Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


52. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl | 2010

Datum konání:

11. června – 5. července 2010

Záštita:

52. ročník Smetanovy Litomyšle se konal pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause, ministra kultury Václava Riedlbaucha a hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka.

Průběh:

52. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl probíhal po dobu 25 dní v období od 11. června do 5. července. Uvedeno bylo 20 titulů, přičemž některé se opakovaly vícekrát a pořadů bylo celkem 28. Reprízy čtyř pořadů byly do programu nasazeny poté, kdy byly vyprodány během prvních dvou hodin předprodeje.

Festival opět zahájil prezident Václav Klaus. Společensky významným byl pořad k oslavě výročí 700 let Lucemburků na českém trůnu, který navštívila řada velvyslanců různých zemí.

Pro 52. ročník bylo mimořádně příznivé počasí. Během konání sice docházelo k velkým teplotním výkyvům – zahajovací koncert se konal za velmi vysoké teploty, pořady konané během prvních dvou týdnů pak za chladných večerů a závěr festivalu se odehrával opět za vysokých teplot, počasí však nebylo deštivé a pršelo jen v průběhu jednoho pořadu (Ej lásko 13. 6.). Výsuvné zastřešení zámeckého nádvoří bylo přesto často využito jako ochrana před padajícím chladem či jako obří slunečník.

Uskutečnily se všechny plánované pořady bez významných změn v obsazení a programu, pořady byly divácky velmi úspěšné, v drtivé většině končil potlesk ovacemi ve stoje. Festivalu se účastnila prakticky kompletní česká odborná kritika s příznivými ohlasy.

Dramaturgie:

Jedním z témat dramaturgie bylo 700. výročí nástupu Lucemburků na český trůn. Žádost Jana Lucemburského a jeho syna Karla vedla ke zřízení arcibiskupství pražského a s ním také biskupství litomyšlského. Litomyšl se tak významem stala v Čechách druhým městem po Praze a i když biskupství po husitských válkách prakticky zaniklo, bylo bezpochyby počátkem kulturního rozmachu města, jehož stopy jsou zde patrné dodnes. Výročí připomenulo hostování Lucemburského komorního orchestru Les Musiciens, které uvedlo i českou premiéru kompozice Alexandera Mullenbacha King John the Blind, vystoupení ansámblu Bohemia Luxembourg Trio, v němž byl připomenut odkaz Karla IV., stejné téma bylo také obsahem kantáty Pocta Karlu IV. Petra Ebena v úvodním koncertu.
Jako obvykle Smetanova Litomyšl reflektovala jubilea významných skladatelů. Dvousté výročí narození Fryderyka Chopina druhým klavírním koncertem se sólistou Janem Simonem, 150. výročí narození Gustava Mahlera pořadem O čem nám vypráví láska s málo hranou symfonickou větou Blumine a výběrem z Chlapcova kouzelného rohu s Dagmar Peckovou a Ivanem Kusnjerem, 130. výročí úmrtí Jacquese Offenbacha komponovaným projektem České filharmonie s vynikajícími pěveckými sólisty, připomenuto bylo i 120. výročí narození Bohuslava Martinů.

Bohatá byla nabídka pořadů přesahujících rámec klasické hudby: takovými byly projekty houslisty Pavla Šporcla s cikánskou cimbálovou muzikou Romano Stilo Gipsy Way, francouzského šansoniéra Joela Brose Pod střechami Paříže a samozřejmě oblíbený Koncert na přání, který byl tentokrát věnován klasickému českému muzikálu.

V programech chrámových zazněla Pavlicova Missa Brevis v provedení úspěšného mládežnického litomyšlského sboru KOS, ve Varhanním matiné hostovali nizozemští umělci a v Externím koncertu v České Třebové byla provedena Cyrilometodějská mše Michaela Haydna upravená Františkem Preislerem jr. právě jako vzpomínka na tohoto tragicky zesnulého dirigenta a všestranného hudebníka.

Smetanova Litomyšl je však především festivalem operním. Hostovaly zde všechny tři největší české operní scény – Národní divadlo Praha, Státní opera Praha a Národní divadlo Brno. Opera Národního divadla třikrát uvedla operu Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta, Brněnská Janáčkova opera dvakrát představila Mozartovu Kouzelnou flétnu, Státní opera Praha také dvakrát provedla Pucciniho Toscu a její baletní soubor třikrát Čajkovského Labutí jezero. Baletní představení Ej lásko… uvedlo Národní divadlo Praha s hudbou muziky Hradišťan. Smetanova Litomyšl pokračovala v tradici uvádění dětských oper, tentokrát to byli Křičkovi Ogaři v podání Dětské opery Praha. Brněnské národní divadlo kromě opery uvedlo kantátu Antonína Dvořáka Svatební košile se sopranistkou Evou Urbanovou.

Doprovodný program:

Tradičně nejdůležitější součástí doprovodného programu byla Smetanova výtvarná Litomyšl. Ústředními výstavami 6. ročníku byla expozice obrazů Theodora Pištěka a lucemburské výtvarnice českého původu Ivy Mrázkové.

Program pro návštěvníky Litomyšle v období konání festivalu byl připraven zejména na víkendy. V rámci dne Českého rozhlasu na festivalu byl na Smetanově náměstí pořad písniček, soutěží a her pro děti, konal se tradiční jarmark, promenádní koncert holandského orchestru Showband Noordenwelt.

Z církevních událostí měla velký význam pontifikální mše nového pražského arcibiskupa Dominika Duky, nedělní mše v latině pro zahraniční návštěvníky se konaly v zámecké kapli.

Doprovodný program tentokrát rozšířila spolupráce se Státním zámkem Litomyšl. Uspořádány byly čtyři pořady v Expozici historických klavírů, na posledním vystoupilo Smetanovo trio. Novinkou se stal prohlídkový okruh festivalovým zákulisím, v němž se zájemci seznámili s festivalovou historií, prohlédli si šatny s výkladem garderobiérek a maskérek, měli možnost si vyzkoušet kostýmy, navštívili scénu na jevišti a předvedeno jim bylo výsuvné zastřešení.

Ve spolupráci s Plzeňským Prazdrojem byl uspořádán 1. ročník golfového turnaje Smetanova Litomyšl Cup v resortu Kunětická hora.

Návštěvnost festivalu:

Celkem bylo návštěvníkům nabídnuto 24.080 míst, vydána vstupenka byla na 23.633 z nich, tedy návštěvnost činila 98,14 %. Ze 27 pořadů, na něž bylo vybíráno vstupné, bylo zcela vyprodáno šestnáct, na většinu ostatních zbylo jen několik jednotlivých míst. Nejnižší návštěva byla na koncertu Les Musiciens (78,2 %) a na Externím koncertu v České Třebové (80,2 %), v obou případech však šlo o vrácené nevyčerpané kontingenty přidělené Lucemburskému velvyslanectví a městu Česká Třebová pro zvané čestné hosty. Vysoká návštěva cca 1600 lidí byla na pořadu Missa Brevis s celebrovanou mší, na který nebylo vybíráno vstupné a celková účast na festivalu tak převyšuje 25 tisíc osob.

Mediální kampaň, televizní a rozhlasové vysílání:

Díky hlavním mediálním partnerům České televizi, Českému rozhlasu a deníku MF DNES byl 52. ročník Smetanovy Litomyšle velmi dobře mediálně pokryt. Česká televize 61x odvysílala reklamní spot. Zaznamenala koncert „Pavel Šporcl a Romano Stilo“, jeho vysílání se setkalo s obrovským diváckým ohlasem a vysokou sledovaností. Záznam byl vydán i na DVD. Z průběhu festivalu byly vyrobeny čtyři pořady Smetanova Litomyšl den po dni, které byly vysílány každou festivalovou sobotu, a závěrečné shrnutí přinesl pořad Ozvěny Smetanovy Litomyšle.

Český rozhlas živě přenášel zahajovací koncert a závěrečný „O čem nám vypráví láska“, pro pozdější vysílání zaznamenal koncert Les Musiciens. Pořady byly též vysílány v evropské výměnné síti EBU.

Deník DNES vydal zvláštní přílohu o Smetanově Litomyšli ve svém celostátním vydání, uveřejnil jeden celostránkový a tři čtvrtstránkové plošné inzeráty v celostátním vydání, další tři inzeráty pak v pardubickém a královéhradeckém vydání.
Festival byl významně prezentován na stránkách Deníku a MF Dnes, v odborných časopisech Harmonie, Hudební rozhledy a Sanquis, časté zpravodajství uváděly Lidové noviny, Haló noviny, Právo a Hospodářské noviny. Výrazné bylo zpravodajské pokrytí Českým rozhlasem na všech jeho stanicích a Českou televizí na programech ČT1 a ČT24.

Vydané tiskoviny:

Vydán byl katalog 52. ročníku (náklad 2000ks), ke každému pořadu byl k dispozici obsáhlý program, návštěvníci Litomyšle zdarma obdrželi 5 čísel Festivalových novin v celkovém nákladu 17500ks.

Společenská setkání:

Během festivalu pořádala Smetanova Litomyšl, o.p.s. 10 rautů a 3 ochutnávky vína pro čestné hosty a hosty reklamních partnerů. Celkem je navštívilo na 2200 osob, mezi nimiž byli čelní představitelé politického, veřejného a společenského života, včetně mnoha ministrů Vlády ČR a prezidenta České republiky. Na koncert věnovaný oslavám 700. výročí Lucemburků na českém trůnu přijelo jedenáct velvyslanců různých zemí.

Financování festivalu:

Na pokrytí festivalového rozpočtu se podílely subvence státu (3 mil. Kč), Pardubického kraje (1,5 mil. Kč), města Litomyšl (1,4 mil. Kč) a města Svitavy (100 tis. Kč). Výnos ze vstupného činil 8,8 mil. Kč, ostatní náklady pokryly dary sponzorů a výnos společnosti Smetanova Litomyšl, o.p.s. z poskytnutých reklamních plnění.

Reklamní partneři a sponzoři 52. ročníku Smetanovy Litomyšle:

Generální partner: Český stavební holding enteria a.s.

Hlavní partner: Česká spořitelna, a.s.

Oficiální partneři: VCES a.s., Saint-Gobain Vertex, s.r.o., Skanska a.s.

Oficiální vůz: ŠkodaAuto

Hlavní mediální partneři: Česká televize, Český rozhlas, MF DNES

Reklamní partneři: Marhold a.s., Chládek & Tintěra a.s., Skupina ČEZ, RWE Transgas, a.s., Lesy České republiky, s.p., Mach Drůbež, a.s., Plzeňský Prazdroj, a.s., Profistav Litomyšl, a.s., MiP spol. s r.o., EnergoPro, a.s., Story Design, a.s., H.R.G. spol. s r.o., Petrof, a.s., Iveco Czech Republic, a.s.

Sponzoři festivalu: Elektrárny Opatovice, a.s., HaS Lanškroun s.r.o., Masoeko s.r.o.

Mecenáši: Marcela a Štěpán Režovi, Jitka Pantůčková

Mediální partneři: Český rozhlas Pardubice, Harmonie, Hudební rozhledy, Sanquis, Evropské vydavatelství

Oficiální dodavatelé: Vinařství Kovacs, Plzeňský Prazdroj, Bonté Class, s.r.o.

Projekt byl podpořen institucemi: Ministerstvo kultury České republiky, Pardubický kraj, Město Litomyšl, Město Svitavy, Kulturní centrum Česká Třebová, Lucembuské velvyslanectví

 

 

53. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl | 2011

Datum konání:

10. června až 4. července 2011

Záštita:

53. ročník Smetanovy Litomyšle se konal pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause, ministra kultury Jiřího Bessera a hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka. Nad koncertem Babí jar převzali záštitu j.E. Yaakov Levy, velvyslanec Státu Izrael a j.E. Ivan Grycak, velvyslanec Ukrajiny.

Průběh:

53. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl probíhal po dobu 25 dní v období od 10. června do 4. července. Uvedeny byly 24 tituly, přičemž některé se opakovaly vícekrát a pořadů bylo celkem 30. Repríza jednoho pořadu (Koncert na přání) byla do programu nasazena poté, kdy byl pořad vyprodán během první hodiny předprodeje.

53. ročníku sice příliš nepřálo počasí, bylo chladno a někdy i deštivo, přesto se bez větších problémů odehrály všechny pořady. Během představení Svěcení jara přišla silná bouřka, pořad však byl doprovázen reprodukovanou hudbou, kterou nebyl problém zesílit, a tak nedošlo ani ke krátkodobému přerušení. Druhá repríza opery Nápoj lásky se celá odehrála za mírného deště, díky zastřešení zámeckého nádvoří však zcela bez problémů. Všechny plánované pořady se konaly bez významných změn v obsazení a programu, pořady byly divácky velmi úspěšné, většinou končil potlesk ovacemi ve stoje. Festivalu se účastnila prakticky kompletní česká odborná kritika s příznivými ohlasy. Poprvé se na Smetanově Litomyšli podílel Bohemian Heritage Fund, který připravil prostor zámecké jízdárny pro pořádání rautů a uspořádal velkorysou zahajovací recepci.

Dramaturgie:

Program 53. ročníku Smetanovy Litomyšle nesl podtitul MUNDUS VOCALIS, tedy „vokální svět“, kterým se festival v bohaté a pestré nabídce ještě významněji než obvykle hlásil k lidskému hlasu jakožto prostředku uměleckého vyjadřování. Programem se prolínala řada jeho historických i formových projevů, od zpěvu operního přes sborový až po nonartificiální zpěv, divadelní představení či umělecký přednes.

Smetanova tvorba byla zastoupena v řadě koncertů. Možnost porovnání děl dvou současníků Bedřicha Smetany a Richarda Wagnera nabízel projekt nazvaný Lohengrin & Dalibor – příběhy bájných rytířů. Operní žánr ve scénickém provedení zastoupila Janáčkova Její pastorkyňa a ve festivalových premiérách Pucciniho Turandot a Donizettiho Nápoj lásky. Především z operních árií pak byly sestaveny pěvecké recitály, v řadě Hvězdy operního nebe vystoupila slavná korejská koloraturní sopranistka Sumi Jo a ke třicetiletí své umělecké kariéry připravila zvláštní koncert Dagmar Pecková. 53. ročník festivalu připomněl 170. výročí narození Antonína Dvořáka (mj. Stabat mater, Moravské dvojzpěvy, Novosvětská symfonie), dále 40. výročí úmrtí Igora Stravinského (Svatba, Pták Ohnivák, Svěcení jara). V dlouhodobém cyklu tvorby Petra Ebena byla uvedena Symphonia Gregoriana. Jedním ze zásadních projektů bylo provedení Šostakovičovy 13. symfonie Babí Jar při příležitosti 70. výročí nacistického masakru Židů ve stejnojmenné rokli. 

Premiérou byla vlastní festivalová produkce tanečně-hudebního projektu Písně a tance lásky, v němž taneční soubor Hradišťan v choreografii Ladislavy Košíkové představil Stravinského Svatby a Orffovy scénické hry Catulli Carmina na milostnou poezii římského básníka Catulla s věčným střetem pohledů na lásku a na život očima mládí i stáří. Zvláštní pozornost zasloužilo uvedení Shafferova dramatu Amadeus za účasti orchestru, dále koncertní premiéra Jiráskova cyklu Mondi Paralleli, stejně jako hostování vynikající mládežnické filharmonie z Bostonu. V odlehčenějším duchu se nesl koncert sestavený ze španělské a latinsko-americké hudby, stejně jako úpravy rockových hitů pro symfonický orchestr. Zejména dětem a mládeži byly určeny Miniopery autorské dvojice Uhlíř/Svěrák (ti se pořadu osobně zúčastnili) v podání Dětské opery Praha a koncert Kühnova dětského sboru.

Doprovodný program:

Tradičně nejdůležitější součástí doprovodného programu byla Smetanova výtvarná Litomyšl, která přinesla 16 výstav. Ústředními výstavami 7. ročníku byla expozice kreseb Bohuslava Reynka, Zlatá slza Federica Díaze, obrazy Aleše Lamra, Zdeňka Sýkory, Jiřího Koláře, Jiřího Hejny, Andyho Warhola a slavných žáků Haushoferovy krajinářské školy. V rámci obvyklého jarmarku proběhla prezentace vozů Škoda, konal se doprovodný koncert písničkáře Jaroslava Hutky, na zámku během celého festivalu stejně jako v předchozím ročníku probíhaly mimořádné prohlídky festivalovým zákulisím. V kapitulním chrámu se konala bohoslužba s Mons. Tomášem Halíkem.

Návštěvnost festivalu:

Celkem bylo návštěvníkům nabídnuto 25.084 míst, vydána vstupenka byla na 23.919 z nich, tedy návštěvnost činila 95,4 %. Ze 30 pořadů, na něž bylo vybíráno vstupné, bylo zcela vyprodáno dvanáct. Nejnižší návštěva byla na externím koncertu v Chrudimi (75,4 %), z litomyšlských byla nejnižší návštěva na koncertu Z mého života (81,6 %).

Mediální kampaň, televizní a rozhlasové vysílání:

Česká televize 60x odvysílala reklamní spot, pro vysílání byl zaznamenán koncert Babí Jar. Z průběhu festivalu byly vyrobeny čtyři pořady Smetanova Litomyšl den po dni, které byly vysílány každou festivalovou sobotu. Závěrečné shrnutí v Ozvěnách Smetanovy Litomyšle pak bylo vysíláno na jaře 2012.

Český rozhlas živě přenášel koncert Babí jar a zaznamenal další tři pořady. Všechny byly později vysílány v evropské výměnné síti EBU.

Deník DNES vydal zvláštní přílohu o Smetanově Litomyšli ve svém celostátním vydání, uveřejnil jeden celostránkový a čtyři čtvrtstránkové plošné inzeráty v celostátním vydání, dalších pět inzerátů pak v pardubickém a královéhradeckém vydání. Lidové noviny uveřejnily šest inzerátů 93×100 cm v celostátním vydání.

Festival byl významně prezentován na stránkách Deníku a MF Dnes, v odborných časopisech Harmonie, Hudební rozhledy a Sanquis, časté zpravodajství uváděly Lidové noviny, Haló noviny, Právo a Hospodářské noviny. Výrazné bylo zpravodajské pokrytí Českým rozhlasem na všech jeho stanicích a Českou televizí na programech ČT1 a ČT24.

Vydané tiskoviny:

Vydán byl katalog 53. ročníku (náklad 2000ks), ke každému pořadu byl k dispozici obsáhlý program, návštěvníci Litomyšle zdarma obdrželi 5 čísel Festivalových novin v celkovém nákladu 16000ks.

Společenská setkání:

Během festivalu pořádala Smetanova Litomyšl, o.p.s. 10 rautů a 2 ochutnávky vína pro čestné hosty a hosty reklamních partnerů. Celkem je navštívilo na 2700 osob, mezi nimiž byli čelní představitelé politického, veřejného a společenského života.

Financování festivalu:

Na pokrytí festivalového rozpočtu se podílely subvence státu (2,1 mil. Kč), Pardubického kraje (1,5 mil. Kč) a města Litomyšl (1,4 mil. Kč). Výnos ze vstupného činil 7,8 mil. Kč, ostatní náklady pokryly dary sponzorů a výnos společnosti Smetanova Litomyšl, o.p.s. z poskytnutých reklamních plnění.

Reklamní partneři a sponzoři 53. ročníku Smetanovy Litomyšle:

Generální partner: Český stavební holding enteria a.s.

Hlavní partner: Česká spořitelna, a.s.

Oficiální partneři: Skupina ČEZ, Saint-Gobain Vertex (Adfors), s.r.o., ČD Cargo, a.s.

Oficiální vůz: Škoda Auto a.s.

Hlavní mediální partneři: Česká televize, Český rozhlas, MF DNES

Reklamní partneři: Marhold a.s., Chládek & Tintěra Pardubice, a.s., Východočeská plynárenská a.s., člen skupiny RWE, Mach – Líhně kuřat Litomyšl, a.s., Plzeňský Prazdroj, a.s., BTTO, s.r.o., MiP spol. s r.o., EnergoPro, a.s., T&T – trade, s.r.o., Cobra Transport, s.r.o., Story Design, a.s., H.R.G. spol. s r.o., Petrof, a.s., Iveco Czech Republic, a.s.

