciniho Madam Butterfly (Státní opera Praha). Lahůdkou pro milovníky operního zpěvu byl další pořad z cyklu Hvězdy operního nebe, kdy se v závěrečném slavnostním galakoncertu s obrovským úspěchem poprvé českému publiku představila anglická sopranistka Kate Royal. Doprovodila ji Pražská komorní filharmonie se svým šéfdirigentem Jakubem Hrůšou. Šedesátiletí spolupráce s festivalem věnovalo pražské Národní divadlo koncert árií, ansámblů a sborů české i světové opery, který připravil a řídil nastupující šéfdirigent naší první scény Tomáš Netopil.

Nejmladším posluchačům byly určeny dvě opery dětské, Broučci Václava Trojana a úplná novinka Kocour v botách Jiřího Temla, v osvědčeném podání Kühnova dětského sboru. Plné hlediště dětí také sledovalo premiéru pořadu Jiřího Pavlici Studánko, rubínko. Účinkoval Hradišťan a v choreografii Ladislavy Košíkové vystoupil i taneční soubor.

Tradičně bohatá byla nabídka oratorní řady. Na externím koncertu v Chrudimi bylo provedeno monumentální oratorium Mesiáš G. F. Händela, připomínce 70. výročí počátku II. světové války bylo věnováno provedení Verdiho Requiem se 160 členným sborem z amerického Colorada. Do programu byla opětovně zařazena Bernsteinova 3. symfonie Kaddish, jejímuž provedení zabránila v roce 2008 živelná pohroma. Pozoruhodnou uměleckou událostí byla bezpochyby světová premiéra vokálně-instrumentálního díla Zuzany Lapčíkové Orbis Pictus na téma díla Jana Amose Komenského.

Pro milovníky hudby symfonické byly určeny dva významné pořady. 51. ročník zahájila 12. června „Italská“ symfonie č. 4 Mendelssohna-Bartholdyho, cyklus písní Kouzelné noci jubilanta Bohuslava Martinů, Haydnův Koncert pro trubku a orchestr Es dur a především Szellova orchestrální úprava kvartetu Z mého života Bedřicha Smetany. K ukončení českého předsednictví byl připraven slavnostní koncert, v němž části Smetanovy Mé vlasti a vlastní kompozici řídil švédský královský kapelník Leif Segerstam.

Oblíbenou součástí Smetanovy Litomyšle se staly pořady baletní. Do tématu festivalového podtitulu dobře zapadlo nové představení Národního divadla Brno „Balet 21. století – Večer tří evropských choreografů“, sestavené z baletních opusů Petra Zusky, Jaceka Przybylovicze a Mario Schrödera. Státní opera Praha připravila pro festivalové uvedení pořad Vivat opereta! s řadou pěveckých a baletních čísel slavných operet. Po pěti letech si opět přišli na své milovníci melodií stříbrného plátna v Koncertu na přání.

Zvláštní pozornost zasluhovala série pořadů hudby komorní, především vystoupení švédské sopranistky Suzanne Rydén se souborem Musica Florea, Magdaleny Kožené se souborem starých nástrojů Private Musicke, dále švýcarského ansámblu Merel Quartet, cembalisty Vojtěcha Spurného se sólisty souboru Musica Salutaris a také vystoupení Klavírního kvarteta Bohuslava Martinů.

Vedle Chrudimi byl externí koncert i ve Svitavách, kde měl samostatný recitál houslista Pavel Šporcl. V Den slovanských věrozvěstů 5. července se uskutečnila Cyrilometodějská mše celebrovaná Mons. Tomášem Halíkem s hudebním doprovodem Jana Hanuše – Hlaholská mše ke cti českých patronů.

Doprovodný program:

Bohatý byl doprovodný program, jehož nejdůležitější součástí byl 5. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle s výstavou monumentálních děl sochaře Aleše Veselého rozmístěných po celé Litomyšli.

Návštěvnost festivalu:

Celkem bylo návštěvníkům nabídnuto ve festivalové historii rekordních 24.225 míst, vydána vstupenka byla na 22.871 z nich, tedy návštěvnost činila 94,4 %. Ze 29 pořadů, na něž bylo vybíráno vstupné, bylo zcela vyprodáno čtrnáct.