Sponzoři festivalu: Elektrárny Opatovice a.s., HaS Lanškroun s.r.o., Lesy České republiky, s.p., SZIF – Klasa

Mecenáši: Marcela a Štěpán Režovi, Jitka Pantůčková, Jan Glatt

Mediální partneři: Český rozhlas Pardubice, Harmonie, Hudební rozhledy, Sanquis, Evropské vydavatelství, Opera Plus

Oficiální dodavatelé: Vinařství Kovacs, Plzeňský Prazdroj, a.s., Aplaus Catering

Projekt byl podpořen institucemi: Ministerstvo kultury České republiky, Pardubický kraj, Město Litomyšl, Město Chrudim, Bohemian Heritage Fund, Regionální operační program NUTS II Severovýchod

 

 

54. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl | 2012

Datum konání:

14. června – 8. července 2012

Záštita:

54. ročník Smetanovy Litomyšle se konal pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause, ministryně kultury Aleny Hanákové a hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka.

Průběh:

54. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl probíhal po dobu 25 dní v období od 14. června do 8. července, přičemž pouze dva dny byly vyčleněny pro zkoušky a nekonal se v nich žádný pořad pro diváky. Celkem byly uvedeny 24 tituly, některé se opakovaly vícekrát a pořadů bylo celkem 31.

Předprodej vstupenek byl zahájen 7. března a již první den bylo prodáno či zarezervováno více než 12 tisíc míst. Ihned byl vyprodán recitál Jaromíra Nohavici, externí koncert v Lanškrouně, opery Traviata a Bohéma, vyprodaly se dvě ze tří představení opery Královna víl v zámku Nové Hrady, proto pořadatelé operativně přidali do nabídky čtvrté. Přesto deset dní před zahájením festivalu zbývalo ještě 3,5 tis. vstupenek z původních cca 27 tisíc, které se postupně doprodávaly se sníženou cenou.

Přípravy a průběh Smetanovy Litomyšle do jisté míry ovlivňovala stavba probíhající revitalizace zámeckého návrší. Nebyly k dispozici všechny objekty pro zázemí, část prvního zámeckého nádvoří nebyla festivalu vůbec k dispozici, dostupná zbývající část musela být na poslední chvíli vlastními silami provizorně upravena a byly zde zakryté výkopy archeologického průzkumu. Původní toalety pro návštěvníky již nebyly k dispozici, stavební firma Hochtief CZ však jako náhradu poskytla dostatečný počet mobilních buněk, ke kterým se však přecházelo po schodišti z lešení.

Zahájení festivalu se 14. června zúčastnil prezident republiky Václav Klaus, ministryně kultury Alena Hanáková, velvyslanec Státu Izrael J.E. p. Yaakov Levy a Rakouska J.E. p. Ferdinand Trauttmansdorff. Červnová část festivalu se odehrávala za velmi příznivého počasí, téměř bez dešťů a v příjemné teplotě. V červenci ale nastoupila úmorná vedra s večerními bouřkami, které komplikovaly průběh pořadů. Dvě představení opery Královna víl v Nových Hradech musela být odehrána v náhradním prostoru barokního špýcharu, bouře velmi nepříjemně zasáhla do představení opery Jakobín na zámeckém nádvoří, které muselo být dokonce po prvním dějství předčasně ukončeno. Pršelo i během závěrečného koncertu, ten se však bez problému dohrál i s přídavkem.

Z celého ročníku natáčela Česká televize zpravodajský pořad Smetanova Litomyšl den po dni, který se ve čtyřech dílech vysílal na ČT2.

Dramaturgie:

54. ročník Smetanovy Litomyšle se přihlásil k vyhlášenému Pernštejnskému roku, neboť litomyšlský zámek, architektonický skvost a poslední velká stavba tohoto kdysi mocného rodu, přes šedesát let hostí a činí neopakovatelným festival Smetanova Litomyšl. Každý pořad konaný v nádherném zámku, ve vynikající akustice jeho nádvoří, v kouzelné atmosféře arkád, vzdával hold těm, kdo jej vystavěli. Pocta Pernštejnům byl volný podtitul 54. ročníku Smetanovy Litomyšle a byl také v názvu jednoho ze stěžejních pořadů. 

Zvuk lesního rohu se v Mozartově koncertu Es dur rozklenul nad zámeckým nádvořím v podání zřejmě nejlepšího hornisty světa Radka Baboráka, který se však v Beethovenově „Osudové“ a Haydnově symfonii „Poledne“ představil i jako dirigent. Další část podtitulu Hudba v architektuře připomněla, že pořady Smetanovy Litomyšle se konají nejen v renesančním zámku, ale i v dalších stavbách s vynikající architekturou. V gotickém chrámu Povýšení sv. Kříže byl koncert Gloria Simony Šaturové se souborem Collegium Marianum a recitál varhaníka Jaroslava Tůmy, v barokním kostele v Lanškrouně se představil houslista Ivan Ženatý s ansámblem Barocco sempre giovane, pro rokokový zámek v Nových Hradech byla nachystána inscenace opery Henryho Purcella Královna víl, v secesním Smetanově domě Pražská komorní filharmonie se Soňou Červenou uvedla pořad Hudba a slovo se skladbami Otmara Kvěcha, Jiřího Pauera, Sylvie Bodorové a W. A. Mozarta, v soudobém kulturním centru Fabrika ve Svitavách zazněl recitál fenomenálního klavíristy Fazila Saye. 

Hlavní festivalovou scénou však zůstává druhé nádvoří zámku Litomyšl, na němž bylo v roce 2012 uvedeno rekordních 23 pořadů. Mimořádně bohatá byla nabídka operních děl: hravou inscenaci Prodané nevěsty režiséra Michaela Taranta představilo Moravské divadlo Olomouc, Státní opera Praha uvedla ve festivalové premiéře Pucciniho slavnou Bohému v režii Ondřeje Havelky, téměř po dvaceti letech byla na festivalu provedena Bizetova Carmen (NDM Ostrava), Národní divadlo Praha přijelo s novým a velmi úspěšným nastudováním Dvořákova Jakobína a s Verdiho Traviatou. Smetanova Litomyšl hostila hned dvě mužské pěvecké superhvězdy. Poprvé se v České republice „na živo“ představil vynikající tenorista newyorské Metropolitní opery Marcello Giordani. Barytonista Thomas Hampson vystoupil v naší republice s obrovským úspěchem již několikrát, tentokrát jej však přivedla mimořádná příležitost: objednal si totiž u skladatelky Sylvie Bodorové cyklus písní, který měl v Litomyšli svoji světovou premiéru. Napsán byl na téma doby císaře římského a krále českého Rudolfa II. k připomenutí 400. výročí jeho úmrtí pod názvem Lingua angelorum.

Slavné i méně známé skladby uvedly orchestrální koncerty. V zahajovacím koncertu České filharmonie s dirigentem Jakubem Hrůšou a klavíristou Fazilem Sayem se mohli posluchači radovat z poslechu Čajkovského klavírního koncertu b moll, Dallas Greater Youth Orchestra zahrál Musorgského Obrázky z výstavy, nejslavnější symfonické maličkosti byly náplní závěrečného koncertu s vyvrcholením Čajkovského Slavnostní předehry 1812 doprovázeného skutečnou dělostřelbou. Naopak Pavel Šporcl v koncertu barokní hudby představil i méně známé skladby a přední japonský mládežnický orchestr Kanagawa University Symphonic Band uvedl v české premiéře skladbu Modlitba Masaru Kawasakiho, „žalozpěv pro orchestr“ každoročně hraný v Hirošimě při připomínce výročí svržení atomové bomby na toto město.

Taneční pořad z výběru svých nejúspěšnějších choreografií pro Litomyšl přichystal Bohemia balet, zejména dětem a mládeži byla věnována premiéra muzikálu Jiřího Temla Čert a Káči aneb Peklo v pekle, oblíbený Koncert na přání byl tentokrát věnován hudbě a písničkám Jaroslava Ježka. „Na hranách stylů“ se představil písničkář Jaromír Nohavica s polským akordeonistou a klavíristou Robertem Kušmierskim.

Doprovodný program:

Osmý ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle přinesl 22 výstav. Ústředním tématem byl Julius Mařák, další velký litomyšlský rodák, od jehož narození uplynulo právě 180 let. Mařákovi a jeho žákům byly věnovány hned čtyři výstavy, další pak představily soudobé umění. Podařilo se získat výstavu snímků fotografa Oldřicha Škáchy, které pořídil během dlouholetého přátelství s Václavem Havlem, doplnilo ji Srdce pro Václava Havla autorů Lukáše Gavlovského a Romana Švejdy, vytvořené z vosku nedohořelých svící svezených z pietních míst pro prvního českého prezidenta. Galerie Zdeněk Sklenář vystavila díla Kamila Lhotáka, unikátní, 18,7 metrů vysokou sochu Federica Díaze nebo pod názvem Zářivý měsíc svěží vítr.cz díla deseti nejvýznamnějších českých autorů současnosti. White Gallery připravila výstavu kvašů Františka Kupky a současnou tvorbu Adrieny Šimotové.

Návštěvnost festivalu:

Celkem bylo návštěvníkům nabídnuto 27.585 míst, vydána vstupenka byla na 26.679 z nich, tedy návštěvnost činila 96,7 %. Ze 31 pořadů bylo zcela vyprodáno třináct. Menší zájem byl o pořady s náročným programem (Hudba a slovo, Lingua angelorum, barokní hudba La folia), které se zaplnily až po slevě vstupného. Velmi špatně se prodávaly pořady s mládežnickými tělesy (Kanagawa University Symphonic Band, Greater Dallas Youth Orchestra). Tam bylo nakonec přistoupeno k bezplatnému pozvání studentů litomyšlských středních škol, kteří hlediště zaplnili a po velkém úspěchu koncertů se tento krok jeví jako dobrá investice do budoucnosti festivalu oslovením nové generace publika.

Mediální kampaň, televizní a rozhlasové vysílání:

Česká televize vysílala reklamní spot, pro vysílání byl zaznamenán koncert Thomase Hampsona. Z průběhu festivalu byly vyrobeny čtyři pořady Smetanova Litomyšl den po dni, které byly vysílány každou festivalovou sobotu. Závěrečné shrnutí v Ozvěnách Smetanovy Litomyšle pak bylo vysíláno na jaře 2013.
Český rozhlas také zaznamenal koncert Thomase Hampsona a živě přenášel závěrečný koncert Největší symfonické maličkosti.
Deník DNES vydal zvláštní přílohu o Smetanově Litomyšli ve svém celostátním vydání, uveřejnil řadu inzerátů v celostátním, pardubickém a královéhradeckém vydání. Lidové noviny uveřejnily inzeráty v celostátním vydání.

Festival byl významně prezentován na stránkách Deníku a MF Dnes, v odborných časopisech Harmonie, Hudební rozhledy a na internetových novinách Opera Plus, časté zpravodajství uváděly Lidové noviny, Haló noviny, Právo a Hospodářské noviny. Výrazné bylo zpravodajské pokrytí Českým rozhlasem na všech jeho stanicích a Českou televizí na programech ČT1 a ČT24.

Vydané tiskoviny:

Vydán byl katalog 54. ročníku (náklad 2000ks), ke každému pořadu byl k dispozici obsáhlý program, návštěvníci Litomyšle zdarma obdrželi 5 čísel Festivalových novin v celkovém nákladu 16000ks.

Společenská setkání:

V důsledku probíhající revitalizace zámeckého návrší nebyl ve festivalu vhodný prostor pro konání společenských setkání. Rauty proto byly omezeny na tři v prvních dnech festivalu, které se konaly ve Smetanově domě, a na závěrečný v restauraci hotelu Aplaus. VIP centrum navštívilo 3650 hostů, rautů se zúčastnilo 1835 osob, mezi nimiž byli čelní představitelé politického, veřejného a společenského života.

Financování festivalu:

Na pokrytí festivalového rozpočtu se podílely subvence státu (1,6 mil. Kč), Pardubického kraje (1,5 mil. Kč) a města Litomyšl (1,5 mil. Kč). Výnos ze vstupného činil 10,4 mil. Kč, ostatní náklady pokryly dary sponzorů a výnos společnosti Smetanova Litomyšl, o.p.s. z poskytnutých reklamních plnění.

Reklamní partneři a sponzoři 54. ročníku Smetanovy Litomyšle:

Generální partner: Česká spořitelna, a.s.

Oficiální vůz: Škoda Auto a.s.

Hlavní mediální partneři: Česká televize, Český rozhlas, MF DNES

Reklamní partneři: Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o., ČD Cargo, a.s., Skupina ČEZ, enteria a.s., Lesy České republiky, s.p., Advokátní kancelář Císař, Češka a Smutný, Východočeská plynárenská a.s., člen skupiny RWE, Mach – Líhně kuřat Litomyšl, a.s., Plzeňský Prazdroj, a.s., BTTO, s.r.o., EnergoPro, a.s., T&T – trade, s.r.o., Cobra Transport, s.r.o., Story Design, a.s., H.R.G. spol. s r.o., Petrof, a.s., Iveco Czech Republic, a.s.

Sponzoři festivalu: Bohemian Heritage Fund, Elektrárny Opatovice a.s., HaS Lanškroun s.r.o.

Mecenáši: Marcela a Štěpán Režovi, Jitka Pantůčková, Jan a Ondřej Pleskotovi, Jan Glatt

Mediální partneři: Český rozhlas Pardubice, Harmonie, Hudební rozhledy, Týdeník Rozhlas, Opera Plus

Oficiální dodavatelé: Vinařství Kovacs, Plzeňský Prazdroj, a.s., Aplaus Catering

Projekt byl podpořen institucemi: Ministerstvo kultury České republiky, Pardubický kraj, Město Litomyšl, Město Svitavy, Město Lanškroun, Bohemian Heritage Fund, Regionální operační program NUTS II Severovýchod

 

 

55. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl  | 2013

Pořadatelé:

Festival pořádal Pardubický kraj, Město Litomyšl a výkonný pořadatel Smetanova Litomyšl, o.p.s., za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Státním zámkem Litomyšl a Bohemian Heritage Fund.

Datum konání:

13. – 30. června + Stagiona 30. června – 4. července 2013

Záštita:

55. ročník Smetanovy Litomyšle se konal pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana, ministryně kultury Aleny Hanákové a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Průběh:

55. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl probíhal po dobu 18 dní v období od 13. do 30. června, přičemž pouze dva dny byly vyčleněny pro zkoušky a nekonal se v nich žádný pořad pro diváky. Celkem bylo uvedeno 20 titulů, některé se opakovaly vícekrát a pořadů bylo celkem 23. Připočteme-li jednadvacátý pořad uvedený v rámci letní stagiony Smetanovy Litomyšle v Nových Hradech, rozvine se doba festivalu na 22 dní a na 28 pořadů.

Předprodej vstupenek byl zahájen tradičně první středu v březnu a již první den bylo prodáno či zarezervováno více než 70 % nabízených vstupenek. Ihned byl vyprodán Koncert plný překvapení a oba Koncerty na přání s Vojtou Dykem, obrovský zájem byl o Slavnostní zahajovací koncert s Českou filharmonií pod vedením Jiřího Bělohlávka i na reprízu pořadu o den později, velký zájem byl o všechna operní představení s výjimkou méně známých Verdiho Sicilských nešpor a mezi prvními vyprodanými pořady bylo také historicky první společné vystoupení legendárních českých souborů Musica Bohemica a Spirituál Kvintet. Do poslední chvíle zůstaly nevyprodány vstupenky na výše zmíněné Sicilské nešpory, na menší koncert pro znalce „Jan Novotný hraje Smetanu“ a na tři z pěti barokních večerů v Nových Hradech. Prodáno však bylo fantastických 98,3 % vstupenek z celkově nabízených 19.437 míst (resp. 97,3 % z 20.187 míst včetně letní stagiony).

Festival se opět konal v podmínkách probíhajících stavebních prací v rámci revitalizace zámeckého návrší. Oproti předchozímu ročníku však již návštěvníci mohli využít nově postavené velkokapacitní toalety a VIP hosté čerpali své výhody v čerstvě otevřeném zámeckém pivovaru a zámecké jízdárně, kde se také konala společenská setkání. Festival provázelo vynikající počasí. Zatímco od půlky května do poloviny června byly obvyklé nízké teploty, silný vítr a setrvalé deště, po střední Evropě se rozvodňovaly řeky a rušila se jedna kulturní akce za druhou, 13. června vysvitlo slunce a nepřestalo svítit až do 22. června. Poté vlahé letní večery vystřídaly takřka přízemní mrazíky, když se ve večerních hodinách teplota přiblížila 10°C. Naštěstí pořady konané právě v těchto dnech začínaly dříve a Litomyšli se nadále vyhýbaly srážky. Před mírným deštíkem chránilo diváky výsuvné zastřešení pouze dvakrát, 24. a 25. června. S končícím festivalem se večerní teploty zase zvedaly a tak po prvním ledovém barokním večeru v Nových Hradech následovaly čtyři nádherné noci, za nichž navzdory varováním meteorologů o prudkých bouřích s krupobitím nespadla ani kapka a „mokrá varianta“ tak zůstala zcela nevyužita.

Slavnostní zahájení festivalu 13. června ovládalo česká média až do okamžiku, kdy se objevily první zprávy o zatčení osmi vysoce postavených osob přímo na úřadě vlády. Doslova na poslední chvíli tak omlouvali svou účast na zahajovacím koncertě ministři a předsedkyně poslanecké sněmovny. V úplném poklidu si však slavnostní večer užil bývalý prezident republiky Václav Klaus.

Dramaturgie:

Impozantní byl hned začátek festivalu, kdy Česká filharmonie se svým novým šéfdirigentem Jiřím Bělohlávkem dvakrát rozezněla zámecké nádvoří tóny cyklu symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany. Oproti minulému roku byla ještě bohatší nabídka operních titulů. Uvedeny byly zcela nové inscenace oper Sicilské nešpory Giuseppe Verdiho, Don Giovanni W. A. Mozarta a Dvě vdovy Bedřicha Smetany. K dvoustému výročí narození Giuseppe Verdiho byla uvedena další jeho opera Otello a zopakován byl v minulém roce pro nepřízeň počasí nedohraný Dvořákův Jakobín. Nejen pro děti a mládež bylo určeno představení Dětské opery Praha „(Vy)Prodaná nevěsta“ vycházející z jedné z prvních verzí Smetanovy opery s mluvenými dialogy, zato Streulova variace Kouzelné flétny „Papageno hraje na kouzelnou flétnu“ byla operní pohádkou pro ty opravdu nejmenší – od čtyř do devíti let. Areál zámku v Nových Hradech po velkém loňském úspěchu opět ožil pěti večery s barokní operou Henryho Purcella Královna víl.

Výtečná akustika nádvoří litomyšlského zámku umocňuje zejména velká oratorní díla a koncerty s mohutným nástrojovým aparátem. Po šesti letech se proto do Litomyšle vrátila tolik oblíbená Orffova Carmina burana, tentokrát v kombinaci s poemou Zvony Sergeje V. Rachmaninova na slova Edgara Allana Poea. Monumentální skladby zazněly i v závěrečném koncertu, po loňském, sestaveném ze slavných symfonických maličkostí, byl letošní naopak „velkým finále“, kde dva spojené symfonické orchestry a smíšený sbor provedly Bernsteinovy Symfonické tance z West Side Story, Rózsovu suitu z hudby k historickému velkofilmu Ben Hur a impozantní skladbu Exodus polského skladatele zejména filmové hudby Wojciecha Kilara.

Bohatě zastoupená byla v programu 55. ročníku také komorní hudba. Legenda české klavírní školy Jan Novotný přednesla výhradně skladby Bedřicha Smetany, Poctu Vaňhalovi složila varhanice Lucie Žáková spolu se Smíšeným pěveckým sborem KOS Litomyšl a Komorní filharmonií Pardubice, v Chrámovém matiné pro varhany a žestě se představil Aleš Bárta a Prague Brass Ensemble. Zahraničními hosty tentokrát byly orchestr Camerata Chicago a špičkový komorní sbor a capella Khorikos New York. V externím koncertu ve Svitavách Hommage a Čajkovskij nejlepšího českého violoncellistu Jiřího Bártu doplnil jihokorejský houslový virtuos Edwin E. S. Kim.

Při příležitosti 30 let své spolupráce s festivalem připravil dramaturg Vojtěch Stříteský speciální koncert, na nějž pozval přátele – slavné umělce, kteří se představili i v nepříliš obvyklých polohách. Seznam všech účinkujících stejně jako program byl do poslední chvíle zahalen tajemstvím, jak se koneckonců patří na Koncert plný překvapení. Žánrově přesahovým koncertem bylo historicky první společné vystoupení dvou legendárních souborů Musica Bohemica a Spirituál Kvintet, ve dvou Koncertech na přání tentokrát vystoupil „multižánrový“ zpěvák Vojtěch Dyk a B-Side Band bandleadera Josefa Buchty. Vedle jazzových evergreenů uvedli cover verze světových rockových hitů v energických swingových aranžmá, ale zazněly i některé novinky ze světa hudby klasické.

Doprovodný program:

Devátý ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle přinesl 13 výstav. Ústředním tématem byl Václav Boštík, rodák z nedalekého Horního Újezdu, od jehož narození uplynulo právě 100 let. Výstava byla rozdělena do dvou prostor, širší část se uskutečnila v Městské obrazárně ve 2. poschodí Státního zámku Litomyšl a pro druhou část se v exkluzivní premiéře využil nově rekonstruovaný prostor zámecké jízdárny, který byl výstavou vůbec poprvé otevřen pro veřejnost. Hned tři další výstavy se spojily v prostoru Josefa Pleskota, tedy v části zámeckého pivovaru, která prošla rekonstrukcí v roce 2000. Vystaveny zde byly fotogramy Miroslava Kovala, fotografie Nikoly Tláskalové a výtvarné návrhy Václava Ciglera a Michala Motyčky k výzdobě interiéru rekonstruovaného kostela Nalezení sv. Kříže. Dalším jubilantem byl Max Švabinský, od jehož narození uplynulo 140 let. Jeho tvorbě se proto věnovaly dvě výstavy, Kozlovské sonety v Městské obrazárně v domě U Rytířů a Kozlovsko – Chudý kraj Maxe Švabinského v Městském muzeu v České Třebové. Další výstavy připravila Galerie Miroslava Kubíka, Galerie Kroupa, Fakulta restaurování v Litomyšli při Univerzitě Pardubice, White Gallery v Osíku, Galerie Na Schodech a ateliér Jiřího Dudychy.

Návštěvnost festivalu:

Bez stagiony v Nových Hradech bylo návštěvníkům nabídnuto 19.437 míst, vydána vstupenka byla na 19.102 z nich, tedy návštěvnost činila 98,3 %. Z 23 pořadů bylo do posledního místečka obsazeno 14. Nejmenší zájem (vyprodáno 70 % vstupenek!) byl o komorní pořad „Jan Novotný hraje Smetanu“, který oslovil spíše znalce.

Mediální kampaň, televizní a rozhlasové vysílání:

Česká televize i Český rozhlas vysílaly reklamní spot. Slavnostní zahajovací koncert byl v přímém přenosu vysílán na stanici Český rozhlas Vltava a z pořadu Koncert plný překvapení vznikl záznam České televize. Z celého ročníku pak Česká televize natáčela hodinový dokument „Pět ‚P‘ Smetanovy Litomyšle“. 

Deník DNES vydal zvláštní přílohu o Smetanově Litomyšli ve svém celostátním vydání, uveřejnil řadu inzerátů v celostátním, pardubickém a královéhradeckém vydání.

Festival byl významně prezentován na stránkách Deníku a MF Dnes, v odborných časopisech Harmonie, Hudební rozhledy a na internetových novinách Opera Plus. Výrazné bylo zpravodajské pokrytí Českým rozhlasem na všech jeho stanicích a Českou televizí na programech ČT1 a ČT24.

Vydané tiskoviny:

Vydán byl reprezentační katalog 55. ročníku (náklad 2.000ks), ke každému pořadu byl k dispozici obsáhlý program, návštěvníci Litomyšle zdarma obdrželi 4 čísla Festivalových novin v celkovém nákladu 11.500ks.

Společenská setkání:

Během festivalu se uskutečnilo šest velkých společenských setkání v prostoru nově zrekonstruovaného zámeckého pivovaru a se zahájením a přivítáním v taktéž nově zrekonstruované zámecké jízdárně. Zámecký pivovar byl zároveň využíván jako VIP centrum před začátkem pořadu a během jeho přestávek. Pohoštění s teplou, studenou kuchyní a grilem připravil Aplaus Catering, nápoje zajistil Pilsner Urquell a Vinařství Kovacs. VIP centrum navštívilo 3.150 hostů, rautů se zúčastnilo 2.060 osob, mezi nimiž byli čelní představitelé politického, veřejného a společenského života.

Financování festivalu:

Na pokrytí festivalového rozpočtu se podílely subvence státu (800 tis. Kč), Pardubického kraje (1,5 mil. Kč) a města Litomyšl (1,58 mil. Kč). Mecenášské dary pro 55. ročník přinesly necelých 700 tis. Kč. Výnos ze vstupného činil 9,9 mil. Kč, ostatní náklady pokryly dary sponzorů a výnos společnosti Smetanova Litomyšl, o.p.s. z poskytnutých reklamních plnění.

Reklamní partneři a sponzoři 55. ročníku Smetanovy Litomyšle:

Generální partner: Česká spořitelna, a.s.

Hlavní partner: Skupina ČEZ

Oficiální partneři: Škoda Auto a.s., Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o.

Hlavní mediální partneři: Česká televize, Český rozhlas, MF DNES

Reklamní partneři: Lesy České republiky, s.p., Východočeská plynárenská a.s., člen skupiny RWE, Mach – Líhně kuřat Litomyšl, a.s., Plzeňský Prazdroj, a.s., BTTO, s.r.o., EnergoPro, a.s., T&T – trade, s.r.o., Cobra Transport, s.r.o., Story Design, a.s., H.R.G. spol. s r.o., Petrof, a.s., Iveco Czech Republic, a.s., PKS Stavby, a.s., Meopta – optika, s.r.o., Respect, a.s., Kubík a.s., LBtech a.s., PG group a.s.

Mediální partneři: Český rozhlas Pardubice, Harmonie, Hudební rozhledy, Týdeník Rozhlas, Opera Plus, Evropské vydavatelství, Bel Mondo

Oficiální dodavatelé: Vinařství Kovacs, Plzeňský Prazdroj, a.s., Aplaus Catering

Projekt byl podpořen institucemi: Ministerstvo kultury České republiky, Pardubický kraj, Město Litomyšl, Město Svitavy, Bohemian Heritage Fund

Mecenáši 55. ročníku Smetanovy Litomyšle:

Platinoví mecenáši: Helena a Jürgen Hoffmeisterovi

Zlatí mecenáši: Marie a Olbram Zoubkovi, Jitka Pantůčková

Stříbrní mecenáši: Jana a Ondřej Pleskotovi, Jan Glatt, Miroslav Lipavský, Tomáš Čupr, Anna a Miloslav Kučerovi, Karel Hrodek, Jiří Oliva a další, kteří si nepřejí být jmenováni

Bronzoví mecenáši: Dagmar Štyrská, Radoslava Nováková, Marcela a Štěpán Režovi, Stanislav Hájek, Josef Veverka, Jiří Prokop, Jaroslav Flach, Jan Koukol, rodina Brýdlova, Hana a Jan Lustykovi, Martin Hanč, Roman Jetmar, Hana Hausknechtová a další, kteří si nepřejí být jmenováni

 

 

56. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl | 2014

Pořadatelé:

Festival pořádal Pardubický kraj, Město Litomyšl a výkonný pořadatel Smetanova Litomyšl, o.p.s., za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Státním zámkem Litomyšl a Bohemian Heritage Fund.

Datum konání:

13. června – 6. července 2014

Záštita:

56. ročník Smetanovy Litomyšle se konal pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana, ministra kultury Daniela Hermana a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Průběh:

Během 24 festivalových dnů se odehrály 34 pořady (29 titulů). Předprodej vstupenek byl zahájen 5. března, již do 1. března ale bylo možno zakoupit tzv. víkendové balíčky zahrnující vždy tři hlavní večerní pořady každého víkendu. O tuto novinku byl velký zájem, ze 470 se jich prodalo 430. Také o jednotlivé vstupenky byl obrovský zájem. Během prvních deseti minut předprodeje navštívilo on-line prodejnu 7.214 kupujících, kteří vstoupili do „hledišť“ celkem 51.881x.

Během prvních minut byla vyprodána Mozartova Figarova svatba, vzápětí dva Večery v Nových Hradech následovány zahajovacím koncertem České operní gala. Odpoledne již nebyla k dispozici místa ani na dětský pořad Zpívejte, lidičky, ty české písničky…, svitavský externí koncert Gypsy baroque a straussovský koncert Na krásném modrém Dunaji. Vydány byly také všechny místenky na Korunovační mši celebrovanou kardinálem Miloslavem Vlkem. Neuspokojení zájemci mohli využít další novinku, pořadník na uvolněné rezervace. Po první vlně zájmu se již však vstupenky prodávaly pomaleji a na některé tituly byla před zahájením festivalu nabídnuta i doprodejní sleva.

Zahájení festivalu byl přítomen ministr kultury Daniel Herman, kardinál Dominik Duka a královéhradecký biskup Jan Vokál, další ministři Věra Jourová, Jiří Dienstbier, Milan Chovanec, Pavel Bělobrádek, hejtmani Ústeckého, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého, Olomouckého, Středočeského a Jihočeského kraje, místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima a dále také věrní festivaloví hosté, mezi které patří Slavomír Lener, Miroslav Zikmund nebo Olbram Zoubek.

Hned druhý festivalový den proběhla premiéra další festivalové novinky – ouvertura. Lektorský úvod, cca dvacetiminutový, byl volně přístupný návštěvníkům příslušného pořadu, kteří se dozvěděli zajímavosti o následující opeře, koncertu či baletním představení a mohli je tak následně sledovat ve zcela jiné perspektivě. Během festivalu v zámecké jízdárně proběhlo 16 přednášek vždy s plně obsazeným hledištěm.

56. ročníku přálo příjemné počasí bez teplotních extrémů a bez prudkých srážek. Beze změny v programu došlo ke změně v obsazení Galakoncertu 5. července, nemocného Vincenza Taorminu nahradil Paolo Gavanelli, který svými kvalitami a zkušenostmi pana Taorminu dokonce převyšuje, náhrada to tedy byla velmi vítaná. Všechny pořady byly divácky velmi úspěšné. Festivalu se účastnila prakticky kompletní česká odborná kritika s příznivými ohlasy.

V rámci dramaturgie a doprovodných aktivit dala Smetanova Litomyšl prostor menšinám. Externí koncert ve Svitavách představil projekt Gypsy Baroque v kulturním centru Fabrika. Také tento pořad patřil mezi první vyprodané a setkal se s nadšenými reakcemi publika. Občerstvení v zámeckém areálu po dobu konání festivalu zajišťovala „alternativní restaurace Rettigovka“, která poskytuje pracovní příležitost osobám duševně nemocným a jinak hendikepovaným. Tělesně postižení z Jedličkova ústavu založili hudební kapelu The Tap Tap, se kterou přijeli do litomyšlských Klášterních zahrad v rámci Dne se Saint Gobain Adfors 6. července. The Tap Tap už jsou po celé republice dobře známí a tak není divu, že se při jejich vystoupení Klášterní zahrady rychle zaplnily a byl také velký zájem o upomínkové předměty kapely, které se zde prodávaly.

Dramaturgie:

Padesátý šestý ročník byl orámován slavnostním zahajovacím koncertem „České operní gala“ z děl našich operních skladatelů se sólisty a orchestrem Národního divadla a závěrečným „Velkým finále“ s nejpopulárnějšími skladbami českých autorů a Novosvětskou symfonií Antonína Dvořáka. Představil se v něm nový rezidenční orchestr Smetanovy Litomyšle Česká Sinfonietta Radka Baboráka. Pražské Národní divadlo představilo Mozartovu Figarovu svatbu a novou inscenaci režiséra Ondřeje Havelky Příhody lišky Bystroušky jubilanta Leoše Janáčka. Národní divadlo moravskoslezské Ostrava na objednávku festivalu nastudovalo Smetanovu Čertovu stěnu, Janáčkova opera ND Brno uvedla Bludného Holanďana Richarda Wagnera. Státní opera Praha se vrátila s Dvořákovou Rusalkou v pohádkové inscenaci režiséra Zdeňka Trošky. Ve Smetanově domě byla uvedena zcela nová opera Aleše Březiny Toufar, na letní stagioně v zámku Nové Hrady obnovil zapomenutou operu Giuseppe Scarlattiho Armida barokní orchestr Musica Florea.

Pro nejmenší návštěvníky a jejich doprovod rodičů a prarodičů přichystala Dětská opera Praha koncert „Zpívejte lidičky ty české písničky…“, spojila dva jinak samostatné projekty Plují mraky do daleka Karla Hašlera a Jedeme vlakem písničkového tandemu Svěrák/Uhlíř. Mladému publiku patřil i koncert nazvaný Klasika je cool s Průvodcem mladého člověka orchestrem Benjamina Brittena a suitou sestavenou ze známých klasických melodií, kterou sestavili návštěvníci sami hlasováním na svých chytrých telefonech.

Stému výročí narození astronoma, astrofyzika a litomyšlského rodáka Zdeňka Kopala byl věnován pořad se skladbou Planety Gustava Holsta a Českou rapsodií Bohuslava Martinů. Baletní triptych Návraty domů na hudbu českých klasiků v provedení souboru baletu Národního divadla moravskoslezského Ostrava byl určen příznivcům tance. Ti se mohli těšit i na mimořádně úspěšnou brněnskou inscenaci baletu Stvoření na hudbu Josepha Haydna, a vlastně i na dva koncerty – Symfonické tance českých klasiků Smetany, Slavického, Janáčka a Dvořáka a Na krásném modrém Dunaji s oblíbenými skladbami tří generací Straussů. Koncert na přání tentokrát představil kompozice dvou legend art rocku. Oldfieldovy The Orchestral Tubular Bells a Atom Heart Mother skupiny Pink Floyd zahrála Filharmonie Hradec Králové s hosty.

Dokončení rekonstrukce zámeckého návrší symbolicky završila Mahlerova Symfonie č. 2 c moll Vzkříšení a piaristický kostel se po čtyřiceti letech znovu otevřel veřejnosti slavným Hallelujah v Mesiáši Georga Fridricha Händla, českou premiérou rekonstrukce původních Lukášových pašijí J. S. Bacha a Carla Orffa z pera Jana Jiráska, a Mozartovou Korunovační mší, která doprovodila znovuvysvěcení chrámu. V menším kapitulním chrámu varhaník Aleš Bárta uvedl transkripce slavných skladeb ruských klasiků. Hudební program obohatilo divadelní představení Bedřich Smetana – The Greatest Hits. Externí koncerty tentokrát posluchače zavedly do Chrudimi na pěvecký galakoncert Dagmar Peckové a Štefana Margity, ve Svitavách potom na premiéru unikátního projektu Gypsy Baroque cimbálové muziky Cigánski Diabli a Barocco sempre giovane.

Doprovodný program:

Desátá Smetanova výtvarná Litomyšl nabídla 16 výstav. Největším lákadlem byla výstava Paříž, Paříž, která byla instalována v prostorách zámeckého pivovaru od 14. 6. do 6. 7. a po celou dobu byla pod dohledem ostrahy. Díla v hodnotě několika miliónů korun pro výstavu zapůjčila Galerie Zlatá Husa spojená se sběratelem umění Vladimírem Železným. Představena byla unikátní díla umělců české meziválečné avantgardy spjatých s Paříží, velmi vzácně vystavované obrazy Františka Kupky, Jindřicha Štýrského, Toyen, Josefa Šímy, Jana Zrzavého, Zdeňka Sklenáře, Karla Černého, Františka Foltýna, Georga Karse, Josefa Multruse, Bedřicha Feigla a Františka Matouška. Na dalších místech byla na samostatných výstavách vystavena díla Josefa Matičky (Dar Litomyšli), Josefa Váchala (Mystik neukázněný), Stanislava Kolíbala (Čtyři fáze), Petra Kvíčaly (Zig Zag), Václava Boštíka a jeho rodinných souputníků (Fenomén Boštík), Ladislava Kukly (Uvnitř krajin), Bohdana Kopeckého (Bohdan Kopecký slovem), Jiřího Dudychy (Kapka rosy), Anny Mackové (Jiný pohled) a Antonína Slavíčka (Kameničky). Různé autory nabídly výstavy Střet světů, Litomyšl včera a předevčírem, Jeden ze čtyř a Krajinou Bohuslava Martinů.

14. 6. byl z festivalu živě vysílán pořad Českého rozhlasu Dvojka TOBOGAN s Alešem Cibulkou. Publikum v zámecké jízdárně přivítalo kromě moderátora Aleše Cibulky legendárního cestovatele Miroslava Zikmunda, pěvkyni Soňu Červenou, pěvce Luďka Veleho a kastelánku litomyšlského zámku Zdeňku Kalovou.

15. 6. byla představena aplikace Smetanovy Litomyšle pro chytré televize. Aplikace byla po celou dobu festivalu dostupná v zámeckém informačním centru, kde si lidé mohli vyzkoušet její bezdotykové ovládání gesty a dozvědět se informace o Bedřichu Smetanovi, Litomyšli a samozřejmě o festivalu Smetanova Litomyšl s historickými fotografiemi a dokumenty. Aplikaci vytvořila společnost Mautilus a hudební ukázky z díla Bedřicha Smetany bezplatně poskytla společnost Supraphon. Aplikace vznikla pro SAMSUNG SMART TV a je volně ke stažení k dispozici každému majiteli chytré televize značky Samsung v České republice a na Slovensku.

20. 6. proběhl Hold Bedřichu Smetanovi v netradičním recesistickém pojetí studentů. Studenti se inspirovali nástupem komediantů z Prodané nevěsty, nechyběl tedy ani „indián z Otahitánských ostrovů“ a „zaručeně pravý amerikánský medvěd“. V závěru holdu spojené litomyšlské pěvecké sbory zazpívaly „Proč bychom se netěšili“ – také z Prodané nevěsty.

23. 6. úspěšně proběhl experiment zapojující do koncertu chytré mobilní telefony. Aplikace pro OS Android umožnila návštěvníkům svým hlasováním v reálném čase měnit průběh koncertu. II. nádvoří bylo plně pokryto volným wifi signálem a v samotném závěru si náhodně vybraná výherkyně odnesla tablet, který věnovala společnost Fortech. Aplikace byla volně ke stažení přístupná po celou dobu konání festivalu. Bylo možné přes aplikaci zakoupit či rezervovat vstupenky, pročíst si informace o účinkujících, především pak ale upozorňovala na aktuální dění, zvala k návštěvě ouvertur a poskytovala informace o předpokládaném večerním počasí.

6. 7. se Smetanova Litomyšl za podpory společnosti Saint Gobain Adfors loučila programem v Klášterních zahradách. Celý den provázelo krásné letní počasí. V rámci programu vystoupila výše zmíněná kapela The Tap Tap, moderátor Radomír Švec pro děti zahrál poučnou Dudáckou pohádku, při pouličním divadelním představení Amore Mio se lidé učili chodit na chůdách a sledovali žonglování, plivání ohně ad., výtvarnou performanci předvedl malíř Aleš Lamr zatímco na pódiu hrála kapela Tango Underground Fiesta následovaná dynamickou rychlokresbou Věry Vybíralové. Ve 20.30 byl zahájen přímý přenos Velkého finále z II. zámeckého nádvoří na velkoplošnou LED obrazovku. Po skončení koncertu byl odpálen slavnostní ohňostroj.