Mediální kampaň, televizní a rozhlasové vysílání:

Pro 51. ročník Smetanovy Litomyšle se podařilo sestavit mimořádnou skupinu hlavních mediálních partnerů: Česká televize, Český rozhlas a deník MF DNES. Festival tak byl velmi významně medializován nejen v rámci propagační kampaně. Ta však byla díky získané dotaci z Regionálního operačního programu Evropské unie také rozsáhlá a dobře zapamatovatelná.
Česká televize v přímém přenosu vysílala koncert Europa Musicalis, v průběhu festivalu byly opět odvysílány tři zpravodajské magazíny Smetanova Litomyšl – den po dni, po skončení festivalu pak dvoudílný dokumentární pořad střípků Smetanovy Litomyšle. Po letech se podařilo do vysílání České televize umístit propagační spoty. Český rozhlas vysílal hned tři přímé přenosy a též vysílal spoty. Festival byl prezentován na stránkách Deníku a MF Dnes, v odborných časopisech Harmonie a Hudební rozhledy, časté zpravodajství uváděly Lidové noviny, Haló noviny, Právo a Hospodářské noviny. Výrazné bylo zpravodajské pokrytí Českým rozhlasem na všech jeho stanicích a Českou televizí na programech ČT1 a ČT24.

Vydané tiskoviny:

Díky dotaci z Regionálního operačního programu Evropské unie byla vydána reprezentační fotografická publikace v nákladu 5000 ks a sborník o Bedřichu Smetanovi.

Vydán byl reprezentační katalog 51. ročníku (náklad 2000ks), ke každému pořadu byl k dispozici obsáhlý program, návštěvníci zdarma obdrželi 5 čísel Festivalových novin v celkovém nákladu 17500ks.

Společenská setkání:

Během festivalu pořádala Smetanova Litomyšl, o.p.s. 13 rautů a 3 ochutnávky vína pro čestné hosty a hosty reklamních partnerů. Celkem je navštívilo na 3500 osob, mezi nimiž byli čelní představitelé politického, veřejného a společenského života, včetně téměř celé Vlády ČR a prezidenta České republiky.

Financování festivalu:

Na pokrytí festivalového rozpočtu se podílely subvence státu (1,9 mil Kč), Pardubického kraje (1,2 mil Kč), města Litomyšl (1,2 mil. Kč) a města Svitavy (100 tis. Kč). Výnos ze vstupného činil 7,7 mil. Kč, ostatní náklady pokryly dary sponzorů a výnos společnosti Smetanova Litomyšl, o.p.s. z poskytnutých reklamních plnění.

Reklamní partneři a sponzoři 51. ročníku Smetanovy Litomyšle:

Generální partner: Skanska CS a.s.

Hlavní partner: Česká spořitelna, a.s.

Oficiální partneři: Skupina ČEZ, Saint-Gobain Vertex, s.r.o.

Oficiální vůz: ŠkodaAuto

Hlavní mediální partneři: Česká televize, Český rozhlas, MF DNES

Reklamní partneři: ČSOB Pojišťovna, a.s., RWE Transgas, a.s., Mach Drůbež, a.s., Profistav Litomyšl, a.s., Plzeňský Prazdroj, a.s., EnergoPro, a.s., Story Design, a.s., H.R.G. spol. s r.o., BOHEMIA PIANO, Iveco Czech Republic, a.s.

Sponzoři festivalu: Lesy České republiky, s.p., International Power Opatovice, a.s., HaS Lanškroun s.r.o.

Mecenáši: Marcela a Štěpán Režovi

Mediální partneři: Český rozhlas Pardubice, Harmonie, Hudební rozhledy, Evropské vydavatelství

Oficiální dodavatelé: Vinařství Kovacs, Plzeňský Prazdroj

Projekt byl podpořen institucemi: Ministerstvo kultury České republiky, Pardubický kraj, Město Litomyšl, Město Svitavy, Regionální operační program NUTS II Severovýchod, CzechTourism