Návštěvnost festivalu:

V roce 2014 bylo návštěvníkům nabídnuto 27.570 míst, vydána vstupenka byla na 25.913 z nich, tedy návštěvnost činila 94 %. Bez vstupného více než tisíc lidí navštívilo Českou mši z Andělské hory Josefa Olejníka v Klášterních zahradách, tamtéž několik stovek diváků sledovalo přímý přenos závěrečného koncertu Velké finále. Celková návštěvnost festivalu se tak blížila ke třiceti tisícům návštěvníků.

Mediální kampaň, televizní a rozhlasové vysílání:

Česká televize vysílala reklamní spot. Z festivalové Litomyšle byl 14. 6. živě vysílán pořad TOBOGAN Aleše Cibulky na stanici Český rozhlas Dvojka. V přímém přenosu byly na ČRo Vltava vysílány pořady Vzkříšení (4. července) a Velké finále (6. července). Velké finále bylo také živě přenášeno do Klášterních zahrad v Litomyšli. Česká televize během festivalu sbírala materiály na dva dokumenty a natočila záznam z koncertu Symfonické tance českých klasiků (22. června).

Deník DNES vydal zvláštní přílohu o Smetanově Litomyšli ve svém celostátním vydání, uveřejnil řadu inzerátů v celostátním, pardubickém a královéhradeckém vydání. Internetový iDNES.cz zveřejnil výše zmíněnou přílohu DNES v elektronické podobě a podpořil festival třemi reklamními bannery. Festival byl významně prezentován na stránkách Deníku, MF Dnes, v Lidových novinách, v odborných časopisech Harmonie, Hudební rozhledy a na internetových novinách Opera Plus. Výrazné bylo zpravodajské pokrytí Českým rozhlasem na všech jeho stanicích a Českou televizí na programech ČT1 a ČT24.

Vydané tiskoviny:

Vydán byl reprezentační katalog 56. ročníku (náklad 2.000ks), ke každému pořadu byl k dispozici obsáhlý program, návštěvníci Litomyšle zdarma obdrželi 5 čísel Festivalových novin v celkovém nákladu 22.000ks. Únorová programová brožura byla vydána v nákladu 18.000ks.

Společenská setkání:

Během festivalu se uskutečnilo šest velkých společenských setkání v prostoru nově zrekonstruovaného zámeckého pivovaru a jízdárny, jedno v restauraci Bohém hotelu Aplaus a dvě v zámeckém sklepení. Zámecký pivovar byl zároveň využíván jako VIP centrum před začátkem pořadu a během jeho přestávek. Občerstvení připravil Aplaus Catering, nápoje dodal Pilsner Urquell a Vinařství Bzenec. VIP centrum navštívilo 5.404 hostů, rautů se zúčastnilo 2.260 osob.

Financování festivalu:

Na pokrytí festivalového rozpočtu se podílely subvence státu (1,5 mil. Kč), Pardubického kraje (1,5 mil. Kč) a města Litomyšl (1,58 mil. Kč). Mecenáši věnovali 56. ročníku 966.600 Kč. Výnos ze vstupného činil rekordních 11.757.819 Kč. I přes poskytnuté sponzorské dary a zapojení výnosu z reklam však vznikl schodek, který byl pokryt z rezervního fondu společnosti Smetanova Litomyšl, o.p.s.

Reklamní partneři a sponzoři 56. ročníku Smetanovy Litomyšle:

Generální partner: Česká spořitelna, a.s.

Oficiální partneři: Škoda Auto a.s., Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o.

Hlavní mediální partneři: Česká televize, Český rozhlas, MF DNES, iDNES.cz

Reklamní partneři: Lesy České republiky, s.p., Východočeská plynárenská a.s., člen skupiny RWE, Mach – Líhně kuřat Litomyšl, a.s., Plzeňský Prazdroj, a.s., BTTO, s.r.o., EnergoPro, a.s., Cobra Transport, s.r.o., Story Design, a.s., H.R.G. spol. s r.o., Petrof, a.s., Iveco Czech Republic, a.s., PKS Stavby, a.s., Meopta – optika, s.r.o., Respect, a.s., Kubík a.s., LBtech a.s., Mautilus, s.r.o., Supraphon, a.s.

Mediální partneři: Český rozhlas Pardubice, Harmonie, Hudební rozhledy, Týdeník Rozhlas, Opera Plus, Evropské vydavatelství

Oficiální dodavatelé: Vinařství Bzenec, Plzeňský Prazdroj, a.s., Aplaus Catering

Projekt byl podpořen institucemi: Ministerstvo kultury České republiky, Pardubický kraj, Město Litomyšl, Město Svitavy, Město Chrudim, Bohemian Heritage Fund

Mecenáši 56. ročníku Smetanovy Litomyšle:

Platinoví mecenáši: Helena a Jürgen Hoffmeisterovi

Zlatí mecenáši: Karel Hrodek, Marie a Olbram Zoubkovi, Jitka Pantůčková, Oldřich Malý

Stříbrní mecenáši: Jana a Ondřej Pleskotovi, Miroslav Lipavský, Tomáš Čupr, Jan Glatt, Jiřina a Josef Škrkoňovi, Jana Anna a Miroslav Haškovi, Stanislav Hájek, Dagmar Štyrská, Jiří a Eva Olivovi, Libor Pešek a další dva, kteří si nepřáli být jmenováni

Bronzoví mecenáši: Marie Němcová, Hana a Antonín Neubauerovi, Karel Novotný, Radoslava Nováková, Josef Veverka, Jiří Prokop, Hana Hausknechtová, Jan Koukol, Roman Jetmar, Daniel Suchý, Hana Horáková, Alena a Martin Formánkovi, Tomáš Tichý, Pavel Cikryt, Josef Janda, René Semotan, Jaroslav Flach, Lenka a Jiří Kotačovi, Hana a Jan Lustykovi, Martin Hanč a dalších 15, kteří si nepřáli být jmenováni

 

57. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl | 2015

Pořadatelé:

Festival pořádal Pardubický kraj, Město Litomyšl a výkonný pořadatel Smetanova Litomyšl, o.p.s., za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Státním zámkem Litomyšl.

Datum konání:

11. června – 5. července 2015

Záštita:

57. ročník Smetanovy Litomyšle se konal pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana, ministra kultury Daniela Hermana a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Dramaturgie a průběh:

Během 25 festivalových dnů se odehrálo 37 pořadů (31 titulů). Předprodej vstupenek byl zahájen 4. března, již od 27. února ale bylo možno zakoupit víkendové balíčky, zahrnující vždy tři hlavní večerní pořady každého víkendu. 57. ročník festivalu byl zahájen ve čtvrtek 11. června slavnostním ceremoniálem v zámecké jízdárně za účasti ministra kultury Daniela Hermana.

Součástí zahájení bylo uvedení prvních dvou knih souborného kritického vydání kompletního díla Bohuslava Martinů. Jedna z nich byla věnována jeho čtvrté symfonii, kterou Česká filharmonie provedla v rámci následujícího zahajovacího koncertu. Dále byla na programu Burghauserova verze Smetanova symfonického obrazu Macbeth a čarodějnice a Dvořákův klavírní koncert g moll. Na klavír v obou skladbách exceloval Jan Bartoš, dirigoval Jiří Bělohlávek. Ten také řídil Českou filharmonii v následujícím dnu, kdy společně s Pražským filharmonickým sborem a čtveřicí mladých výrazných sólistů provedli Dvořákovo Requiem h moll. V sobotu vyprodané hlediště zhlédlo autorský projekt „Ennio Moricone a Luboš Fišer“, v němž známé skladby světového filmového skladatele doplnila symfonie vytvořená z úryvků filmové hudby málo doceněného českého skladatele Luboše Fišera. Koncert doplnily filmové projekce, hrála Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín řízená Stanislavem Vavřínkem. V neděli a v pondělí se dočkali příznivci muzikálu svého Koncertu na přání, brněnské divadlo provedlo naprosto profesionální výkon s výtečnými zpěváky, bohužel celkový dojem některým divákům pokazil příliš silný zvuk.

První operou 57. ročníku bylo soudobé dílo Zdeňka Pololáníka Noc plná světla. Moravské divadlo Olomouc ji uvedlo v úterý 16. 6., podle očekávání nebylo zcela vyprodáno a také výkon zpěváků nebyl přesvědčivý. Po velmi teplých prvních dnech se prudce ochladilo, studené noci provázely stagionu v Nových Hradech, kde byla uvedena česká premiéra Pygmaliona J. P. Rameaua. Tři z pěti představení této vlastní festivalové inscenace musela být odehrána v náhradním prostoru barokního špýcharu, kde však vyzněla také výborně a stagiona měla velmi kladný divácký ohlas. Stejně úspěšný byl další autorský pořad „Sandová, Chopin a ti druzí“, v němž klavírní virtuóz Ivo Kahánek doprovodil recitaci Hany Maciuchové.

Státní opera ND Praha přivezla zcela novou inscenaci Verdiho Macbetha a poprvé ve festivalové historii byla provedena scénicky kompletní opereta, Straussův Netopýr. V neděli 21. června holywoodský filmový skladatel John Debney osobně řídil svoji vokální symfonii zkomponovanou na základě hudby k oscarovému filmu Umučení Krista. Spolu s Debneym přijeli do Litomyšle hráč na etnické dechové nástroje Pedro Eustache a vokalistka Lisbeth Scott. Produkčně velmi náročný pořad sklidil obrovské divácké ovace a stal se jedním z vrcholů 57. ročníku festivalu.

Pro mládež byl podobně jako v předešlém roce připraven interaktivní pořad Hudební zeměkoule, v němž diváci tentokrát mobilními telefony hlasovali o zemích, z nichž zazní hudební ukázka. Také spíše pro mladé publikum byl určen externí koncert ve Svitavách, v němž varhanice KATT premiérovala svoji skladbu Inside the Apple. A do třetice tuto skupinu uspokojil crossover jazzmana Dana Bárty s kapelou Illustratosphere a Pardubickou komorní filharmonií.

V piaristickém kostele vystoupil litomyšlský pěvecký sbor KOS se souborem Barocco sempre giovane a sólistkami Lucií Silkenovou a Václavou Krejčí Houskovou v komponovaném pořadu Il santo nome di Maria s duchovními skladbami věnovanými Panně Marii, od barokní Pergolesiho Stabat mater po soudobou filmovou Ave Maria Michala Lorence. Baletní představení tentokrát v programu zastoupily pouze Balady Zuzany Lapčíkové se souborem NDM Ostrava. Syrový příběh o lásce, nevěře a pomstě sledovali diváci ve Smetanově domě.

Třetí víkend patřil Janáčkově opeře ND Brno. Přivezla zcela novou inscenaci Pucciniho Toscy v režii Jiřího Heřmana a oblíbenou operu Giuseppe Verdiho Nabucco. Obě byly beznadějně vyprodány a návštěvníci odcházeli naprosto spokojeni. Neděle 28. června byla pro pořadatele náročným dnem, konaly se hned tři pořady. Dopoledne komponovaný koncert Viaje a Espaňa s Wihanovým kvartetem, violoncellistou Jiřím Bártou a kytaristou Vladislavem Bláhou, před zcela zaplněnou zámeckou jízdárnou španělské tance představila Lola Karpenka. Odpoledne v piaristickém chrámu celebroval mši Mons. Tomáš Halík, hudebním doprovodem byla Schubertova Mše č. 2 G dur v podání Pražského smíšeného sboru a Komorní filharmonie Pardubice. Součástí mše bylo slavnostní požehnání nového oltáře, uměleckého díla skláře Václava Ciglera. Večer se poprvé v historii na festivalu představil významný zahraniční orchestr. V rámci navázané spolupráce s dolnorakouským festivalem v Grafeneggu vystoupil tamní rezidenční orchestr Tonkünstler Orchester Niederösterreich. Jeho výkon, práci dirigenta Juna Märkla a festivalový debut talentovaného houslisty Josefa Špačka diváci odměnili bouřlivými ovacemi.

Následující týden začal dvěma představeními pro nejmenší diváky ve Smetanově domě, Ensemble Inégal jim prostřednictvím kouzelného hraní představil barokní hudbu, nástroje i skladatele. Pondělní večer v zámeckém nádvoří přinesl světovou premiéru kantáty Jaroslava Krčka Krédo mistra Jana, věnovanou 600. výročí upálení Jana Husa. Součástí večera byly i další skladby k tématu, Dvořákovy Biblické písně zazpíval barytonista Adam Plachetka. V úterý Jiří Bárta přednesl kompletní Bachovy Suity pro sólové violoncello v kapitulním chrámu, ve středu byla v piaristickém chrámu uvedena premiéra hudebně-tanečního představení na motivy románu Thomase Manna Vyvolený. Na zámeckém nádvoří zatím probíhaly zkoušky oper. Národní divadlo Praha ve čtvrtek uvedlo novou inscenaci Borise Godunova M. P. Musorgského a v pátek Dvě vdovy Bedřicha Smetany.

Pořady závěrečného víkendu byly opět beznadějně vyprodány. Po chladných dnech se také vrátily tropické teploty z počátku festivalu a návštěvníci zažili mimořádně horké dny. Sobotní odpolední koncert se však odehrával v příjemném klimatu zámecké jízdárny. Baborák Ensemble zde zahrál svěží skladby jako například Koganovy Chasidské melodie či Historii tanga Ástora Piazolly. Horké dny s sebou přinesly také pravé „italské“ noci. Galakoncert s podtitulem Návštěva v Metropolitní opeře New York však slavné árie italských skladatelů vynechal a zněla hudba americká, včetně ukázek ze slavných muzikálů. Kmenový dirigent slavné MET J. D. Jackson si pro ně vybral sopranistku Deborah Voigt a tenoristu Garretta Sorensona, doprovodila je PKF – Prague Philharmonia.

Velice úspěšnou novinkou předchozího ročníku byl přenos závěrečného koncertu Velké finále do klášterních zahrad, čímž byl jinak předem beznadějně vyprodaný koncert přístupný zdarma všem. Proto si tam i letos mohli zájemci vyslechnout slavné barokní skladby, které v zámeckém nádvoří hrála Česká Sinfonietta Radka Baboráka: Bachovu Orchestrální suitu č. 3 D dur a jeho Koncert pro dvoje housle a smyčce d moll, Händelovu Vodní hudbu a Hudbu ke královskému ohňostroji. Jako bonbónek zazněla Lovecká symfonie Leopolda Mozarta se střelbou z opravdových kulovnic a štěkotem psí smečky. Tentokrát však koncert v přímém přenosu vysílala také Česká televize, díky čemuž byl závěr 57. ročníku Smetanovy Litomyšle dostupný opravdu všem.

Návštěvnost festivalu:

V roce 2015 bylo návštěvníkům nabídnuto 27.025 míst, vydána vstupenka byla na 25.135 z nich, tedy návštěvnost činila 93 %. Bez vstupného cca 700 lidí navštívilo Schubertovu Mši č. 2 G dur celebrovanou Mons. Tomášem Halíkem, a cca 1000 návštěvníků sledovalo odpolední program a přímý přenos závěrečného koncertu Velké finále v Klášterních zahradách.

Mediální kampaň, televizní a rozhlasové vysílání:

Česká televize vysílala reklamní spot. Z festivalové Litomyšle byl 5. 7. na ČT art živě vysílán závěrečný koncert festivalu – Velké finále. Také v přímém přenosu byly na ČRo Vltava vysílány pořady Slavnostní zahajovací koncert (11. 6.) a Galakoncert – Návštěva v Metropolitní opeře NY (4. 7.). Další pořad, Varhanní koncert Kateřiny Chrobokové, byl na ČRo Vltava vysílán ze záznamu (28. 6.).

Deník DNES vydal zvláštní přílohu o Smetanově Litomyšli ve svém celostátním vydání, uveřejnil řadu inzerátů v celostátním, pardubickém a královéhradeckém vydání. Festival byl významně prezentován na stránkách Deníku, MF Dnes, v Lidových novinách, v odborných časopisech Harmonie, Hudební rozhledy a na internetových novinách Opera Plus. Výrazné bylo zpravodajské pokrytí Českým rozhlasem na všech jeho stanicích a Českou televizí na programech ČT1 a ČT24.

Vydané tiskoviny:

Vydán byl reprezentační katalog 57. ročníku (náklad 2.000ks), ke každému pořadu byl k dispozici obsáhlý program, návštěvníci Litomyšle zdarma obdrželi 5 čísel Festivalových novin v celkovém nákladu 24.000 ks.

Společenská setkání:

Během festivalu se uskutečnilo šest velkých společenských setkání v prostoru zámeckého pivovaru a jízdárny. Zámecký pivovar byl zároveň využíván jako VIP centrum před začátkem pořadu a během jeho přestávek. Občerstvení připravil Aplaus Catering, nápoje dodaly společnosti Pilsner Urquell a Vinařství Vinofol. VIP centrum navštívilo 3.865 hostů, rautů se zúčastnilo 1.880 osob.

Financování festivalu:

Na pokrytí festivalového rozpočtu se podílely subvence státu, Pardubického kraje, města Litomyšl a města Svitavy. Korporace poskytly sponzorské dary v celkové výši 4.765 tis. Kč, mecenáši věnovali 57. ročníku 1.083 tis. Kč. Výnos ze vstupného činil rekordních 12.131 tis. Kč. Zbytek rozpočtu byl dofinancován z vedlejší činnosti společnosti – poskytování plnění reklamním partnerům.

Reklamní partneři a sponzoři 57. ročníku Smetanovy Litomyšle:

Generální partner: Česká spořitelna, a.s.

Oficiální partneři: Škoda Auto a.s., Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o., Bohemian Heritage Fund

Generální mediální partner: Česká televize

Hlavní mediální partneři: Český rozhlas, MF DNES

Reklamní partneři: Lesy České republiky, s.p., Východočeská plynárenská a.s., člen skupiny RWE, Mach – Líhně kuřat Litomyšl, a.s., Plzeňský Prazdroj, a.s., BTTO, s.r.o., T&T-trade, s.r.o., SCHENKER spol. s r. o., Rieter CZ s.r.o., EnergoPro, a.s., Cobra Transport, s.r.o., Story Design, a.s., H.R.G. spol. s r.o., Petrof, a.s., Iveco Czech Republic, a.s., PKS Stavby, a.s., Meopta – optika, s.r.o., Respect, a.s., Kubík a.s., LBtech a.s., NONN konfekce – Alena Nonnová

Mediální partneři: Český rozhlas Pardubice, Harmonie, Hudební rozhledy, Týdeník Rozhlas, Opera Plus, Evropské vydavatelství, Czech Music Quarterly, BUS TV

Oficiální dodavatelé: Vinařství Vinofol, Plzeňský Prazdroj, a.s., Aplaus Catering

Projekt byl podpořen institucemi: Ministerstvo kultury České republiky, Pardubický kraj, Město Litomyšl, Město Svitavy

Mecenáši 57. ročníku Smetanovy Litomyšle:

Platinoví mecenáši: Helena a Jürgen Hoffmeisterovi

Zlatí mecenáši: Karel Hrodek, Jiřina a Josef Škrkoňovi, Marie a Olbram Zoubkovi, Jitka Pantůčková, Oldřich Malý, Tomáš Čupr

Stříbrní mecenáši: Jana a Ondřej Pleskotovi, Miroslav Lipavský, Jiří Drašnar, Alice Dicková, Jan Glatt, Jana Anna a Miroslav Haškovi, Stanislav Hájek, Dagmar Štyrská, Jiří a Eva Olivovi, Petr Gross a jeden, který si nepřál být jmenován

Bronzoví mecenáši: Hana a Antonín Neubauerovi, Marie Němcová, Karel Novotný, Petr Šťastný, Radoslava Nováková, Josef Veverka, Jiří Prokop, Hana Hausknechtová, Jan Koukol, Hana Horáková, Alena a Martin Formánkovi, Tomáš Tichý, Pavel Cikryt, Eva a René Semotanovi, Jaroslav Flach, Lenka a Jiří Kotačovi, Hana a Pavel Charamzovi, Jana a Ján Sabovi, Richard Záveský, Hana a Jan Lustykovi, Martin Kubala a dalších 16, kteří si nepřáli být jmenováni

58. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl | 2016

Pořadatelé:

Festival pořádal Pardubický kraj, Město Litomyšl a výkonný pořadatel Smetanova Litomyšl, o.p.s., za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, agentury CzechTourism a Bohemian Heritage Fund, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Státním zámkem Litomyšl.

Datum konání:

9. června – 3. července 2016

Záštita:

58. ročník Smetanovy Litomyšle se konal pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana, ministra kultury Daniela Hermana, ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Dramaturgie a průběh:

Padesátý osmý ročník Smetanovy Litomyšle přinesl historicky nejvyšší počet operních představení, osm titulů v jedenácti představeních nikdy dříve v programu festivalu nebylo. Kromě světových titulů – Verdiho Traviaty, Gounodova Romea a Julie, Belliniho Normy a Bizetovy Carmen, se podařilo zajistit také dvě opery Bedřicha Smetany. Brněnská Janáčkova opera se představila Hubičkou a ostravské Národní divadlo moravskoslezské na objednávku Smetanovy Litomyšle připravilo Branibory v Čechách. Dvořákova opera Čert a Káča byla uvedena v podvečerním čase, aby ji mohli navštívit i rodiče s dětmi. V přírodním divadle u zámku Nové Hrady jako součást barokního večera tentokrát zazněla novodobá premiéra Míčovy opery Operosa Terni Colossi Moles v provedení Ensemble Damian.

Zásadním projektem 58. ročníku bylo provedení Mahlerovy Symfonie č. 8 „Tisíců“ s mohutným třísetčlenným ansámblem tvořeným rozšířeným Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, dvěma smíšenými sbory, dětský sborem a osmi sólisty. Ačkoli se tento koncert jako jediný konal za deště, očekávání zcela zaplněného auditoria se naplnilo a spokojeni byli i posluchači přímého přenosu na stanici Český rozhlas Vltava.

Obvyklý standard světelnou a technickou výpravou rozhodně převyšovalo scénické provedení Mše Leonarda Bernsteina. V režii bratrů Cabanových se v něm představil Vojtěch Dyk a řada dalších známých zpěváků. Unikátně své síly a mistrovství spojily smyčcové sekce tří orchestrů: Janáčkovy filharmonie Ostrava, Moravské filharmonie Olomouc a Komorní filharmonie Pardubice v pořadu Sólo pro 100 smyčců.

Milovníky klasické hudby oslovil zahajovací koncert sestavený z děl Bedřicha Smetany, Ludwiga van Beethovena a jubilanta Wolfganga Amadea Mozarta. Účinkoval PKF–Prague Philharmonia s dirigentem Petrem Altrichterem a Dvořákovo trio s klavíristou Ivo Kahánkem a sopranistkou Marii Fajtovou. Velkým zážitkem bylo slavné Mozartovo Requiem v podání České Sinfonietty Radka Baboráka a Českého filharmonického sboru Brno, úspěch mělo baletní představení na Orffovu kantátu Carmina Burana a obrovský aplaus si vysloužil galakoncert irské sopranistky Celine Byrne a uruguayského tenoristy Gastona Rivery.

Pro komorní koncerty festival opět plně využíval renovované prostory zámeckého návrší a litomyšlské chrámy. V zámecké jízdárně nabídnul kromě velmi oblíbených lektorských úvodů – „ouvertur“ premiéru literárně-hudebního pořadu Italské listy a violoncellista Jiří Bárta zde představil své kolegy z Eben Tria. V kapitulním kostele si návštěvníci vyslechli varhanici Evu Bublovou s ženským vokálním souborem Tiburtina Ensemble. Koncert nazvaný Hudba českých piaristů se konal samozřejmě v piaristickém chrámu a ten také přivítal vynikající Ensemble Berlin Prag tvořený českými filharmoniky a předními hráči Berlínské filharmonie. Zásadní jubileum českých dějin, 700. výročí narození Karla IV., připomenul festival uvedením dobových skladeb v pořadu CAROLUS – REX ET IMPERATOR v mistrovské interpretaci souboru Schola Gregoriana Pragensis. Bez vstupného byla v piaristickém kostele přístupná Haydnova Missa sancti Bernardi celebrovaná Mons. Tomášem Halíkem. Poctou Jakubovi Janu Rybovi bylo divadelní představení Hej, mistře!, které se uskutečnilo ve Smetanově domě. Koncert se slavnými kompozicemi tří století se pak konal v kulturním centru Fabrika ve Svitavách. Představil se v něm výtečný polský komorní orchestr Leopoldinum Wroclaw. Bohužel právě dva poslední zmíněné pořady měly nízkou návštěvnost, jejich hlediště byla zaplněna jen z poloviny. To se netýkalo pořadu, zaměřeného na mladé publikum. Interaktivní koncert #ujizdimNaSmetance, sestavený ze zajímavostí, hádanek a perliček hudby klasické, ale i z filmů a televizních seriálů moderoval populární beatboxvocalista En.Dru a pěkně zaplněné hlediště do pořadu vstupovalo pomocí chytrých telefonů.

Vyprodané byly dvě provedení multimediální tanečně divadelní inscenace Barbory Látalové Karneval zvířat určené pro nejmenší diváky. Děti na hudbu francouzského skladatele Camille Saint-Saënse tancovaly a hrály si. Mezi speciality programu se zařadila premiéra mimořádného koncertního a tanečního pořadu, v němž mezzosopranistka Dagmar Pecková složila poctu Kurtu Weillovi. Na Smetanově Litomyšli se poprvé představila zpěvačka Aneta Langerová v doprovodu symfonického orchestru, se symfonickým orchestrem také provedla svůj projekt Proměny folkrocková kapela Čechomor.

Velké finále, již tradiční vrchol festivalu, bylo připomenutím 70. výročí litomyšlského koncertu České filharmonie, která zde pod taktovkou Rafaela Kubelíka přednesla Mou vlast v neděli 23. června 1946 v rámci hudebních slavností označených již jako „Smetanova Litomyšl I“. Jako připomínka zazněla pochopitelně Smetanova Má vlast, opět ji zahrála Česká filharmonie, po 70 letech však převzal pomyslnou štafetu od Rafaela Kubelíka podobně nadaný dirigent Jakub Hrůša. O koncert byl podle očekávání obrovský zájem, a tak byly plné i Klášterní zahrady, kam byl koncert živě přenášen. Díky příznivému počasí množství diváků přišlo už na doprovodné Odpoledne se Saint-Gobain Adfors, v němž vystoupilo dámské vokální trio Prime Time Voice a strhující kapela Cigánski Diabli.

Padesátý osmý ročník festivalu provázelo příjemné počasí bez teplotních extrémů a silných dešťů. I příroda tak napomohla klidnému a organizačně dobře zvládnutému průběhu, za nějž se pořadatelům dostalo příznivých ohlasů ze všech stran.

Návštěvnost festivalu:

V roce 2016 bylo návštěvníkům nabídnuto 27.163 místa, vydána vstupenka byla na 26.148 z nich, tedy návštěvnost činila 96,3 %. Bez vstupného cca 700 lidí navštívilo Haydnovu Missa sancti Bernardi celebrovanou Mons. Tomášem Halíkem, a více než tisíc návštěvníků sledovalo bezplatně odpolední program a přímý přenos závěrečného koncertu Velké finále v Klášterních zahradách.

Mediální kampaň, televizní a rozhlasové vysílání:

Česká televize vysílala reklamní spot. Z festivalové Litomyšle byl 26. 6. na ČT art živě vysílán koncert Sólo pro 100 smyčců. Také v přímém přenosu byly na ČRo Vltava vysílány oba pořady konané 19. června a další relace přímo v rámci Dne Českého rozhlasu na festivalu: v 9:00 byla přenášena bohoslužba z litomyšlského Nového kostela, ve 14:30 festivalový pořad Laudate Pueri z piaristického kostela Nalezení sv. Kříže, v 16:30 rozhlasový pořad Krásné hlasy ze zámecké jízdárny, z téhož místa byla od 18 hodin živě vysílána ouvertura k večernímu koncertu a následoval samotný koncert ze zámeckého nádvoří: Gustav Mahler, Symfonie č. 8 Tisíců se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a Ondrejem Lenárdem.

Deník DNES vydal v únoru a v červnu zvláštní přílohu o Smetanově Litomyšli ve svém celostátním vydání, uveřejnil řadu inzerátů v celostátním, pardubickém a královéhradeckém vydání. Festival byl významně prezentován na stránkách Deníku, MF Dnes, v Lidových novinách, v odborných časopisech Harmonie, Hudební rozhledy a na internetových novinách Opera Plus. Výrazné bylo zpravodajské pokrytí Českým rozhlasem na všech jeho stanicích a Českou televizí na programech ČT1 a ČT24.

Vydané tiskoviny:

Vydán byl reprezentační katalog 58. ročníku (náklad 2.000 ks), ke každému pořadu byl k dispozici obsáhlý program (celkem vydáno 9.300 ks), návštěvníci Litomyšle zdarma obdrželi 5 čísel Festivalových novin v celkovém nákladu 24.500 ks. Již v únoru byla vydána dvojjazyčná festivalová brožura v nákladu 14.000 ks společně s programovou skládačkou o nákladu 50.000 ks.

Společenská setkání:

Během festivalu se uskutečnilo sedm velkých společenských setkání v prostoru zámeckého pivovaru a jízdárny. Zámecký pivovar byl zároveň využíván jako VIP centrum před začátkem pořadu a během jeho přestávek. Občerstvení připravil Aplaus Catering, nápoje dodaly společnosti Pilsner Urquell a Vinařství Vinofol. VIP centrum navštívilo 3.700 hostů, rautů se zúčastnilo 2.270 osob.

Financování festivalu:

Na pokrytí festivalového rozpočtu se podílely subvence Ministerstva kultury, Pardubického kraje, města Litomyšl a města Svitavy (celkem 9.760 tis. Kč). Korporace poskytly sponzorské dary v celkové výši 4.365 tis. Kč, mecenáši věnovali 58. ročníku 1.243 tis. Kč. Výnos ze vstupného činil rekordních 14.116 tis. Kč. Zbytek rozpočtu byl dofinancován z vedlejší činnosti společnosti – poskytování plnění reklamním partnerům.

Reklamní partneři a sponzoři 58. ročníku Smetanovy Litomyšle:

Generální partner: Česká spořitelna, a.s.

Oficiální partneři: Mach, a.s., Lesy České republiky, s.p., Škoda Auto a.s., Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o. a Saint-Gobain Isover

Generální mediální partner: Česká televize

Hlavní mediální partneři: Český rozhlas, MF DNES

Reklamní partneři: RWE Česká republika a.s., PKS Stavby, a.s., BTTO, s.r.o., T&T-trade, s.r.o., Meopta – optika, s.r.o., Respect, a.s., ORPA Papír a.s., Rieter CZ s.r.o., SCHENKER spol. s r. o., Iveco Czech Republic, a.s., Story Design, a.s., člen skupiny UMDASCH, H.R.G. spol. s r.o., Petrof, a.s., Kubík a.s., LBtech a.s., NONN konfekce – Alena Nonnová

Mediální partneři: Český rozhlas Pardubice, Harmonie, Hudební rozhledy, Opera Plus, Evropské vydavatelství, Východočeská televize V1

Oficiální dodavatelé: Vinařství Vinofol, Plzeňský Prazdroj, a.s., Aplaus Catering

Projekt byl podpořen institucemi: Ministerstvo kultury České republiky, Bohemian Heritage Fund, Pardubický kraj, Město Litomyšl, agentura CzechTourism, příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj, Město Svitavy

Mecenáši 58. ročníku Smetanovy Litomyšle:

Platinoví mecenáši: Helena a Jürgen Hoffmeisterovi

Zlatí mecenáši: Jitka Pantůčková, Karel Hrodek, Jiřina a Josef Škrkoňovi, Marie a Olbram Zoubkovi, Oldřich Malý, Tomáš Čupr, a jeden, který si nepřál být jmenován

Stříbrní mecenáši: Miroslav Lipavský, Jiří Drašnar, Alice Dicková, Jan Glatt, Jana Anna a Miroslav Haškovi, Stanislav Hájek, Dagmar Štyrská, Jiří a Eva Olivovi, Petr Gross, Jana a Ondřej Pleskotovi, Eva a Pavel Doležalovi a dva, kteří si nepřáli být jmenováni

Bronzoví mecenáši: Hana a Antonín Neubauerovi, Marie Němcová, Tomáš Tichý, manželé Langovi, Karel Novotný, Oldřich Dostál, Petr Šťastný, Radoslava Nováková, Josef Veverka, Jiří Prokop, Rajmund Adamec, Hana Hausknechtová, Jan Koukol, Hana Horáková, Alena a Martin Formánkovi, Eva a René Semotanovi, Jaroslav Flach, Lenka a Jiří Kotačovi, Hana a Pavel Charamzovi, Martin Hanč, Hana a Jan Lustykovi, Martin Kubala, Miloslava Kavanová, Tomáš Mrkvička, Eva Vytlačilová, Petr Gregar, Petr Vavřín, Petr Hlaváček, Radomil Kašpar, Jaroslav Vávra a dalších 22, kteří si nepřáli být jmenováni

 

59. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl | 2017

Pořadatelé:

Festival pořádal Pardubický kraj, Město Litomyšl a výkonný pořadatel Smetanova Litomyšl, o.p.s., za finanční podpory Ministerstva kultury, agentury CzechTourism Ministerstva pro místní rozvoj a Bohemian Heritage Fund, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Státním zámkem Litomyšl.

Datum konání:

16. června – 6. července 2017

Záštita:

59. ročník Smetanovy Litomyšle se konal pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana, ministra kultury Daniela Hermana, ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Dramaturgie a průběh:

Česká filharmonie, PKF – Prague Philharmonia, Česká Sinfonietta, Filharmonie Brno, Symfonický orchestr Hl. města Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Národní divadlo Praha, Národní divadlo Brno, Národní divadlo moravskoslezské Ostrava, k tomu nádavkem Dětská opera Praha. Josef Špaček, Adam Plachetka, Jaroslav Tůma, Jan Boušková, Richard Novák, Radek Baborák, Tomáš Netopil, Dagmar Pecková, Olga Šroubková, Ivo Kahánek, Marko Ivanović, Jan Kučera, Ondrej Lenárd. Český filharmonický sbor Brno, Kühnův smíšený sbor, Afflatus Quintet, Ensemble Inégal, Capella Mariana… Ti nejlepší čeští výkonní umělci se sjeli do Litomyšle, aby představili své vrcholné umění na Národním festivalu Smetanova Litomyšl. Doplnila je však řada zahraničních interpretů a ansámblů, mj. dirigenti Semjon Byčkov, Guillermo García Calvo nebo Marek Pijarowski, houslový virtuóz Shlomo Mintz, violoncellista Julian Steckel, sopranistka Valentina Nafornita, jazzový trumpetista Arturo Sandoval, britské vokální trio The Puppini Sisters, Poznaňská filharmonie, americký Houston Symphony Chorus, slovinský Ingenium Ensemble a z Budapešti dorazil stočlenný cikánský symfonický orchestr 100 Tagú Cigányzenekar Budapest.

Třicet šest pořadů 59. Smetanovy Litomyšle bylo dostatečnou příležitostí pro vytvoření dramaturgie celistvé a koncepční, zároveň však vhodně navazující na dlouhodobé cykly minulých ročníků a částečně také předjímající programy příští. Slyšet bylo možno hudbu šesti století – od polyfonie Jacoba Handla a Monteverdiho madrigalů až po úplné novinky. A samozřejmě, jako každý rok, také premiéry. Mimořádné zastoupení měla hudba symfonická – Fantastická, Titan, Francesca da Rimini, Krzesany, Egmont… a koncertantní; Brahmsův a Paganiniho koncerty houslové, violoncellový Dvořákův a trubkový Artura Sandovala. Jako tradičně byla velmi bohatě zastoupena tvorba oratorní, vokálně-instrumentální a duchovní: Mozartova Korunovační mše a Dvořákovo Te Deum, Stamicova Missa Solemnis, Szymanowského Stabat mater, nová verze Růžičkovy Celebration Jazz Mass i pořad Pocta slovanské duši. Příznivce baletu potěšil Valmont, milovníky komorních koncertů dechová kvinteta Rejchy, Haydna a Janáčkův sextet Mládí, ale také pořady Kdo v zlaté struny zahrát zná, premiéra Anglických listů či talk-show Příběhy v tónině života. V Kapitulním chrámu se rozezněla ve čtyřech manuálech tamních varhan Moje vlast, v Piaristickém zase pokračování dlouhodobého cyklu Hommage à Bach. 300. výročí narození Jana Václava Stamice připomněla již zmíněná Slavnostní mše a 450. výročí narození velkého hudebního reformátora Claudia Monteverdiho premiéra pořadu Monteverdiana. Hned několik večerů spojil akcent na jazz a swing – jubilejní 20. Koncert na přání, projekt Hommage à Jazz a večerní Jam Session. Protipólem komorních cikánských melodií v zámecké jízdárně byl koncert stočlenného romského orchestru.

Samozřejmě byl velký prostor věnován opeře. Bedřich Smetana byl kromě Prodané nevěsty zastoupen i novou inscenací Tajemství. V originálním českém přebásnění Jaromíra Nohavici Rossiniho návštěvníci zhlédli komickou operu Lazebník sevillský!!!. Prvně byla na festivalu uvedena Poncielliho La Gioconda. Na rokokovém zámečku Nové Hrady u Litomyšle byla v šesté festivalové stagioně prováděna opera-serenata Georga Friedricha Händela Aci, Galatea e Polifemo. V české premiéře byla nastudována právě pro toto jedinečné prostředí. Pro menší diváky a posluchače byla naopak určena premiéra úpravy Dvořákovy Rusalky, Rusalenka. Další návštěvou operního domu (po milánské Scale a newyorské MET) byla tentokrát Státní opera ve Vídni. A velkým operním scénám a sborům bylo věnováno závěrečné Velké finále před kamerami České televize, v přímém přenosu Českého rozhlasu a s videopřenosem do Klášterních zahrad.

Tvorba Bedřicha Smetany byla i letos zastoupena bohatě, jeho hudba zněla v průběhu celého festivalu – od koncertu zahajovacího až do Velkého finále. Kromě již zmíněných operních inscenací na zejména mladší a mladé posluchače čekala premiéra pořadu Bedřich No. 1, v němž se mohli přesvědčit, že Smetana byl skladatelskou jedničkou. Zaposlouchali jsme se také do básní Mé vlasti v úpravě pro harfu i do improvizací na jejich témata v podání varhan.

Všechny uvedené pořady měly vysokou uměleckou úroveň a setkaly se velkým uznáním zcela zaplněných dlouho aplaudujících hledišť. Vystoupili všichni avizovaní umělci, nedošlo k žádným změnám v obsazení ani v programu. Padesátému devátému ročníku přálo i počasí. Ačkoli docházelo k teplotním extrémům, od chladu k velkému horku provázeného bouřkami, běh festivalu nebyl prakticky narušen. Jen dva pořady se konaly částečně za deště – kapky bubnovaly na plachtu zastřešení posledních pět minut zahajovacího koncertu a za slabé bouřky se odehrál Mahlerův Titan. Ani jemu však déšť příliš neublížil.

Nejvýraznější novinkou 59. Smetanovy Litomyšle bylo uspořádání doprovodného programu v Klášterních zahradách, tzv. Festivalových zahrad. Program zde probíhal po celou dobu konání festivalu Smetanova Litomyšl. Každý večer mohli návštěvníci v zahradách zdarma zasednout k obří LED obrazovce a sledovat projekce pořadů z minulých ročníků festivalu, o víkendech a ve svátečních dnech závěru festivalu zde byl celodenní multižánrový program – koncerty, diskusní pořady („Debaty na pytlích“), divadla, workshopy a hry pro děti, fotosoutěže a další aktivity. Dramaturgie stavěla na profesionálních ale i amatérských umělcích, na muzicírování a zapojování návštěvníků do něj. Zaměřena byla na rodiny s dětmi, ale oslovila všechny věkové skupiny a zájemce o nejrůznější umělecké žánry. Festivalové zahrady se staly místem s příjemnou neformální pohodou, otevřené nejen pro účastníky hudebního festivalu, ale i pro Litomyšlany a náhodné turisty. Poslední festivalový den byl do zahrad přenášen koncert Velké finále, který zde sledovala více než tisícovka diváků.

Návštěvnost festivalu:

V roce 2017 bylo nabídnuto 25.635 míst, vydána vstupenka byla na 25.194 z nich, tedy návštěvnost činila 98,3 %. Bez vstupného cca 700 lidí navštívilo Stamicovu Missu solemnis celebrovanou Mons. Tomášem Halíkem, a více než šest tisíc návštěvníků zažilo pohodu ve Festivalových zahradách.

Mediální kampaň, televizní a rozhlasové vysílání:

Česká televize vysílala reklamní spot, zaznamenala Velké finále pro vysílání na podzim roku 2017 a vyrobila magazín Terra musica speciál. Český rozhlas na stanici Vltava v přímém přenosu vysílal koncerty Monteverdiana, Pocta slovanské duši a závěrečné Velké finále. Ve státní svátek 6. července živě vysílal pořad Krásné hlasy a přenášel Ouverturu ze zámecké jízdárny.

Deníky DNES a Lidové noviny vydaly v únoru zvláštní přílohu o Smetanově Litomyšli ve svém celostátním vydání, uveřejnily řadu inzerátů v celostátním, pardubickém a královéhradeckém vydání. Festival byl významně prezentován na stránkách Deníku, MF Dnes, v Lidových novinách, v odborných časopisech Harmonie, Hudební rozhledy a na internetových novinách Opera Plus. Výrazné bylo zpravodajské pokrytí Českým rozhlasem na všech jeho stanicích a Českou televizí na programech ČT1, ČT24 a ČTart.

Vydané tiskoviny:

Vydán byl reprezentační katalog 59. ročníku (náklad 2.000 ks), ke každému pořadu byl k dispozici obsáhlý program (celkem vydáno 9.700 ks), návštěvníci Litomyšle zdarma obdrželi 5 čísel Festivalových novin v celkovém nákladu 25.000 ks. Již v únoru byla vydána dvojjazyčná festivalová brožura v nákladu 13.000 ks společně s programovou skládačkou o nákladu 50.000 ks.

Společenská setkání:

Během festivalu se uskutečnilo osm velkých společenských setkání v prostoru zámeckého pivovaru a jízdárny. Zámecký pivovar byl zároveň využíván jako VIP centrum před začátkem pořadu a během jeho přestávek. Občerstvení připravil Aplaus Catering, nápoje dodaly společnosti Pilsner Urquell a Vinařství Vinofol. VIP centrum navštívilo 4.450 hostů, rautů se zúčastnilo 2.580 osob.

Financování festivalu:

Na pokrytí festivalového rozpočtu se podílely dotace Ministerstva kultury, Pardubického kraje a Města Litomyšl (celkem 10.310 tis. Kč). Korporace poskytly sponzorské dary v celkové výši 4.540 tis. Kč, mecenáši věnovali 59. ročníku 2 mil. Kč. Výnos ze vstupného činil 14.168.605 Kč. Zbytek rozpočtu byl dofinancován z vedlejší činnosti společnosti – poskytování plnění reklamním partnerům.

Reklamní partneři a sponzoři 59. ročníku Smetanovy Litomyšle:

Generální partner: Česká spořitelna, a.s.

Oficiální partneři: Mach, a.s., Lesy České republiky, s.p., Škoda Auto a.s., Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o. a Saint-Gobain

Generální mediální partner: Česká televize

Hlavní mediální partneři: Český rozhlas, Mediální skupina MAFRA

Reklamní partneři: PKS Stavby, a.s., innogy Česká republika a.s., BTTO, s.r.o., T&T-trade, s.r.o., Meopta – optika, s.r.o., Respect, a.s., ORPA Papír a.s., Rieter CZ s.r.o., STRABAG, SCHENKER spol. s r. o., Story Design, a.s., člen skupiny UMDASCH, H.R.G. spol. s r.o., Iveco Czech Republic, a.s., Story Design, a.s., člen skupiny UMDASCH, H.R.G. spol. s r.o., Petrof, a.s., Kubík a.s., LBtech a.s., NONN konfekce – Alena Nonnová

Mediální partneři: Český rozhlas Pardubice, Harmonie, Hudební rozhledy, Opera Plus, Východočeská televize V1

Oficiální dodavatelé: Vinařství Vinofol, Plzeňský Prazdroj, a.s., Aplaus Catering

Projekt byl podpořen institucemi: Ministerstvo kultury České republiky, Bohemian Heritage Fund, Pardubický kraj, Město Litomyšl, agentura CzechTourism, příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj

Mecenáši 59. ročníku Smetanovy Litomyšle:

Platinoví mecenáši: Helena a Jürgen Hoffmeisterovi

Zlatí mecenáši: Karel Hrodek, Jitka Pantůčková, Jiřina a Josef Škrkoňovi, Alice Dicková, Blanka a Tomáš Tichých, Marie a Olbram Zoubkovi, František Krych a jeden, který si nepřál být jmenován

Stříbrní mecenáši: Miroslav Lipavský, Jiří a Eva Olivovi, Jiří Drašnar, Jan Glatt, Jana Anna a Miroslav Haškovi, Stanislav Hájek, Dagmar Štyrská, Petr Gross, Jana a Ondřej Pleskotovi, Pavel Šámal, Jarmila a František Lambertovi, Alena a Martin Formánkovi, Jaroslav Vyroubal a šest, kteří si nepřáli být jmenováni

Bronzoví mecenáši: Hana a Antonín Neubauerovi, Marie Němcová, manželé Zrzavých, manželé Langovi, Petr Šťastný, Jan Koukol, Zdeněk Hajžman, Karel Novotný, Jaroslava a Antonín Svojsíkovi, Jindra Novotná, Jana a Oldřich Dostálovi, Martin Kubala, Jiří Pelc, Michal Janoušek, Radoslava Nováková, Josef Veverka, Jiří Prokop, Hana Hausknechtová, Hana Horáková, Eva a René Semotanovi, Jaroslav Flach, Lenka a Jiří Kotačovi, Hana a Pavel Charamzovi, Hana a Jan Lustykovi, Miloslava Kavanová, Tomáš Mrkvička, Eva Vytlačilová, Petr Vavřín, Petr Hlaváček, Milan Bureš, Vladimíra Vadde, Jiří Ulman, Jaroslav Vávra, Jana a Ladislav Židkovi, Eva a Pavel Doležalovi, Astrid a Harald Vahlovi, Jana a Marek Vavrečkovi a dalších 31, kteří si nepřáli být jmenováni

Jubilejní 60. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl | 2018

Pořadatelé:

Festival pořádal Pardubický kraj, Město Litomyšl a výkonný pořadatel Smetanova Litomyšl, o.p.s., za finanční podpory Ministerstva kultury, agentury CzechTourism Ministerstva pro místní rozvoj a Bohemian Heritage Fund, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Státním zámkem Litomyšl.

Datum konání:

14. června – 7. července 2018

Záštita:

60. ročník Smetanovy Litomyšle se konal pod záštitou ministra kultury Ilji Šmída, ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Dramaturgie a průběh:

Programově byl jubilejní 60. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl historicky nejrozměrnější, uskutečnilo se 41 pořadů hlavního programu a velká řada doprovodných akcí: 15 „ouvertur“, lektorských úvodů před nejvýznamnějšími pořady, 29 výstavních projektů Smetanovy výtvarné Litomyšle, každodenní multižánrový program ve Festivalových zahradách a přibylo také muzicírování ve „Festivalových zahrádkách“, dvorcích a předzahrádkách litomyšlských kaváren. Festival se konal 24 dní, v některých dnech byly pořádány až 4 hlavní pořady a Litomyšl tak žila opravdovým festivalovým životem.

Základním motivem dramaturgie výjimečného ročníku byly výjimečné milníky českých dějin, ale také významná výročí kulturní a skladatelská. Východiskem dramaturgie tak bylo nejen oslavit jubileum festivalové, ale též 100. výročí vzniku samostatného československého státu stejně jako 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Na festivalu vystoupili význační hosté ze zahraničí, ale především špičkoví interpreti domácí. Již před 60. ročníkem byla uzavřena umělecky i společensky významná a dlouholetá spojenectví: Česká filharmonie se stala „Partnerským orchestrem Smetanovy Litomyšle“ a barytonista Adam Plachetka „Rezidenčním umělcem Smetanovy Litomyšle“.

Základním mottem celého ročníku byl Český poutník. To je zároveň název kantáty zkomponované na objednávku festivalu a uvedené ve světové premiéře. Český poutník pak symbolicky provázel návštěvníky celého festivalu a stal se i pojítkem s obdobně laděnou 14. přehlídkou Smetanova výtvarná Litomyšl. Jejím ústředním projektem byla dvojvýstava Krajinou mého srdce, obrazů žáků Julia Mařáka ze sbírky rodiny Miroslava Macka, a Poutníci, sestavená Davidem Železným z děl českých exulantů. Vernisáž 14. června předcházela Slavnostnímu zahajovacímu koncertu, v jehož úvodu zazněly zpívané hymny České a Slovenské republiky. Koncert z děl Bedřicha Smetany, Josefa Suka a jubilanta Leoše Janáčka, kterého se zúčastnila řada osobností včetně ministra kultury Ilji Šmída, provedla Česká filharmonie a Pražský filharmonický sbor s dirigentem Petrem Altrichterem.

Stejný orchestr a sbor, tentokrát však s dirigentem Tomášem Netopilem a sólistou Adamem Plachetkou následující den provedl kantátu Český poutník, zkomponovanou čtyřmi soudobými autory. V první části dlouho dopředu vyprodaného a také odborníky velmi očekávaného koncertu zazněla Novosvětská symfonie „poutníka“ Antonína Dvořáka. Sobota 16. června přinesla řadu vernisáží výstav zahrnutých do Smetanovy výtvarné Litomyšle, celodenní program generálního partnera festivalu České spořitelny ve Festivalových zahradách, odpolední koncert Ivana Ženatého a jeho žáků nazvaný Tutti Vivaldi v zámecké jízdárně, a především večerní galakoncert z cyklu Hvězdy operního nebe s protagonisty Javierem Camarenou a Leticií de Altamirano. V neděli pokračoval Smetanový víkend s Českou spořitelnou v zahradách, ve Smetanově domě byla dvakrát provedena dětská opera Dítě a kouzla Maurice Ravela, v jízdárně geniálním způsobem provedl Smetanův smyčcový kvartet Z mého života Pavel Haas Quartet a večer obrovský ansámbl filharmonie, dvou sborů a sólistů uvedl v české premiéře oratorium Ecce Cor Meum Paula McCartneye.

V pondělí od rána v zahradách získávali žáci litomyšlských škol znalosti o lesích a přírodě v rámci Dne s Lesy České republiky, v podvečer se zde uskutečnil bohatě navštívený koncert jazzového trumpetisty Laca Decziho. V zámeckém nádvoří patřil pondělní a úterní večer Jaromírovi Nohavicovi a Janáčkově filharmonii, dva Koncerty na přání zhlédlo celkem 2630 diváků a zájem v předprodeji dalece převyšoval nabídku. Od středy se pokazilo počasí, prudce klesla teplota a silný vítr přinesl déšť. Naštěstí se ve středu a ve čtvrtek konaly jen pořady v krytém prostoru piaristického chrámu, dvě provedení Helebrandova Evangelia podle houslí přinesla návštěvníkům hluboký zážitek, při odchodu umocněný zněním nově instalovaných zvonů z kostelní věže. Program v zahradách byl zrušen a v omezené míře probíhal jen o následujícím víkendu.

Za velkého chladu a mírného deště se konal páteční Balet Gala 60, stejně tak sobotní Verdiho Maškarní ples, přesto se díky zastřešení zámeckého nádvoří a dekám zapůjčeným všem divákům reklamním partnerem Českou spořitelnou obě představení pražského Národního divadla odehrála s velikým úspěchem. Sobotu v jízdárně doplnil komponovaný pořad Zahrada srdce o Emě Destinnové, titulní představitelka slavného filmu a zároveň recitátorka koncertu Božidara Turzonovová potom otevřela výstavu o této velké české pěvkyni v Rodném bytě Bedřicha Smetany. V sobotu a v neděli byla poprvé v historii festivalu uvedena Bachova Velká mše h moll, přednesl ji mezinárodní ansámbl složený ze špiček tzv. poučené interpretace barokní hudby. Nedělní večer připomněl Osudová léta 1918 a 1968. Beethovenovu „Osudovou“ a Janáčkovu Sinfoniettu doplnila Hudba pro Prahu 1968 Karla Husy s projekcemi dobových záběrů z okupace Československa vojáky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Koncert konaný pod záštitou Pardubického kraje zaznamenala pro své pozdější vysílání Česká televize.

Po chladném víkendu se začalo oteplovat, ale vzhledem k občasným přeháňkám se i v dalších dnech konaly pořady pod zataženým zastřešením. Nejprve v pondělí přesahový koncert Na hranách stylů se skupinou minus123minut a PKF – Prague Philharmonia a v úterý vystoupení 300 dětských zpěváků s programem, který sbory Pardubického kraje nacvičovaly celý rok. Od středy 27. 6. do soboty probíhala festivalová stagiona v Nových Hradech, Caldarovu operu Láska nezná hranic nastudoval Ensemble Damian ve dvou variantách, „suchou“ v zahradním divadle, „mokrou“ v divadle na půdě zámeckého špýcharu. Z důvodu nejistého počasí se v zahradě rokokového zámečku hrálo jen v pátek, i ve špýcharu však představení probíhala ve vysoké kvalitě ke spokojenosti všech návštěvníků. Ve čtvrtek ve Smetanově domě vystoupil komorní orchestr Amadeus Poznaň, ani přes atraktivní program však tento koncert nebyl vyprodán.

Páteční a sobotní večer patřil Janáčkově opeře ND Brno, obě opery – Gounodova Faust a Markéta i Janáčkova Její pastorkyňa – byly přijaty s velmi příznivým ohlasem. Sobotní „úzdravné operum“ L2: Brána života! Národního divadla moravskoslezského patřilo k těm pořadům, které by se vyprodaly hned několikrát, stejně tak i nedělní Písňový recitál Adama Plachetky. Oba pořady se konaly ve Smetanově domě, na nádvoří v neděli večer koncertoval Tonkünstler Orchester Niederösterreich a v noci se rozjela Jazzová jízda v jízdárně. V zahradách byla sobota Dnem s Českou televizí a neděle Dnem s Českým rozhlasem Pardubice. Hezké počasí dovolilo návštěvníkům plně využít pohodlí trávníku se sedacími vaky a lehátky, takže pořady sledovalo velké množství spokojených lidí z celé republiky.

Pondělí 1. července bylo z hlediska hlavního programu volným dnem, ne však pro pořadatele, protože probíhaly zkoušky jak v kapitulním kostele, tak v zámeckém nádvoří. V zahradách vystoupil rumunský soubor Imago Mundi Ensemble Bukurešť. Náročná hudba čekala v úterý na zájemce o Requiem Alfreda Schnittkeho, poučené publikum však koncert v kapitulním kostele završilo dlouhými ovacemi. Ty následovaly i po středeční premiéře nové inscenace Smetanovy Libuše. Vzhledem k nemožnosti použití zamýšlené inscenační techniky se v Litomyšli jednalo o naprosto unikátní provedení, následující představení v Národním divadle byla scénicky jiná. Čtvrtek 5. července byl svátečním dnem, mohlo proto proběhnout Sváteční matiné s japonským klavíristou Kotaro Fukuma a cyrilometodějská mše celebrovaná Mons. Tomášem Halíkem za doprovodu Gounodovy Svatocecilské mše. Večer pokračoval nastartovaný dvouletý „faustovský“ cyklus operou Arriga Boita Mefistofeles. Hvězdně obsazené představení Státní opery ND Praha se Štefanem Kocánem, Alžbětou Poláčkovou či Evou Urbanovou patřilo podle mnohých k vrcholům 60. ročníku.

Pátek, s využitím toho, že byl také dnem pracovního volna, bylo možno prožít s Josephem Haydnem. Česká Sinfonietta dirigenta Radka Baboráka připravila cyklus tří Haydnových symfonií Ráno, Poledne a Večer, provedených v patřičné denní doby, tedy v 10 a ve 13.30 hodin ve Smetanově domě, ve 21 hodin potom v zámeckém nádvoří, kde Haydnovu hudbu doplnila pocta Johannese Brahmse ve formě Variace na téma Josepha Haydna pro orchestr. Během celého dne vystupovaly hvězdy jako Gábor Tarkövi, Julian Steckel, Dalibor Karvay či sám Radek Baborák jako hornista. Návštěvníci, kteří se chtěli zúčastnit všech tří částí, získali tzv. HAYDNPASS, jehož součástí byl i oběd, odpolední káva s ochutnávkou vína a také možnost navštívit zámecké sklepení. Celodenní maratón kromě účinkujících zvládlo 189 návštěvníků.

Závěrečné dny festivalu byly bohaté také ve Festivalových zahradách. Čtvrtek byl v rámci spolupráce s agenturou CzechTourism věnován připomínce česko-slovenské vzájemnosti, nazvána byla Společné století, a to se samozřejmě stalo tématem programu. V pátek zde vystoupil písničkář Thom Artway oceněný dvěma Anděly a v sobotu 5. července se program Festivalových zahrad a festivalu opět propojil ve „Velké finále“. V zahradách v rámci Dne s Adfors probíhaly soutěže a hudební workshopy, vystoupila slovenská zpěvačka Jana Kirschner a Prague Cello Quartet, večer ale tisícovka návštěvníků usedla a ulehla na trávníky před obří obrazovku a sledovala přímý přenos ze zámeckého nádvoří. Zde se konal koncert Velké finále plné překvapení, o jehož programu a některých účinkujících věděl jen sám Vojtěch Stříteský, festivalový dramaturg, který také celý koncert moderoval. Hrála se klasická hudba, ale došlo na hudební vtípky, filmovou hudbu, diváckou soutěž a v závěru i na společný zpěv lidové písně, který zněl nádvořím stejně jako zahradami. Neobvykle neformální zakončení festivalu pokračovalo na závěrečném rautu, kde místo tradičních projevů představil ředitel festivalu všechny spolupracovníky, kteří se na mimořádně úspěšném průběhu jubilejního 60. ročníku Smetanovy Litomyšle podíleli.

Novinkou 60. ročníku byla tzv. Klasika na zkoušku, možnost nahlédnout na pořady ze zámeckých arkád. Využilo ji 300 především mladých lidí. Upraveno také bylo titulkovací zařízení, tentokrát řešené prostřednictvím LED obrazovek. Projekce tak byla možná i během koncertů začínajících za plného denního světla a zobrazení názvu skladby s aktuálně zvýrazněnou právě hranou větou pomohlo odstranit nešvar tleskání mezi větami. Návštěvníci měli k dispozici vylepšenou verzi mobilní aplikace, kde kromě kompletních programů s celými texty mohli využít burzu vstupenek, navigaci k místům konání pořadů, playlisty s nahrávkami či vytváření zábavných fotografií s rozesmátou postavičkou Bedřicha Smetany. Zlepšil se návštěvnický servis rozšířením nápojových a stravovacích možností ve festivalovém areálu, velký zájem byl o bezplatné rozvozy návštěvníků do hotelů v okolí Litomyšle sponzorskou flotilou vozů Škoda.

Návštěvnost festivalu:

V roce 2018 bylo nabídnuto 29.259 míst, vydána vstupenka byla na 27.373 z nich, tedy návštěvnost činila 96,9 %. Bez vstupného cca 700 lidí navštívilo Gounodovu Svatoceciskou mši, 200 diváků zhlédlo předpremiérovou projekci zfilmované opery B. Martinů Čím lidé žijí a více než třináct tisíc návštěvníků si vychutnalo pohodu ve Festivalových zahradách.

Mediální kampaň, televizní a rozhlasové vysílání:

Mediální pokrytí 60. ročníku Národního festivalu Smetanova Litomyšl proběhlo především prostřednictvím mediálních partnerů. Česká televize, generální mediální partner, vysílala reklamní spot, zaznamenala koncert Osudová léta 1918 a 1968 (vysílání v primetime na státní svátek 28. října 2018), v koprodukci s festivalem vyrobila čtyři devítiminutové dokumenty Smetanova Litomyšl – den po dni a půlhodinový dokument Ohlédnutí za 60. Smetanovou Litomyšlí. Dokumenty byly vysílány na stanici ČT Art. Festival se objevoval ve zpravodajství, v pořadu Události v kultuře a ranním vysílání Studia 6.

Hlavní mediální partner Český rozhlas vysílal na stanici Vltava v přímém přenosu koncert Z mého života Pavel Haas Quartetu a zaznamenal Písňový recitál Adama Plachetky pro pozdější vysílání i v mezinárodní síti EBU. Výrazné bylo zpravodajské pokrytí Českým rozhlasem na všech jeho stanicích.

Hlavní mediální partner mediální skupina MAFRA, do níž patří deníky DNES a Lidové noviny, v únoru vydal speciální přílohu o Smetanově Litomyšli v celostátním vydání MF DNES, uveřejnil řadu inzerátů v celostátním, pardubickém a královehradeckém vydání, festival byl významně prezentován na stránkách obou deníků.

Mediální spolupráce pokračovala i v odborných časopisech Harmonie a Hudební rozhledy, ale mimo jiné také v magazínu Forbes. Placená spotová reklama probíhala na rozhlasových stanicích zastupovaných společností Radiohouse.

Vydané tiskoviny:

K jubilejnímu ročníku byly vydány dvě knihy, na jaře titul Počátky festivalu Smetanova Litomyšl historiků Martina Boštíka a Stanislava Vosyky, před festivalem kniha Smetanova Litomyšl – Příběh festivalu autorky Šárky Vieweghové, čtivou formou mapující uplynulých šedesát ročníků. Vydáno bylo 5 čísel Festivalových novin v nákladu 20.500 ks, které byly zdarma k dispozici nejen přímým návštěvníkům festivalu, ale též občanům a návštěvníkům města. Vydán byl reprezentační katalog (náklad 2.000 ks), ke každému pořadu byl k dispozici obsáhlý program (celkem vydáno 9.800 ks), jehož autory byli renomovaní hudební publicisté. Již v únoru byla vydána bohatě vypravená dvojjazyčná programová brožura (15.000 ks), distribuovaná zejména stálým abonentům, odborné veřejnosti a do informačních center, současně pak byla vydána zjednodušená programová skládačka o nákladu 50.000 ks určená pro vklady do časopisů a distribuci ve vozech Českých drah.

Všechny tiskoviny nesly společný ročníkový vizuál dívky s věncem, vytvořený pro Smetanovu Litomyšl v roce 1949 Karlem Svolinským.

Společenská setkání:

V průběhu festivalu se uskutečnilo sedm velkých společenských setkání v prostorách zámeckého pivovaru a jízdárny. Zámecký pivovar byl využíván také jako VIP centrum před začátkem pořadu a během jeho přestávek. Občerstvení připravil Aplaus Catering, nápoje dodaly společnosti Pilsner Urquell a Vinařství Vinofol. VIP centrum navštívilo na pět tisíc hostů, rautů se zúčastnilo 2,5 tisíce osob.

V průběhu festivalu se uskutečnilo zasedání dozorčí rady rakouské společnosti ERSTE, byl upořádán program pro vedení společnosti ŠkodaAuto a během tří dnů speciální program pro hosty České spořitelny zahrnující zejména prohlídky staré i současné architektury Litomyšle.

Financování festivalu:

Na pokrytí festivalového rozpočtu se podílely dotace Ministerstva kultury, Pardubického kraje a Města Litomyšl (celkem 13.200 tis. Kč). Korporace poskytly sponzorské dary v celkové výši 5.050 tis. Kč, mecenáši věnovali 60. ročníku 1.621 tis. Kč, nadační fond Bohemian Heritage Fund 1 mil. Kč. Výnos ze vstupného činil 15.408 tis. Kč. Zbytek rozpočtu byl dofinancován z vedlejší činnosti společnosti – poskytování plnění reklamním partnerům.

Reklamní partneři a sponzoři 60. ročníku Smetanovy Litomyšle:

Generální partner: Česká spořitelna, a.s.

Oficiální partneři: Mach, a.s., Lesy České republiky, s.p., Škoda Auto a.s., Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o. a Saint-Gobain

Generální mediální partner: Česká televize

Hlavní mediální partneři: Český rozhlas, Mediální skupina MAFRA

Reklamní partneři: DK Chemo s.r.o., BTTO, s.r.o., Rezidence Tabačka (Mocero s.r.o.), T&T-trade, s.r.o., Meopta – optika, s.r.o., Respect, a.s., ORPA Papír a.s., Rieter CZ s.r.o., STRABAG, SCHENKER spol. s r. o., Story Design, a.s., člen skupiny UMDASCH, H.R.G. spol. s r.o., Iveco Czech Republic, a.s., Petrof, a.s., Kubík a.s., LBtech a.s., NONN konfekce – Alena Nonnová, Czech Hydro s.r.o., Fortech s.r.o., Cobra Transport, s.r.o.

Mediální partneři: Český rozhlas Pardubice, Harmonie, Hudební rozhledy, Forbes, Východočeská televize V1

Oficiální dodavatelé: Vinařství Vinofol, Plzeňský Prazdroj, Aplaus Catering

Projekt byl podpořen institucemi: Ministerstvo kultury České republiky, Bohemian Heritage Fund, Pardubický kraj, Město Litomyšl, agentura CzechTourism, příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj

Mecenáši 60. ročníku Smetanovy Litomyšle:

Platinoví mecenáši: Helena a Jürgen Hoffmeisterovi

Zlatí mecenáši: Karel Hrodek, Jitka Pantůčková, Jiřina a Josef Škrkoňovi, Alice Dicková, Blanka a Tomáš Tichých a další dva anonymní mecenáši

Stříbrní mecenáši: Miroslav Lipavský, Karla a Jan Langovi, Eva a Jiří Olivovi, Jiří Drašnar, Jan Glatt, Jana Anna a Miroslav Haškovi, Stanislav Hájek, Dagmar Štyrská, Petr Gross, Jarmila a František Lambertovi, Alena a Martin Formánkovi, Jaroslav Vyroubal, Zdeněk Hajžman, Marie Zoubková, Jiří Prokop, Hana a Antonín Neubauerovi, Martin Kubala a dalších osm anonymních mecenášů

Bronzoví mecenáši: Jana a Zuzana Mattlachovy, Marie Němcová, Markéta a Lukáš Zrzavých, Radoslava Nováková, Petr Šťastný, Iva a Bohuslav Koubovi, Astrid a Harald Vahlovi, Jan Koukol, Karel Novotný, Jaroslava a Antonín Svojsíkovi, Jindra Novotná, Oldřich Dostál, Josef Zítka, Jiří Vencl, Jiří Pelc, Michal Janoušek, Josef Veverka, Hana Hausknechtová, Hana Horáková, Eva a René Semotanovi, Jaroslav Flach, Lenka a Jiří Kotačovi, Hana a Pavel Charamzovi, Hana a Jan Lustykovi, Miloslava Kavanová, Tomáš Mrkvička, Petr Vavřín, Petr Hlaváček, Milan Bureš, Vladimíra Vaddé, Jiří Ulman, Jaroslav Vávra, Jana a Ladislav Židkovi, Eva a Pavel Doležalovi, Jana a Marek Vavrečkovi, Marcela Růzhová, Marie a Vítězslav Duspivovi, Miroslav Zábojník, Alena Šmahelová, Pavel Šámal, Tomáš Bystřický, Kristina Hasoňová, Hana a Petr Svačinovi, Aleš Zlámal, Václav Myslík a dalších osmatřicet anonymních mecenášů

61. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl | 2019

Pořadatelé:

Festival pořádal Pardubický kraj, Město Litomyšl a výkonný pořadatel Smetanova Litomyšl, o.p.s., za finanční podpory Ministerstva kultury, agentury CzechTourism Ministerstva pro místní rozvoj a Bohemian Heritage Fund, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Státním zámkem Litomyšl.

Datum konání:

13. června – 7. července 2019

Záštita:

61. ročník Smetanovy Litomyšle se konal pod záštitou ministra kultury Antonína Staňka, ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Dramaturgie a průběh:

Program 61. ročníku byl slavnostně představen 30. ledna ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Odborníky, publicisty i širokou veřejnost dramaturg Vojtěch Stříteský podrobně provedl celou dramaturgií i s ukázkami, mecenáši a sponzoři festivalu se pak mohli zúčastnit novoročního koncertu pořádaného v rámci třístranné spolupráce České spořitelny, České filharmonie a Smetanovy Litomyšle.

Předprodej vstupenek byl zahájen 5. března, během několika minut byly některé pořady vyprodány a pořadatelé v rychlosti přidali odpolední reprízy Koncertu na přání a pořadu Tango na cestách. Počet pořadů hlavního programu se tak zvýšil na 43 a 61. ročník se opět stal historicky rekordním.

Zahájení 61. ročníku Smetanovy Litomyšle provázela tropická vedra s neustále hrozícími večerními bouřkami. Slavnostní zahajovací koncert, v němž Česká filharmonie vedená Jakubem Hrůšou provedla skladby Smetany, Čajkovského, Dvořáka a Janáčka, byl v přímém přenosu vysílán Českou televizí, vyprodaný koncert také mohli diváci sledovat na obrazovce v litomyšlských Klášterních zahradách, kde po celou dobu festivalu opět probíhal program Festivalových zahrad. Zahajovacího koncertu se zúčastnil ministr kultury, řada senátorů a poslanců Parlamentu České republiky, velvyslanci, množství osobností veřejného života. Česká filharmonie, partnerský orchestr festivalu, následující den uvedla spolu s Českým filharmonickým sborem Brno a sólisty Dvořákovo oratorium Svatá Ludmila. První festivalovou sobotu byla před zcela zaplněným Smetanovým domem dvakrát provedena dětská opera Kocour v botách, a večer očekávaný galakoncert z cyklu Hvězdy operního nebe se slavnou sopranistkou Olgou Peretyatko. Doprovázela PKF-Prague Philharmonia s dirigentem Leošem Svárovským. Koncert přerušila silná bouře, která naštěstí netrvala dlouho a program mohl úspěšně pokračovat až k závěrečným ovacím. V neděli vystoupil v zámecké jízdárně dívčí orchestr Ambroš Ladies Orchestra, u pomníku na Smetanově náměstí složilo poklonu Bedřichu Smetanovi sborovým koncertem Pěvecké sdružení moravských učitelů a večer zaplnil pódium zámeckého nádvoří Velký orchestr Petra Iljiče Čajkovského Moskva s legendárním dirigentem Vladimirem Fedosejevem. Publikum poněkud překvapil zkrácenou verzí Smetanovy Vltavy, skladby ruských autorů však uchvátily auditorium dokonalou precizností, dynamikou a zvukem, který dobře využil akustiku nádvoří. Ve druhé půli orchestr doplnil Pražský filharmonický sbor a sólisté, závěr s obrovským aparátem tak vygradoval do neuvěřitelné mohutnosti.

Po víkendu s náročnější hudbou následovaly dva pondělní Koncerty na přání, v nichž Ondřej Brousek, Ondřej Gregor Brzobohatý a Jan Kučera spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu představili zejména filmovou hudbu provázenou veselou autorskou moderací. Poprvé na Smetanově Litomyšli vystoupil soubor Collegium 1704 oceňovaný za poučenou interpretaci barokní hudby. Doprovodil excelentní Magdalenu Koženou v pořadu Zahrada vzdechů. Barokní hudba, prováděná obvykle v komorních sálech, tentokrát zazněla ve vyprodaném zámeckém nádvoří. Za ideálního vlahého, bezvětrného večera se nesla nad absolutně soustředěným publikem, a i přes dva přídavky ovace nebraly konce. Ve středu a ve čtvrtek probíhala v nádvoří příprava na víkendové opery, takže se program přesunul nejprve do kapitulního kostela, kde trio Jiří Bárta, Roman Patočka a Jakub Fišer provedlo Bachovy Goldbergovské variace v Sitkovetského transkripci, a zámecké jízdárny, kde Smetanovu komorní tvorbu představil Ivan Klánský, Leoš Čepický a Michal Kaňka.

Páteční opera Příhody lišky Bystroušky Leoše Janáčka, stejně jako sobotní Donizettiho Nápoj lásky, proběhla v zámeckém nádvoří opět za ideálního počasí, Janáčkova opera ND Brno sklidila za obě dlouhý potlesk od zcela vyprodaných hledišť. Sobotní odpoledne ale patřilo ještě třem koncertům, pořádaným ve spolupráci se stipendijním programem MenART. Nejprve představili výsledky své roční práce stipendisté interpretační části, ve druhém koncertu mladí autoři, ve třetím vystoupili samotní mentoři Ivo Kahánek, Kateřina Kněžíková, Beata Hlavenková a Terezie Kovalová. Program se propojil s Festivalovými zahradami, kde vystoupili jak mentoři, tak stipendisté, a celý den se nesl v duchu hudebního vzdělávání dětí. Nedělní koncert Cantus ad gloriam Dei / Zpěvy ke slávě Boží přinesl návštěvníkům zážitek „nebeské“ hudby, jež se snášela z kůru piaristického chrámu a hlasy Kühnova dětského sboru připomínaly opravdový andělský chór. V prostoru před hlavním oltářem pak sbor za doprovodu Komorního orchestru Pražských symfoniků provedl mimo jiné skladbu Missa Bohemica přítomného autora Ivana Kurze, zvukové plochy vyzněly ve speciální akustice chrámu naprosto jedinečně. Večerní koncertní provedení Faustova prokletí Hectora Berlioze v nádvoří nebylo zcela vyprodáno, hudba provedená Filharmonií Brno, dvěma sbory a zahraničními sólisty s dirigentem Dennisem Russellem Daviesem však uspokojila náročné posluchače.

Ti si užili též další pokračování faustovského tématu hned následující den v kapitulním kostele, kde varhanice Irena Chřibková s recitátory Miroslavem Táborským a Hanou Benešovou uvedla Fausta Petra Ebena. Dlouho dopředu vyprodané dvojí představení rockové opery Jesus Christ Superstar z repertoáru Národního divadla Moravskoslezského Ostrava v úterý a ve středu přineslo festivalu novinku, orchestr účinkoval v zámecké jízdárně a kompaktní zvuk byl do zámeckého nádvoří, kde probíhalo scénické provedení, přenášen. Od středy do soboty byla pořádána festivalová stagiona v zámku Nové Hrady, uváděna byla Gluckova opera Paris a Helena a díky příznivému počasí se poprvé za dobu pořádání stagiony všechna představení odehrála ve venkovním prostoru zahradního divadla. Čtvrteční koncert Tango na cestách s Orquestrinou Baborák a tanečníky musel být pro obrovský zájem diváků zdvojen, naopak páteční opera Dmitrije D. Šostakoviče Lady Macbeth Mcenského újezdu si podle očekávání pořadatelů hledala diváky obtížněji.

Podobně na tom byl i málo známý Pucciniho Triptych v sobotu, obě opery však provedl soubor NDM Ostrava v mimořádné kvalitě a rozhodně patřily k uměleckým vrcholům 61. ročníku festivalu. Velký zájem diváků byl o koncert Nakariakov Rhapsody v sobotu odpoledne, se slavným ruským trumpetistou Sergejem Nakarjakovem, Komorní filharmonií Pardubice a sopranistkou Marií Fajtovou, zcela zaplněný piaristický chrám byl tradičně při nedělní festivalové mši s Mons. Tomášem Halíkem. Hudební doprovod tvořila Missa brevis Jiřího Pavlici, autor byl přítomen a ocenil kvalitní nastudování díla Pěveckým sborem KOS z Litomyšle. Třetí festivalový víkend zakončil koncert Hej Romale!, v němž sbor romských zpěváčků Čhavorenge vedený Idou Kelarovou roztančil zaplněné hlediště v zámeckém nádvoří. Další „Jazzová jízda v jízdárně“ připomněla 30. výročí Sametové revoluce, Emil Viklický Trio s hostujícím americkým trumpetistou Marcusem Printupem provedlo Tajemství člověka, Viklického skladbu na texty Václava Havla.

Po osmadvaceti letech se na jeviště Smetanovy Litomyšle vrátila opera Bohuslava Martinů Hry o Marii. Inscenace Janáčkovy opery ND Brno musela být pro Litomyšl upravena. I když řadu složitých dekorací nahradily projekce, zůstal umělecký zážitek zachován a uspokojil náročné diváky. Zcela jiné publikum zamířilo ve středu do Klášterních zahrad, kde koncertem se strhujícími rytmy exceloval německý nu jazzový soubor Club des Belugas. V nádvoří zatím připravovalo pražské Národní divadlo inscenaci Smetanova Dalibora, která byla dvakrát provedena ve čtvrtek a v pátek. Nastudována byla na objednávku Smetanovy Litomyšle. Premiéru měla jen týden před litomyšlským uvedením, a tak byla publikem i kritikou očekávána s napětím. Režisér Jiří Nekvasil překvapil téměř klasickým pojetím, vzruch působila snad jen scéna s králem Vladislavem rozhodujícím o osudu Dalibora z horké lázně. Mimořádným festivalovým počinem bylo nasazení nové opery Aleše Březiny Charlotte: Tříbarevná hra se zpěvy. Vypráví příběh židovské dívky Charlotte Salomon, která svůj život v období nástupu fašismu zachytila kresbami. Závažné téma nikdy není lákadlem pro diváky, stejně jako samotná soudobá hudba, přesto je festivalovou povinností i prestiží ji uvádět. Závěr festivalu pak již tvořily jen zcela vyprodané pořady – Händel&Plachetka s barokní hudbou v piaristickém kostele, Sólo pro 100 smyčců II a Velké finále – Musica festiva. Krásné počasí, i když v závěru s chladnějšími večery, vytrvalo až do konce 61. ročníku, takže opět proběhl bohatě navštívený přímý přenos Velkého finále do Klášterních zahrad.

Potřetí pořádané Festivalové zahrady se více soustředily na klasické umění. Jeden celý den byl věnován baletu, jeden sborové hudbě, došlo k propojení s Kociánovým festivalem v Ústí nad Orlicí, s Brněnskými smyčcovými kurzy a s projektem ZUŠ Open. Uskutečnily se akce pro partnery – Smetanový víkend s Českou spořitelnou, Den s Lesy České republiky, Den s Českou televizí, Den s Českým rozhlasem, Den s městem Litomyšl a Den s ADFORS. V rámci Festivalových zahrad 2019 proběhlo 39 koncertních vystoupení, 12 divadelních představení (z toho jedno operní), 3 diskuzní pořady, 21 workshopů, 9 komentovaných prohlídek města, 37 videoprojekcí a 3 přímé přenosy pořadů Smetanovy Litomyšle. V zahradách vystoupilo 659 převážně amatérských účinkujících.

Smetanovu Litomyšl po patnácté doplnila Smetanova výtvarná Litomyšl, zahrnula 13 hlavních výstav a řadu doplňkových expozic. Hudební a výtvarnou část propojil projekt MenART, který v SVL představil práce výtvarné sekce, mentorované Milanem Caisem, Petrem Niklem a Maximem Velčovským.

Bez problémů proběhl festival v organizační rovině, novinky předchozích ročníků se staly standardem a doplněny byly dalšími. Uspořádáno bylo 17 ouvertur před pořady, lektory byli významní hudební publicisté, dirigenti a režiséři pořadů. Nově byl zaveden odvoz návštěvníků od nenavazujících vlakových spojů z nádraží v České Třebové, s Českými drahami s podařilo vyjednat 50% slevu na zpáteční jízdence. Pro umožnění zhlédnout více pořadů za přijatelnou finanční částku byl založen Klub přátel volných míst a členům byla nabízena nevyprodaná nebo na poslední chvíli uvolněná místa za symbolickou cenu. Rozšířena byla možnost občerstvení jak ve festivalovém areálu, tak ve Festivalových zahradách. O celkovém úspěchu 61. ročníku Národního festivalu Smetanova Litomyšl 2019 svědčí velké množství kladných ohlasů.

Návštěvnost festivalu:

V roce 2019 bylo nabídnuto 29.435 míst, vydána vstupenka byla na 28.142 z nich, průměrná návštěvnost činila 95,6 %. Bez vstupného cca 700 lidí navštívilo Pavlicovu Missu brevis, cca 100 diváků promenádní sborový koncert u pomníku Bedřicha Smetany, asi 13 tisíc návštěvníků bezplatně zhlédlo pořady ve Festivalových zahradách.

Mediální kampaň, televizní a rozhlasové vysílání:

Česká televize, generální mediální partner, odvysílala 45x reklamní spot se zásahem 52,1% GRP, Reach 26,8%, spot vidělo 2.300.287 diváků. V přímém přenosu na ČT art vysílala zahajovací koncert, který vidělo 36.000 diváků v kategorii 15+, zásah 106.000, share 1,07%. Festival se objevoval ve zpravodajství, v pořadu Události v kultuře a ranním vysílání Studia 6.

Hlavní mediální partner Český rozhlas vysílal na stanici Vltava v přímém přenosu koncert Hector Berlioz: Faustovo prokletí, zaznamenal Goldbergovské variace a Tajemství člověka pro pozdější vysílání i v mezinárodní síti EBU. Výrazné bylo zpravodajské pokrytí Českým rozhlasem na všech jeho stanicích.

Hlavní mediální partner mediální skupina MAFRA, do níž patří deníky DNES a Lidové noviny, v únoru vydal speciální přílohu o Smetanově Litomyšli v celostátním vydání MF DNES, uveřejnil řadu inzerátů v celostátním, pardubickém a královehradeckém vydání, festival byl významně prezentován na stránkách obou deníků.

Mediální spolupráce pokračovala s odborným časopisem Harmonie, s portálem KlasikaPlus, prestižním měsíčníkem Forbes, placená reklama byla v časopisech Reflex, Týden, Xantypa, Instinkt a Marianne. Rozšířené bylo zpravodajství na sociálních sítích, nově byly prezentovány video sestřihy z pořadů a doprovodných akcí.

Vydané tiskoviny:

Na počátku prodejní kampaně vstupenek bylo vydáno 15.000 dvoujazyčných programových brožur a 50.000 zjednodušených programových skládaček, na počátku června byl vydán reprezentační katalog v nákladu 2000ks. V průběhu festivalu vyšlo 5 čísel Festivalových novin v celkovém nákladu 31.000 ks, které byly zdarma k dispozici nejen přímým návštěvníkům festivalu, ale též občanům a návštěvníkům města. Ke každému pořadu byl k dispozici obsáhlý program (celkem vydáno 9.100 ks), autory byli renomovaní hudební publicisté.

Společenská setkání:

V průběhu festivalu se uskutečnilo sedm velkých společenských setkání v prostorách zámeckého pivovaru a jízdárny. Zámecký pivovar byl využíván také jako VIP centrum před začátkem pořadu a během jeho přestávek. Občerstvení připravil Aplaus Catering, nápoje dodaly společnosti Pilsner Urquell a Vinařství Vinofol. VIP centrum navštívilo přes pět tisíc hostů, rautů se zúčastnilo 2,8 tisíce osob.

Financování festivalu:

Na pokrytí festivalového rozpočtu se podílely dotace Ministerstva kultury, Pardubického kraje a Města Litomyšl (celkem 13.600 tis. Kč). Korporace poskytly sponzorské dary v celkové výši 4.152 tis. Kč, mecenáši věnovali 61. ročníku 2.010.000 Kč. Výnos ze vstupného činil 17.908.897 Kč. Zbytek rozpočtu byl dofinancován z vedlejší činnosti společnosti – poskytování plnění reklamním partnerům.

Reklamní partneři a sponzoři 60. ročníku Smetanovy Litomyšle:

Generální partner: Česká spořitelna, a.s.

Hlavní partner: Mach, a.s.

Oficiální partneři: Lesy České republiky, s.p., Škoda Auto a.s., Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o. a Saint-Gobain

Oficiální dopravce: České dráhy

Generální mediální partner: Česká televize

Hlavní mediální partneři: Český rozhlas, Mediální skupina MAFRA

Reklamní partneři: BTTO s.r.o., Cobra Transport, s.r.o., Czech Hydro s.r.o., DK Chemo s.r.o., H.R.G. spol. s r.o., Iveco Czech Republic, a.s., Kubík a.s., LBtech a.s., Libli s.r.o., Meopta – optika, s.r.o., Micronics, s.r.o., Mocero s.r.o., NONN konfekce – Alena Nonnová, ORPA Papír a.s., Petrof, a.s., Respect, a.s., Rieter CZ s.r.o., SCHENKER spol. s r. o., Stavba a údržba silnic Pardubického kraje, Story Design, a.s. – člen skupiny UMDASCH, STRABAG a.s., T&T-trade, s.r.o., Zelená alej s.r.o.

Mediální partneři: Český rozhlas Pardubice, Harmonie, KlasikaPlus.cz, Forbes

Oficiální dodavatelé: Vinařství Vinofol, Plzeňský Prazdroj, a.s., Aplaus Catering

Projekt byl podpořen institucemi: Ministerstvo kultury České republiky, Pardubický kraj, Město Litomyšl, agentura CzechTourism, příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj, Bohemian Heritage Fund, Nadační fond manželů Pokorných

Mecenáši 60. ročníku Smetanovy Litomyšle:

Platinoví mecenáši: Helena a Jürgen Hoffmeisterovi

Zlatí mecenáši: Hana a Antonín Neubauerovi, Karla a Jan Langovi, Karel Hrodek, Jitka Pantůčková, Jiřina a Josef Škrkoňovi, Alice Dicková, Blanka a Tomáš Tichých, Jaroslav Vyroubal a další dva, kteří si nepřáli být jmenováni

Stříbrní mecenáši: Miroslav Lipavský, Eva a Jiří Olivovi, Pavel Tilšer, Jan Glatt, Jana Anna a Miroslav Haškovi, Stanislav Hájek, Dagmar Štyrská, Petr Gross, Alena a Martin Formánkovi, Zdeněk Hajžman, Marie Zoubková, Jiří Prokop, Blanka a Aleš Kroutilovi, Vladimír Sapara, Eva a Pavel Doležalovi, Michal Smetana a Petr Vičar, Petr Blažek, Hana Folkmanová a Pavel Srdínko a dalších 10, kteří si nepřáli být jmenováni

Bronzoví mecenáši: Marie Němcová, Markéta a Lukáš Zrzavých, Jana a Zuzana Mattlachovy, Radoslava Nováková, Petr Šťastný, Iva a Bohuslav Koubovi, Petr Vavřín, Miloš Veselý, Milena Šnajdrová, Astrid a Harald Vahlovi, Jan Koukol, Karel Novotný, Jaroslava a Antonín Svojsíkovi, Jindra Novotná, Jana a Oldřich Dostálovi, Josef Zítka, David Samek, Jiří Vencl, Jiří Pelc, Michal Janoušek, Josef Veverka, Hana Hausknechtová, Hana Horáková, Eva a René Semotanovi, Lenka a Jiří Kotačovi, Hana a Pavel Charamzovi, Jana a Ján Sabovi, Hana a Jan Lustykovi, Miloslava Kavanová, Tomáš Mrkvička, Petr Hlaváček, Milan Bureš, Vladimíra Vaddé, Jiří Ulman, Jaroslav Vávra, Jana a Ladislav Židkovi, Jana a Marek Vavrečkovi, Marcela Růzhová, Marie a Vítězslav Duspivovi, Miloslav Zábojník, Alena Šmahelová, Pavel Šámal, Kristina Hasoňová, Hana a Petr Svačinovi, Aleš Zlámal, Václav Myslík, Irena Slabá, Markéta Guerra, Hana Deáková, Alena a Václav Soukupovi, Iva Bursová, Hana Vaňousová, Ľuboslava Bártová, Elena Vidrová, Jiří Drašnar, Kryštof Grulich, Jana a Přemysl Krškovi, Miroslava Serbáková, Anna Rychnovská a dalších 39, kteří si nepřáli být jmenováni.

 

62. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl | 2020

Pořadatelé:

Festival pořádal Pardubický kraj, Město Litomyšl a výkonný pořadatel Smetanova Litomyšl, o.p.s., za finanční
podpory Ministerstva kultury, agentury CzechTourism Ministerstva pro místní rozvoj a Bohemian Heritage Fund,
ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Státním zámkem Litomyšl.

Datum konání:

2. – 12. července 2020

Záštita:

62. ročník Smetanovy Litomyšle se konal pod záštitou ministra kultury Lubomíra Zaorálka, ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Dramaturgie a průběh:

Ačkoli byl program 62. ročníku v lednu slavnostně představen ve Dvořákově síni pražského Rudolfina a od začátku března běžel předprodej vstupenek, k jeho realizaci nedošlo. Po zavedení vládních opatření proti šíření pandemie nového koronaviru musel být program zrušen a vstupné bylo vráceno. Pořadatelé se však přesto rozhodli 62. ročník festivalu uspořádat, byť ve zcela jiném provedení a v náhradním termínu.

Nový program byl postaven především na komorní hudbě v podání špičkových českých sólistů a souborů, pro hlediště s kapacitou podle aktuálně platných omezení. Do zámeckého nádvoří nebyla vestavěna obvyklá festivalová technika, konstrukce zastřešení ani zvýšená tribuna. Vzhledem k postupujícímu rozvolňování mohla být kapacita nakonec až 1000 diváků, ale vzhledem k nezbytnosti náhradního prostoru v zámecké jízdárně za nekryté nádvoří, byla stanovena na 500 diváků. Aby se zaplnilo město návštěvníky a ožilo festivalovou atmosférou, bylo pořádáno několik koncertů denně. Celkově tak během 11 dnů zaznělo 35 pořadů hlavního programu a 17 doprovodných akcí ve Festivalových zahradách.

Zahajovací koncert 62. ročníku ve čtvrtek 2. července byl poctou Bedřichu Smetanovi. Program byl sestaven výhradně z jeho skladeb a vybrány byly ty nejoblíbenější. Symfonické básně Vltava a Z českých luhů a hájů z cyklu Má vlast ve skladatelově úpravě pro klavír na čtyři ruce zahráli Ivo Kahánek a Jan Simon, árie a dueta z oper Dalibor, Libuše, Hubička a Prodaná nevěsta zazpívali Pavel Černoch, Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka, Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života přednesl Pavel Haas Quartet. Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí se koncert odehrál ve Smetanově domě, v přímém přenosu jej vysílala Česká televize a přenos byl doplněn baletními čísly. Diváci jej mohli sledovat také v litomyšlských klášterních zahradách, které byly opět proměněny ve Festivalové zahrady s každodenním doprovodným programem.

V pátek se konal operní recitál Pavla Černocha ve Smetanově domě a po dlouhých 11 letech se mohl uskutečnit koncert v unikátním zámeckém divadélku. Zde zahrál Marek Kozák klavírní skladby Bedřicha Smetany a Fryderyka Chopina. Večer v zámeckém nádvoří patřil Epoque Quartetu s hosty Janem Kučerou, Radkem Baborákem a Ondřejem Rumlem, pořad s populárním programem na hranách stylů nesl název Crossover
Summer Night.

V sobotu proběhla první „mattinata“, jak dramaturg nazval cyklus dopoledních koncertů na veřejných prostranstvích bez vstupného. Nový festivalový formát otevřel Radek Baborák na lesní roh. Večerní koncert byl neobyčejným zážitkem, na velkém zámeckém nádvoří se vystřídaly čtyři sólové nástroje – violoncello, klavír, harfa a housle, skladby Johanna Sebastiana Bacha se nesly setmělým prostorem a představily jeho skvělou
akustiku.

Neděle přinesla čtyři pořady. Mattinata s Radkem Baborákem opět za vysoké účasti diváků proběhla na trávníku před zámeckým saletem, v piaristickém chrámu sbor Martinů Voices rozmístil zpěváky vokálních polyfonií starých mistrů i do empor a dokonale tak využil akustické možnosti prostoru, v zámeckém nádvoří Česká Sinfonietta provedla skladby Mozarta, Bartóka a 7. symfonii jubilanta Ludwiga van Beethovena, a poté se návštěvníci mohli vrátit do piaristického chrámu a zažít zde nokturno s Václavou Krejčí Houskovou.

Pondělí 5. července bylo státním svátkem, program tedy mohl být opět nabitý. Mattinata tentokrát v přirozeném amfiteátru pod terasami Regionálního muzea přinesla hudbu Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie, do potlesku závěrečné skladby však zasáhl déšť a koncert tak proběhl jen s velkým štěstím. Dopolední koncert Pavla Šporcla byl situovaný do zámecké jízdárny, takže jej počasí neohrozilo. Jeho večerní repríza pak byla v zámeckém nádvoří pod širým nebem, které se již umoudřilo. Odpoledne v piaristickém chrámu proběhly dva koncerty souborů Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704. Věnovány byly poctě stavitele tohoto chrámu Giovanni Battisty Alliprandiho.

V úterý a ve středu zpívala v zámeckém divadélku Markéta Cukrová za doprovodu barokní harfy a theorby, úterní večerní koncert na zámeckém nádvoří měl Belfiato Quintet, středeční koncert Wihanova kvarteta ale musel být z důvodu nepříznivého počasí přenesen do zámecké jízdárny. Pražský filharmonický sbor měl koncert z nejslavnějších operních sborových scén ve Smetanově domě, tam se jej špatné počasí nedotklo.

Od čtvrtka 9. července v Litomyšli koncertoval varhaník Jaroslav Tůma. V kapitulním kostele po tři dny uváděl koncert nazvaný Chrámová toccata, v němž kromě skladeb pro sólové varhany zazněly i Biblické písně v podání barytonisty Martina Bárty. V zámecké kapli Tůma provedl trojici nočních koncertů, v nichž představil unikátní varhany nejen hudebními ukázkami, ale i průvodním slovem. Počasí bylo nejisté, čtvrteční koncert Dvořákova tria a Adama Plachetky s Kateřinou Kněžíkovou sice mohl být v nekrytém nádvoří, páteční speciální představení
Czech Ensemble Baroque Orchestra se souborem historického tance Alla Danza Brno – Baroque na skladbu G. P. Telemanna Singende und Klingende Geographie muselo být uvedeno v jízdárně.

Stejně tak sobotní Mattinata s Martinou Bačovou a Vilémem Veverkou i večerní koncert Philharmonia Octet – Obrázky z výstavy. Poslední festivalová neděle však měla krásné slunečné počasí. Mattinata se tak mohla odehrát před beznadějně zaplněným dvorkem zámeckého pivovaru, Dvořákova Mše D dur v podání Českého filharmonického sboru Brno celebrovaná Tomášem Halíkem mohla být z piaristického kostela přenášena na obří obrazovku do Festivalových zahrad, kde pak běžel i doprovodný program před přenášeným závěrečným koncertem.

Velké finále bylo sice sestaveno v komorním obsazení, ale bylo opravdu velké. V první polovině za doprovodu Barocco sempre giovane vystoupil trumpetista Marek Zvolánek, houslistka Martina Bačová s hobojistou Vilémem Veverkou, pěvci Adam Plachetka a Kateřina Kněžíková a ve druhé polovině fenomenálním způsobem houslista Josef Špaček exceloval ve skladbě Antonia Vivaldiho Čtvero ročních dob.

62. ročník Smetanovy Litomyšle se uskutečnil bez oper, velkých orchestrálních koncertů, bez rekordních počtů účinkujících a návštěvníků, přesto získal snad nejvíce kladných ohlasů v historii. Diváci oceňovali nejen nápaditou dramaturgii, ale i intenzivní zážitek z koncentrace koncertů, kdy Litomyšl opravdu žila hudbou.

Návštěvnost festivalu:

I přes omezení způsobené hygienickými opatřeními byla návštěvnost poměrně vysoká. Kapacitu zámeckého nádvoří, původně stanovenou na 50 diváků a posléze rozšířenou až na 500 se podařilo vyprodat osmkrát, vyprodány byly všechny koncerty v zámeckém divadélku a kapli. V chrámech i přes rozvolněná opatření zůstala omezená kapacita na zhruba polovinu obvyklé, diváci tak měli příjemný výhled a mohli si vybrat místa s pro ně
nejvhodnější akustikou. Z celkového počtu 7.930 míst bylo obsazeno 7.459, tedy návštěvnost činila 94,1 %. Velký
zájem byl i o pořady bez vstupného. Ty navštívilo odhadem 1200 osob, ve Festivalových zahradách pak bylo dalších 7000 návštěvníků.

Mediální kampaň, televizní a rozhlasové vysílání:

Česká televize, generální mediální partner, odvysílala 44x reklamní spot se zásahem GRP 55,6%, Reach 27,4%, spot vidělo 2.326.799 diváků. V přímém přenosu na ČT art vysílala zahajovací koncert, který vidělo 46.000 diváků v kategorii 15+, zásah 134.000, share 1,40%. Festival se objevoval ve zpravodajství, v pořadu Události v kultuře a ranním vysílání Studia 6.

Hlavní mediální partner Český rozhlas vysílal na stanici Vltava v přímém přenosu koncert Collegia 1704, zaznamenal recitál Pavla Černocha a koncert Pražského filharmonického sboru. Výrazné bylo zpravodajské pokrytí Českým rozhlasem na všech jeho stanicích.

Hlavní mediální partner mediální skupina MAFRA, do níž patří deníky DNES a Lidové noviny, v únoru vydal speciální přílohu o Smetanově Litomyšli v celostátním vydání MF DNES, uveřejnil řadu inzerátů v celostátním, pardubickém a královehradeckém vydání, festival byl významně prezentován na stránkách obou deníků.

Mediální spolupráce pokračovala s odborným časopisem Harmonie, s portálem KlasikaPlus a s prestižním měsíčníkem Forbes. Každodenní bylo zpravodajství na sociálních sítích, včetně video sestřihů z pořadů a doprovodných akcí.

Vydané tiskoviny:

Před začátkem prodeje vstupenek bylo vydáno 65.000 programových skládaček a dvoujazyčný reprezentační
katalog v nákladu 5.000 ks. Po vynucené změně programu byla vydána vložka do katalogu s novým programem. V průběhu festivalu vyšla 4 čísla Festivalových novin v celkovém nákladu 16.000 ks, které byly zdarma k dispozici nejen přímým návštěvníkům festivalu, ale též občanům a návštěvníkům města. Ke každému pořadu byl k dispozici obsáhlý program (celkem vydáno 6.610 ks), autory byli renomovaní hudební publicisté.

Financování festivalu:

I po změně programu a zmenšení festivalu zachovalo Ministerstvo kultury plnou získanou dotaci. Pardubický kraj a stejně tak Město Litomyšl snížilo dotaci o dvě třetiny. Celkově dotace činily 11.060 tis. Kč. Důležitá byla podpora mecenášů, kteří v některých případech dokonce svůj dar navýšili a několik jich přibylo až po vyhlášení změny programu. Mecenáši věnovali na 62. ročník festivalu 2.014 tis. Kč. Korporace své sponzorské dary příliš nesnížily, dary byly v celkové výši 4.295 tis. Kč. Výnos ze vstupného činil 3.275.275 Kč. Zbytek rozpočtu byl dofinancován z vedlejší činnosti společnosti – poskytování plnění reklamním partnerům.